• Krakowski Holding Komunalny SA – tradycja i nowoczesność
  W tym roku minęło 25 lat od powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego, w skład którego wchodzą spółki: Wodociągi Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Arena Kraków. 2021 to także rok jubileuszu 5-lecia Ekospalarni Kraków – jednej z największych i najbardziej strategicznych krakowskich inwestycji ostatnich lat.
 • Gmina Kozienice – wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
  26 października 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie burmistrz Piotr Kozłowski podpisał umowę w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatyczne Finansowego Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.
 • Ogniwa PV III generacji z krzemu amorficznego (a-Si) budowane w technologii HJT
  W ogniwach standardowych PV typu PERC warstwy półprzewodnikowe typu p i typu n są utworzone na tym samym materiale bazowym, krystalicznym krzemie, są więc urządzeniami homozłącznymi. Natomiast ogniwa heterozłączowe wytwarzane są przez połączenie dwóch różnych rodzajów materiałów.
 • Zasady oceny oddziaływania na zdrowie w kontekście ochrony środowiska
  Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i znaczenia oceny oddziaływania na zdrowie, wspomagającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz możliwości uznania jej za immanentny składnik, obowiązującej w Polsce oceny oddziaływania na środowisko. Definicja i zasady oceny zostały wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia oraz rozwinięte m.in. przez Unię Europejską, lecz brakuje dotąd powszechnej, ujętej w przepisach procedury przeprowadzania takiej oceny (z wyjątkiem niektórych krajów). W Polsce podejmuje się pewne próby w tej dziedzinie.
 • Prosumenci
  To dziwne słowo po raz pierwszy zostało użyte w 1980 r. przez amerykańskiego futurologa, Alvina Tofflera. Stanowi skrzyżowanie „konsumentów” i „producentów”. Każdy z nas trochę produkuje i trochę konsumuje. Ale chodzi głównie o produkcję i konsumpcję elektryczności. Choć każdy z nas wykorzystuje energię elektryczną, to tylko niektórzy występują w roli jej producenta. Tymczasem każdy potencjalnie mógłby uczestniczyć także w produkcji. Jeśli by robił to na własny użytek, to nie musiałby spełniać żadnych warunków. Gdyby jednak chciał swoją produkcję łączyć z elektrycznością z sieci, to sprawa robi się skomplikowana. Nie tylko techniczne okoliczności, ale również uwarunkowania ekonomiczne stoją na przeszkodzie szybkiego rozwoju tego zjawiska.
 • Nowy enwironmentalizm w dobie kryzysu środowiskowego
  Edward Wilson, „ojciec bioróżnorodności”, proponuje całkowitą zmianę w naszym podejściu do różnorodności. Używa on terminu „nowy enwironmentalizm” na określenie rewolucji w sposobie myślenia na temat biologicznej ochrony przyrody. Jej celem jest opracowanie nowych sposobów uzyskiwania dochodu z przyrody, bez jej uśmiercania. Badania podjęte w dżungli tropikalnej pokazują, że większe dochody generuje racjonalna gospodarka jej zasobami niż bezwzględna eksploatacja. Carl Sagan podkreśla, że kluczem do przeżycia jest współdziałanie z przyrodą i ono jest w istocie w naszej naturze.
 • Przełomowa technologia produkcji ogniw słonecznych
  Niewielka cząsteczka umieszczona w odpowiednim miejscu umożliwia produkcję wydajnych energetycznie organicznych ogniw słonecznych, przy użyciu przyjaznych dla środowiska rozpuszczalników. Naukowcy z Uniwersytetu w Linköping wykazali ich rekordową sprawność, przekraczającą 17%. Ponadto, możliwe jest wyprodukowanie ogniw słonecznych o większych powierzchniach.
 • Dendrologia
  Za encyklopedią PWN: dendrologia to dział botaniki, zajmujący się roślinami drzewiastymi (drzewami, krzewami, krzewinkami, pnączami o zdrewniałych łodygach). Zakresowo obejmuje wszystkie szczegółowe dyscypliny naukowe, zajmujące się roślinami drzewiastymi, w tym m.in. ich morfologią, anatomią, geografią, genetyką, również te praktyczne, w tym: ogrodnictwo, projektowanie terenów zieleni, leśnictwo, kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody. 

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz