• Raport „Zeroemisyjna Polska 2050”
  Według naukowców, uniknięcie katastrofy klimatycznej możliwe jest przez osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej, czyli równowagi między emitowaniem i pochłanianiem gazów cieplarnianych. We wszystkich sektorach gospodarki należy dążyć do takiej redukcji gazów cieplarnianych, aby globalny przyrost temperatury na Ziemi nie przekroczył 1,5°C. Potwierdza to najnowszy raport pt. „Zeroemisyjna Polska 2050”, opublikowany we wrześniu przez WWF Polska. Opracowanie jest kolejnym głosem w dyskusji dotyczącej jednego z największych wyzwań XXI wieku – zmian klimatu.
 • Przemiany azotu w glebie – właściwości gleb leśnych w sąsiedztwie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
  Celem badań glebowych było określenie wpływu Zakładów Azotowych Kędzierzyn na właściwości gleb leśnych w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Właściwości gleb leśnych porównano do właściwości gleb powierzchni oddalonej pięć kilometrów w kierunku wschodnim. Stwierdzono, że gleby w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu odznaczają się większą akumulacją materii organicznej. Stężenie azotu w formie azotanowej było wyższe 16-36 razy w porównaniu do gleb oddalonych od zakładu. Dodatkowo w poziomach akumulacji próchnicy stwierdzono obniżenie stosunku C/N.
 • Uprawa pora oraz jego wartości odżywcze, właściwości prozdrowotne i lecznicze
  Por jest rośliną o stosunkowo dużych wymaganiach glebowych i wodnych, a niedużych cieplnych. Dobrze reaguje na nawożenie, szczególnie organiczne. Może być uprawiany z siewu nasion bezpośrednio do gruntu lub z rozsady, która jest pracochłonna, ale zapewnia lepszą jakość plonu. Por jest gatunkiem charakteryzującym się bardzo długim okresem wegetacji, dlatego narażony jest na znaczącą konkurencję chwastów przez długi okres. Jest natomiast znacznie odporniejszy na choroby i szkodniki. W ochronie pora wykorzystuje się różne metody nie chemiczne ochrony przed agrofagami oraz zalecane środki ochrony roślin. Por wykazuje właściwości prozdrowotne i lecznicze, jest mało kaloryczny i dzięki zawartości witamin, składników mineralnych oraz wielu antyoksydantów może być stosowany m.in. w diecie osób z chorobami sercowo-naczyniowymi, układu pokarmowego, dróg moczowych
 • Wyrok Trybunału z 16 lipca 2020 r. w sprawie konfliktu interesów przy budowie drogi oddziałującej na obszar Natura 2000 we Włoszech, C–411/19
  Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
 • Prywatna własność w lasach
  Prywatyzacja polskiego leśnictwa postulowana jest przy różnych okazjach. Politycy chętnie w ten sposób zaspokajaliby różne roszczenia majątkowe, zaś zwolennicy ochrony środowiska chcieliby przełamać monopol przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Postulaty tego typu abstrahują jednak od problemów związanych z tym, że tylko produkcja drewna daje się łatwo skomercjalizować. Inne korzyści dostarczane przez lasy wymagają rozwiązań znacznie bardziej skomplikowanych niż zwykła prywatyzacja
 • Słoneczne instalacje grzewcze (II)
  W kolejnym artykule dotyczącym grzania wody i powietrza z wykorzystaniem instalacji solarnej przedstawiam kilka rozwiązań technicznych instalacji grzewczych. Coraz częściej wykorzystuje się instalacje grzewcze z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach rolnych. Brałem udział w projektowaniu i montażu instalacji grzewczej w gospodarstwie rolnym w okolicach Miechowa. Schemat instalacji przedstawiłem na rys. 3. Uważam, że tego typu rozwiązania techniczne są efektywne energetycznie i opłacalne finansowo (po dofinansowaniu z NFOŚiGW ) dla rolnika.
 • Jubileusz XXXV-lecia Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i prace badawcze najlepszych finalistów
  Świat jest wspaniałym darem od prawieków, I nie zastąpi go komputer żaden. Więc nie zapomnij dorosły człowieku, Pozwolić nam iść jego darów śladem. Zostawcie nam czysty kawałek świata. Zostawcie nam strumyka czysty bieg, Zostawcie nam lasy i ogrody w kwiatach… Marek Grechuta.
 • Smog trawi wieś Janowo
  Na terenach wiejskich w Polsce występuje wiele problemów ochrony środowiska. Jednym z nich jest smog (...). Niestety problem smogu zauważany jest najczęściej w aglomeracjach miejskich, w okolicach zakładów przemysłowych lub ciepłowniczych. W tych miejscach skupiamy się też na pomiarach zanieczyszczeń, monitoringu powietrza i podejmujemy wszelkie działania naprawcze. Brak tego typu działań na terenach wiejskich. Tym właśnie problemem zajęłam się w swojej pracy badawczej pt. „Smog trawi wieś Janowo”, przygotowanej na etap okręgowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Od kilku lat mieszkam we wsi Janowo, oddalonej 7 km od Elbląga. Zauważyłam, że w przeciwieństwie do mieszkańców miast, problem złej jakości powietrza dotyka mieszkańców wsi przez cały rok.
 • Ochrona powietrza przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń, głównie z przestarzałych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
  Mam szczęście mieszkać w bardzo malowniczej okolicy. Jako mieszkańcy staramy się zapobiegać szkodliwej działalności człowieka, dbamy o lasy, wody, zwierzęta – wszystko co namacalne, i widoczne dla oczu. Ale co z powietrzem? Tu pojawia się realizowany przeze mnie temat: ochrona powietrza przed szkodliwą emisją zanieczyszczeń, głównie z przestarzałych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Podjęłam się tej kwestii, gdyż priorytetem jest dla mnie zdrowie człowieka.
 • Ochrona i gospodarowanie zasobami wody w Hajnówce
  W pracy wykonanej na XXXV Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej zajęłam się jednym z najważniejszych obecnie problemów środowiska, jakim jest niedobór wody i niewłaściwe gospodarowanie wodą. Anomalie klimatyczne, które w ostatnim czasie pojawiają się coraz częściej, nie wpływają pozytywnie na ilość dostępnej wody. Zauważyłam, że ten problem jest mi bliski, bo występuje też w moim miejscu zamieszkania, jakim jest Hajnówka – brama do Puszczy Białowieskiej. Po rozmowach z mieszkańcami zrozumiałam, że mimo iż tak wiele robi się dla propagowania właściwych wzorców zachowania, które mają chronić środowisko, to problem niewiedzy i nieświadomości występuje w mniejszych miejscowościach. Stereotypy są silnie zakorzenione w ludzkiej świadomości. Jednak ludzie są otwarci i gotowi na zmiany, trzeba tylko dać im ciekawe pomysły i uświadomić, jak wiele w swoich domowych gospodarstwach mogą zrobić dla ochrony zasobów wody na naszej planecie. Również wprowadzenie programów dofinansowań, które są już coraz bardziej dostępne, może pomóc lokalnym samorządom. Mimo zmodernizowanej, nowoczesnej sieci wodociągów i kanalizacji, wykorzystującej nowe technologie, z powodu zmian klimatu i ludzkiej nieświadomości w moim mieście nadal występuje deficyt wody.
 • Zanieczyszczenia a stan wód jeziora Trzesiecko
  Jezioro Trzesiecko to średniej wielkości jezioro rynnowe o pochodzeniu polodowcowym i powierzchni ok. 300 ha, położone w Szczecinku w województwie zachodniopomorskim na pograniczu Pojezierza Szczecineckiego i Pojezierza Drawskiego. Z uwagi na położenie w centrum 40-tysięcznego miasta, jezioro jest poddane silnej antropopresji i obciążone zanieczyszczeniami komunalnymi, rolniczymi i przemysłowymi. Na podstawie aktualnej literatury, własnych obserwacji i fotografii, w pracy opisałam skutki: Hydrologicznego połączenia jeziora Trzesiecko ze zeutrofizowanym jeziorem Radacz, które w przeszłości było regularnie obciążane ściekami komunalnymi.
 • Problem azbestu – na czym polega i jak go rozwiązać
  Praca badawcza pt. „Problem azbestu – na czym polega i jak go rozwiązać” porusza problem szkodliwego azbestu rozpowszechnionego szczególnie na wsiach. W pracy przedstawione zostały: charakterystyka, rodzaje, zastosowanie, wpływ i utylizacja azbestu. Znajduje się tam również ankieta badająca wiedzę mieszkańców na temat azbestu.
 • Tworzywo
  Tytuł książki brzmi dramatycznie – „Porąb i spal”. Jej autor, norweski dziennikarz, Lars Mytting, wbrew tytułowi nie wywołuje jednak złych uczuć i krytycznych opinii. Przeciwnie, uchodzi za znawcę i wielkiego miłośnika drewna. Na okładce tak pisze: „Wiele rzeczy można pozyskać z natury, lecz praca przy drewnie zawsze daje szczególną satysfakcję. W przeciwieństwie do połowu ryb, polowania czy zbierania jagód w tym wypadku efekt mamy praktycznie gwarantowany. To porządna robota. Nie ma też chyba innej czynności, której droga od wysiłku do rezultatu jest krótsza” Jest to wyznanie tyle uniwersalne, co ponadczasowe. Tak było zawsze. Koło było drewniane, maczuga i oszczep z drewna, Kon-Tiki z polinezyjskiej balsy, a i Koń Trojański zbity został z jodłowych desek.
 • Gleby i zmiana klimatu
  Dopiero pod koniec XVIII wieku nauka zwróciła uwagę na znaczenie życia w glebie. Do dzisiaj badania biologii gleby są słabo rozwinięte. Mimo że gleby przechowują ogromne ilości węgla, współczesne modele klimatyczne w niewielkim stopniu uwzględniają wpływ gleb na zmiany klimatu. Eksperymenty w glebach w lasach umiarkowanych i borealnych wykazały, że uwalniają one spore ilości CO2 wraz ze wzrostem temperatury. Podobnie w glebach tropikalnych wzrost temperatury powoduje uwolnienie o 55% więcej CO2. Naukowcy szacują, że do 2100 roku tylko z gleb tropikalnych do atmosfery może dostać się 65 miliardów ton węgla – ponad sześć razy więcej niż roczna emisja ze wszystkich antropogenicznych źródeł
 • Zmiany w prawie budowlanym a ochrona przyrody
  Pytanie: Jakie znaczenie dla interpretacji art. 188 Kodeksu karnego mają najnowsze zmiany w ustawie – Prawo budowlane, polegające na kontrawencjonalizacji samowoli budowlanej?
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Przenośna elektrownia wiatrowa Większość podmuchów wiatru nad powierzchnią lądu jest zbyt delikatna, aby poruszyć komercyjne turbiny wiatrowe. Tymczasem chińscy naukowcy opracowali niewielką turbinę, która może wykorzystać energię podmuchów powstających podczas szybkiego marszu. Ich metoda ma być tanim sposobem na wykorzystanie wiatru jako źródła mikro energii. Nowe urządzenie nie jest de facto turbiną, a raczej nanogeneratorem składającym się z dwóch pasków plastiku w rurce, które drgają lub stykają się przy przepływie powietrza. Metoda pozyskiwania ładunku elektrycznego przypomina pocieranie włosów nadmuchanym balonem. Wytworzony ładunek jest następnie wyłapywany i przechowywany. Przedstawiciel Chińskiej Akademii Nauk twierdzi, że można w ten sposób wykorzystać dosłownie dowolny powiew powietrza. Podczas eksperymentu zamontowano urządzenie na ręce przechodnia.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz