• Ciekawostki technologiczne ze świata
  Wykrywacz arszeniku Naukowcy z Singapuru opracowali nowatorski nanobioniczny czujnik optyczny, który może wykrywać i monitorować w czasie rzeczywistym poziom arsenu w glebie. Ten wyjątkowo toksyczny metal ciężki jest poważnym problemem w procesie produkcji żywności. Skażenia arsenem najczęściej odnotowuje się w ryżu, warzywach i liściach herbaty. Długotrwałe wystawienie na działanie arsenu może prowadzić do poważnych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, zawałów, cukrzycy, defektów płodu, patologicznych zmian skórnych, a także raka skóry, pęcherza i płuc. Podniesione poziomy arsenu w glebie są rezultatem działalności człowieka związanych z kopalnictwem i hutnictwem. Mogą być szkodliwe dla roślin, ograniczając ich wzrost. Co więcej, rośliny mogą absorbować arsen i tym samym zatruwać żywność.
 • Stacja demontażu pojazdu a pozwolenie zintegrowane
  Pytanie: Czy stacja demontażu pojazdu (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r., o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz U z 2019 r., poz. 1610 z późn. zm.) przetwarzająca więcej niż 10 Mg na dobę (łącznie więcej niż 3650 Mg/rok) odpadów niebezpiecznych – zużytych pojazdów – klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne zawsze powinna posiadać pozwolenie zintegrowane?
 • Biomasa organizmów żywych na Ziemi dawniej i dzisiaj
  Skalę przeobrażenia życia na Ziemi dokonaną przez człowieka obrazują wyniki badań dotyczące biomasy różnych grup organizmów. Całkowita biomasa planety wynosi około 550 miliardów ton węgla, biomasa ludzi to zaledwie promil tej liczby. Od początków cywilizacji spowodowaliśmy zmniejszenie biomasy wszystkich organizmów o połowę, a dzikich ssaków o 83%. W tym czasie globalna masa dziko żyjących ssaków spadła 6-krotnie i dzisiaj stanowią one zaledwie 4% biomasy ssaków. 10 tysięcy lat temu biomasa wszystkich ludzi na świecie wraz z udomowionymi zwierzętami stanowiła 0,1% masy kręgowców lądowych. Obecnie na ludzi i zwierzęta hodowlane przypada 97% biomasy, tymczasem biomasa dzikich kręgowców (3%) jest znikomo mała.
 • Cicha Noc Orzech włoski – jego królewska mość
  Łatwiej byłoby się domyślić na podstawie zmarszczek na skorupce, co kombinuje orzech włoski…
 • Świadomość ekologiczna społeczeństwa gminy Żarnowiec
  W niniejszym artykule opisano międzynarodową ideę edukacji ekologicznej oraz pojęcie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Część badawcza zawiera pytania ankietowe skierowane do dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkoły podstawowej w gminie Żarnowiec, woj. śląskie. Celem było pozyskanie opinii społeczeństwa na temat ochrony środowiska w gminie. Badania wykazały, że ankietowani deklarują chęć ochrony środowiska, lecz w praktyce takie zachowania są rzadkie.
 • Makrofotografia nie tylko z obiektywem makro
  Fotografia makro pozwala uchwycić na zdjęciach to, czego ludzkie oko nie może zobaczyć. Ekstremalne powiększenia ukazują nam mikroskopijny i fascynujący świat ukryty w otaczającej nas przyrodzie oraz w zwyczajnych z pozoru przedmiotach. Czy można go odkryć bez specjalistycznej optyki? Okazuje się, że tak. Fantastyczne wzory widoczne tylko w powiększeniu potrafią zachwycić swoją niezwykłą kolorystyką i fakturą. Nic więc dziwnego, że zdjęcia makro cieszą się wśród miłośników fotografii wyjątkową popularnością. Motywy, które najczęściej pojawiają się na zdjęciach makro związane są głównie z roślinami, owadami, płatkami śniegu czy kroplami wody. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że dzięki makrofotografii stworzyć możemy obrazy, które w niesamowity sposób ukażą wiele innych obiektów. Fantazyjne wzory widoczne na rdzewiejących konstrukcjach, abstrakcyjne kształty ukryte w przedmiotach codziennego użytku lub detale ludzkiej skóry to tylko kilka pomysłów na zjawiskowe powiększenia. W fotografii makro jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Sesja makro w plenerze Niezależnie od tego, jaki będzie temat naszych zdjęć, w makrofotografii obowiązuje kilka uniwersalnych zasad, które sprawdzą się podczas każdej sesji. Najważniejsze oczywiście jest oświetlenie i to na nie powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.
 • Wytwarzanie biopaliw silnikowych metodami II generacji
  Pod pojęciem biopaliw II generacji rozumiemy wszelkiego rodzaju biopaliwa (głównie biodiesel, bioetanol) otrzymywane z biomasy, które nie stanowią żadnej konkurencji dla żywności. Pod względem ilościowym najbardziej powszechnymi surowcami do otrzymywania biopaliw II generacji (BtL) są materiały zawierające tzw. kompleks lignocelulozowy, np. słoma, drewno, roślinne odpadki przemysłu spożywczego, osady ściekowe czy odpadki z produkcji papieru. Zastosowanie takich surowców umożliwia potencjalnie wydajną produkcję bioetanolu, jednak sama zamiana odpadków roślinnych na alkohol etylowy jest dużym wyzwaniem technologicznym i finansowym. Obecnie potencjał tego typu paliw jest dość mały. Zakłada się, że paliwa silnikowe z biomasy (II generacji) ograniczają światową emisję CO2 oraz działają efektywnie na rolnictwo i leśnictwo, tworząc w nich również nowe miejsca pracy. Po roku 2025 biopaliwa II generacji powinny być konkurencyjne finansowo w stosunku do produkcji paliw z ropy naftowej, węgla.
 • Niepołomice walczą ze smogiem
  W 2018 roku Niepołomice znalazły się na 29 miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Jakość powietrza w gminie, mimo poprawy (w 2016 roku było to 15 miejsce) nadal nie jest dobra. Największym problemem jest tzw. niska emisja, której głównym źródłem są nieefektywne piece i kotłownie węglowe. Gmina podejmuje wiele działań służących poprawie jakości powietrza, m.in. bierze udział w licznych projektach i programach, których celem jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i domach prywatnych.
 • Współspalanie
  Jeszcze kilkanaście lat temu współspalanie cieszyło się dobrą opinią. Dopiero w 2018 roku Komisja Europejska wielopaliwowemu spalaniu biomasy z węglem odmówiła statusu odnawialnego źródła energii. W jego efekcie ograniczenie emisji dwutlenku musiałoby bowiem zostać okupione poważnymi szkodami dla środowiska i gospodarki. Niemniej pomysły, by drewno wyprodukowane w Lasach Państwowych spalać w energetyce nie znikają, a ostatnio nabrały waloru walki ze skutkami pandemii.
 • Na stole i w apteczce, czyli o porostach w życiu człowieka
  Wtórne metabolity porostów są zwykle swoiste dla nich i mają wyjątkowo duże znaczenie w przyrodzie. Są też wykorzystywane przez ludzi, głównie jako pożywienie i lekarstwa. W artykule podano przykłady niektórych gatunków porostów i wytwarzanych przez nie związków chemicznych, stosowanych od dawna w medycynie ludowej i oficjalnej.
 • Etyka w ochronie środowiska naturalnego
  Kwestie etyczne w ochronie środowiska naturalnego zaczęły być podnoszone stopniowo, podobnie jak koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, która uwzględnia też problematykę ekologiczną. Jednak problem szacunku wobec zwierząt i roślin podjął A. Schweitzer już w 1915 r., a więc przed powstaniem sozologii. W artykule omówiono podejście do etyki środowiskowej zarówno w ujęciu antropologicznym – z punktu widzenia szczególnego statusu człowieka w świecie przyrody, jak również w ujęciu biocentrycznym. Z kolei wśród czynników upowszechniających koncepcję CSR, w tym także w ochronie środowiska, ważną rolę może odegrać wprowadzenie normy jakości ISO 26000 oraz rozwój sektora gospodarki społecznej (ekonomii społecznej i solidarnej).
 • Jakość powietrza w Europie
  Wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie w ostatnich dziesięciu latach i mniejsza liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem – wynika z oficjalnych danych Europejskiej Agencji Środowiska (European Environmental Agency – EEA). Raport pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020”, opublikowany w listopadzie br., pokazuje jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz