• Ciekawostki technologiczne ze świata
  Skuteczniejsze odsalanie Produkcja taniej, słodkiej wody może niedługo okazać się możliwa, dzięki badaczom z Uniwersytetu Teksańskiego i Penn State. Udało im się rozwiązać problem, z którym naukowcy zmagali się od dekad. Membrany stosowane w procesie odsalania i generalnie usuwania innych związków chemicznych z wody są podstawowym sposobem oczyszczania wody. Jednak zachodzące tam reakcje są na tyle skomplikowane, że ciągle pozostaje jeszcze szerokie pole do badań. Grupa naukowców rozwiązała trudne zagadnienie tych procesów, co może prowadzić do tańszego pozyskiwania czystej wody. Ustalili, że membrany odsalające mają różną gęstość i rozprowadzanie masy, co może wpływać na ich wydajność. Kluczem do efektywności ma być jednolita gęstość w nanoskali. Systemy odwróconej osmozy są powszechnie stosowanym sposobem oczyszczania wody. Przez ostatnie 40 lat nie było do końca wiadomo, jak dokładnie przemieszcza się przez nie płyn.
 • Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wykroczeń określonych w „nowej” ustawie Prawo wodne
  Czy inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska może nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego w przypadku wykroczeń określonych w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.? Czy w odniesieniu do tych wykroczeń może zastosować pouczenie?
 • Człowiek przyczyną wymierania ssaków, nie klimat
  Uczeni różnią się w opiniach dotyczących przyczyn wymierania ssaków w czasach prehistorycznych. Jedni wskazują na działania człowieka, inni na wahania klimatyczne lub na połączony wpływ człowieka i klimatu, który miałby najlepiej wyjaśniać minione wyginięcia, w tym przedstawicieli megafauny. Według najnowszych badań wymieranie ssaków w ciągu ostatnich 126 tys. lat miało więcej wspólnego z negatywnym wpływem człowieka niż z czynnikami klimatycznymi. Wpływ człowieka wyjaśnia 96% wszystkich wymierań ssaków w tym czasie.
 • Chrobry był pierwszy
  Czy zając przetrwa pod miedzą? Czy ropucha oprze się ludzkiej agresji? Czy ryś może uniknąć lufy kłusownika? Mój sąsiad twierdzi, że tak. Pod jednym wszakże warunkiem, że człowiek okaże maksimum rozumu i empatii. Niestety, nie okazuje. Tak jest i tak było. Dlatego też wielcy tego świata, od dawna, z urzędu, chronili dziedzictwo przyrody. Na różne sposoby. Starożytni osłaniali obiekty natury z powodów religijnych i obyczajowych. Tak ocalały wielkie głazy narzutowe, służące kapłanom za ołtarze ofiarne. Dzięki wierzeniom żył w luksusie egipski skarabeusz. Z tych samych powodów chroniono w Indiach święte krowy, małpy i krokodyle. Najstarsze wiadomości o ochronie przyrody pochodzą z Azji.
 • Wiąz – dostojność godna podziwu
  […] – nad nim się zielenił Gaj wiązów i topoli pełen miłych cieni, Bo drzew listowie gęste tworzyło sklepienie.
 • Przegląd gatunków derenia ze szczególnym uwzględnieniem jego agrofagów i ochrony w miejskich terenach zieleni
  Obecnie coraz częściej różne gatunki dereni wykorzystywane są do nasadzeń w miejskich terenach zieleni. Są to przeważnie drzewa, krzewy lub rośliny zielone. Do tego celu wybierane są gatunki najbardziej odporne na warunki glebowo-klimatyczne oraz na działanie agrofagów. Derenie są piękną ozdobą wielu zakątków miasta, aczkolwiek mogą być porażane przez patogeny chorobotwórcze lub szkodniki. W tym celu należy lustrować nasadzenia, aby monitorować powstawanie różnego rodzaju uszkodzeń, negatywnie wpływających na ich zdrowotność i na walory ozdobne. Zgodnie z obecnym prawodawstwem, zabiegi ochronne należy opierać głównie na stosowaniu pośrednich i bezpośrednich nie chemicznych metod ochrony roślin. Natomiast stosowanie dozwolonych środków ochrony roślin należy ograniczyć jedynie do przypadków groźnego porażenia przez agrofagi. W celu wyboru najodpowiedniejszej metody ochrony derenia w terenach zurbanizowanych należy przeprowadzić kompleksową ocenę dotyczącą oznaczenia konkretnych patogenów chorobotwórczych, szkodników oraz parametrów, jak właściwości fizyko-chemiczne gleby, przyczyniających się do powstania chorób nieinfekcyjnych.
 • Wytwarzanie biopaliw silnikowych metodami III generacji
  Jedną z alternatyw zastąpienia ropy, gazu, węgla jest produkcja biopaliw z alg. Algi (glony) są to organizmy tworzące biomasę w procesie fotosyntezy. Są jednym z istotnych (w przyszłości) źródeł biomasy ze względu na szybkie tempo wzrostu oraz stosunkowo dużą zdolność do wiązania dwutlenku węgla (CO2). Występują w środowisku naturalnym mórz i oceanów. Ich hodowlę prowadzi się w bioreaktorach lub stawach, gdzie utrzymywane są odpowiednie warunki dla ich wzrostu.
 • Cudowne nawrócenia
  Firmy zaangażowane w produkcję szkodliwych dóbr zmieniają swój profil i zaczynają się interesować pokrewnymi rynkami, które nie wywołują u klientów zgorszenia czy oburzenia. Należy się cieszyć z takich konwersji. Wprawdzie nie muszą one wynikać z pobudek moralnych, ale kierują ludzką pomysłowość i przedsiębiorczość w obszary nieobciążone dotychczasowymi szkodami. Obserwowane na świecie próby wchodzenia firm naftowych na rynek surowców odnawialnych zwiastują realność świata uniezależnionego od paliw kopalnych.
 • Jakość powietrza w domu jednorodzinnym w technologii drewnianej – studium przypadku
  Nasze zdrowie i samopoczucie jest ściśle związane z jakością powietrza, którym oddychamy. Ludzie znaczną część doby przebywają w pomieszczeniach zamkniętych (dom, praca), dlatego powinni zwracać uwagę na jakość środowiska, w którym przebywają. Z uwagi na aspekty ekonomiczne i nacisk na jak największe oszczędności energii, niestety zaniedbuje się zagadnienie jakości powietrza. Dążenie do uzyskania jak największej szczelności obiektów budowlanych powoduje ograniczenie naturalnej wymiany powietrza między środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym. Budynki wykonane w technologii drewnianej mają dobry mikroklimat, a także mniejszą szczelność niż budynki wykonane w technologii murowanej, co umożliwia efektywniejszą naturalną wymianę powietrza.
 • Ochrona środowiska naturalnego w Polsce w świetle danych statystycznych
  W artykule zaprezentowano najważniejsze wydawnictwa Głównego Urzędu Statystycznego, jak Rocznik Statystyczny RP i roczniki branżowe dotyczące ważniejszych sektorów gospodarki narodowej, oraz – przede wszystkim – rocznik „Ochrona środowiska” i inne publikacje z zakresu problematyki ekologicznej. Zakres i struktura rocznika „Ochrona środowiska” uległa niekorzystnym zmianom. W tabeli 7 przedstawiono ogólną ocenę stanu środowiska naturalnego w Polsce.
 • Rok 2020 jednym z najcieplejszych w historii
  Rok 2020 przeszedł do historii jako jeden z najcieplejszych. Najnowsze dane opublikowane przez Copernicus Climate Change Service (C3S), unijną jednostkę monitorującą zmiany klimatu, pokazują, że średnie globalne temperatury odnotowane w 2020 r. były najwyższe w historii pomiarów.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment