• O drzewach przydrożnych, czyli czy chłostanie morza chroni statki przed zatonięciem?
  Podano przykłady gatunków drzew rosnących przy szosach w Polsce. Krótko omówiono ich znaczenie dla bioróżnorodności. Drzewa przydrożne są w kraju masowo wycinane, z reguły bez sensu. Pretekstem jest bezpieczeństwo kierowców. Niszczone są bezpowrotnie siedliska wielu gatunków organizmów: ptaków, bezkręgowców, porostów i innych grzybów. Bardzo mało jest alei drzew przydrożnych objętych ochroną prawną.
 • Uprawa i wykorzystanie konopi siewnych
  Konopie siewne (Cannabis sativa L.) to jeden z pierwszych gatunków roślin uprawnych na świecie. W Polsce uprawa tej rośliny ma też wieloletnią tradycję, a doceniana była już w czasach prasłowiańskich. Konopie dobrze adaptują się do różnych warunków glebowo-klimatycznych, a ich uprawa wymaga odpowiedniego przygotowania plantatora. Obecnie roślina zyskała na popularności dzięki wielokierunkowemu wykorzystaniu na potrzeby różnych gałęzi przemysłu (włókienniczego, chemicznego, papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, energetycznego czy budownictwa). Nasiona i kwiaty zawierają grupę cennych związków, jak kannabinoidy o działaniu profilaktycznym i leczniczym w przebiegu wielu chorób. Jednym z najbardziej charakterystycznych kannabinoidów znajdujących się w konopiach jest kannabidiol (CBD), który nie wykazuje działania odurzającego – w przeciwieństwie do tetrahydrokannabinolu (THC), występującego w znacznych ilościach w konopiach indyjskich. CBD ma działanie przeciwpadaczkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe oraz neuroprotekcyjne. Konopie są także cennym źródłem wielu składników mineralnych, białka, błonnika, aminokwasów i witamin.
 • Wykorzystanie grzybów leczniczych w medycynie
  Grzyby są cenione ze względu za niepowtarzalny smak oraz aromat, dzięki któremu są powszechnie wykorzystywane w kuchni. Niektóre gatunki zostały również docenione na całym świecie ze względu na to, że stanowią cenne źródło składników odżywczych, mineralnych oraz związków biochemicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie.
 • Ochrona klimatu w USA
  Ochrona klimatu w USA jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Od wielu lat specjaliści spierają się, czy dwutlenek węgla – uważany za najważniejszy czynnik psucia światowego klimatu – może być uznany za zanieczyszczenie na gruncie krajowych przepisów. Ponadto zasadność przyjmowania regulacji w tej sprawie w kluczowy sposób zależy od parametrów ekonomicznych, których wartości nie są ogólnie uzgodnione. Wydaje się jednak, że niedawna ewolucja poglądów rozpowszechnionych w USA na ten temat zapowiada podjęcie daleko idących zmian w zaostrzeniu wymagań redukcji emisji dwutlenku węgla.
 • Promieniowanie oraz hałas w Polsce w świetle danych statystycznych
  W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska bada się w Polsce nie tylko emisję typowych zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych ale również sytuację radiacyjną w kraju oraz w wybranych miejscach, gdzie promieniowanie jest większe. Dokonuje się pomiarów mocy promieniowania gamma oraz zawartości izotopów promieniotwórczych w komponentach środowiska oraz w żywności. Kontrolowanie promieniowania jonizującego, jako promieniowania jądrowego, prowadzi Państwowa Agencja Atomistyki [1]. Promieniowanie to ma postać promieniowania korpuskularnego, obejmującego cząstki alfa, beta i protony, oraz promieniowania elektromagnetycznego, obejmującego promieniowanie gamma i rentgenowskie (X) o długości fali poniżej 100 nm (nanometrów), a także promieniowanie radiowe i świetlne. Promieniowanie jonizujące przechodząc przez materię (ciała stałe, ciecze, gazy, tkankę żywą) jonizuje, czyli zmienia ładunki elektryczne obojętnych dotąd atomów i cząsteczek, co oznacza powstawanie jonów ujemnych i dodatnich, które są szkodliwe dla żywych organizmów (choroba popromienna). Wtedy niezbędne jest ochrona radiologiczna. Źródła promieniowania jonizującego dzielimy na naturalne oraz sztuczne. Promieniowanie naturalne jest emitowane przez radionuklidy – cząsteczki ulegające samorzutnym przemianom jądrowym – zawarte w składnikach środowiska naturalnego (przyrodniczego), czyli w glebie, wodzie i powietrzu oraz w materiałach budowlanych, a także w organizmie człowieka. Ponadto pochodzi ono z przestrzeni kosmicznej. Natomiast promieniowanie sztuczne jest emitowane – na skutek działalności gospodarczej – przez obiekty i urządzenia radiacyjne, jak reaktory jądrowe (promieniowanie X, gamma), aparaty rentgenowskie, bomby kobaltowe (promieniowanie X) oraz izotopy promieniotwórcze, które są wytwarzane i stosowane w przemyśle, medycynie, nauce.
 • Park Renarda w Strzelcach Opolskich
  Park w Strzelcach Opolskich – jego pełna nazwa to: zabytkowy park miejski w Strzelcach Opolskich w stylu angielskim – powstał w XIX w. (1832 r.) przy zamku, na zlecenie A. Renarda, ówczesnego właściciela miasta, nieopodal jego posiadłości (zamku). Hrabia Andrzej Maria Renard był osobą bardzo zasłużoną dla Śląska – twórcą nowoczesnego przemysłu.
 • Ptasie móżdżki
  Dziwny to ptak, najdziwniejszy jakiego w życiu widziałem. Nazywa się pluszcz. Ma czarno-brązowe pióra i biały śliniaczek. Zobaczyłem go w górach. Na moich oczach dał nura w zimną toń rwącego potoku. Samobójca, pomyślałem, czy co? Ale po chwili ptaszek wyfrunął, otrzepał skrzydełka i zaczął przeżuwać wyciągnięte z dna strumyka smakołyki. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest to jedyny w Polsce, nurkujący ptak śpiewający. Kiedy zajrzałem do ptasich portretów, sporządzonych przez Adama Wajraka, okazało się, że ważący raptem 6 deko ptaszek nie odlatuje do ciepłych krajów i w środku zimy, z zapałem, rzuca się w spiętrzoną lodowatą wodę. Dla chleba i dla rozrywki. Czyż nie przeczy to obiegowej opinii o marności ptasich móżdżków? Móżdżki bywają zresztą różne, tak jak różna jest waga polskich ptaków. Mysikrólik waży raptem 5 gramów, tyle co odpustowy pierścionek. Największy – łabędź, to kolos, dwa tysiące razy cięższy od mysikrólika. Osiemdziesiąt procent ptaków nie przekracza jednak 2 kilogramów. Ich wagę ograniczają w dużym stopniu – wielkość i możliwości motoryczne skrzydeł.
 • Technomasa versus biomasa
  Jednym z najbardziej wyrazistych przejawów ludzkiej supersprawczości, a jednocześnie argumentów na rzecz nazwania obecnej epoki antropocenem, jest ilość antropogenicznej masy. W 2020 r. dorównała ona biomasie wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię. Na początku XX w. masa antropogeniczna wynosiła 35 gigaton ton i stanowiła ledwie 3% globalnej biomasy. Masa budynków i infrastruktury jest już wyższa niż biomasa drzew i krzewów. Masa plastików jest dwukrotnie wyższa niż biomasa wszystkich zwierząt lądowych i morskich. W 2040 r. technomasa może już być 3-krotnie większa niż biomasa na Ziemi.
 • Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w parku krajobrazowym
  Pytanie: Czy zamieszczony w rozporządzeniu o parku krajobrazowym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 Prawa ochrony środowiska odnosi się do takich przedsięwzięć określonych w obecnie obowiązujących przepisach, mimo że art. 51 Prawa ochrony środowiska został uchylony?
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Wydajne ogniwa organiczne Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge zidentyfikowali kluczowy mechanizm odpowiedzialny za niższą wydajność organicznych ogniw słonecznych i wskazali sposób, w jaki można pokonać tę przeszkodę. Elastyczne, półprzezroczyste i tanie organiczne ogniwa słoneczne, mogą znacznie rozszerzyć zakres zastosowań energetyki solarnej. Mogłyby być instalowane na zewnętrznych ścianach budynków i wykorzystywane do efektywnego odzyskiwania energii zużywanej na oświetlenie wewnętrzne, co nie jest możliwe w przypadku konwencjonalnych paneli krzemowych. Ich produkcja jest również o wiele bardziej przyjazna dla środowiska. Niestety rozwój tej technologii wyhamował w ostatnich latach, częściowo z powodu ich niższej wydajności. Typowe ogniwo słoneczne oparte na krzemie może osiągnąć wydajność nawet 20 do 25%, podczas gdy organiczne ogniwa słoneczne około 19% w warunkach laboratoryjnych, a w warunkach rzeczywistych wydajność ok. 10 do 12%.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz