• Co łączy skały wulkaniczne Wezuwiusza z polskimi hałdami pohutniczymi? Czyli jak porosty radzą sobie w ekstremalnych warunkach
  Porosty są wyjątkowymi organizmami symbiotycznymi, składającymi się z dwóch komponentów: strzępek grzyba i komórek glona/sinicy. Dzięki symbiozie zyskały one wiele unikatowych właściwości niespotykanych u innych organizmów, które pozwalają im funkcjonować w ekstremalnie niesprzyjających warunkach środowiskowych. Opisane gatunki porostów, m.in. chruścik obnażony i krążniczka brunatnoczarna, występują w tak skrajnych siedliskach, jak skały wulkaniczne Wezuwiusza czy silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi hałdy pohutnicze w Polsce. Żużlowe hałdy związane z przeróbką rud cynku i ołowiu są znakomitym siedliskiem zastępczym i mogą być specyficznym refugium (ostoją) dla rzadkich gatunków porostów
 • Ocena zmienności rodowej świerka pospolitego z Beskidu Śląskiego
  Tematem pracy jest ocena zmienności rodowej świerka pospolitego. Celem badań było poznanie fenotypowej zmienności cech morfologicznych i przyrostowych, jak również określenie jego plastyczności, czyli przystosowania się do warunków klimatycznych. W badaniu wykorzystano dane empiryczne z dwóch powierzchni badawczych w Krynicy i Wiśle. Na powierzchniach zachowawczych badano świerki w wieku 22 lat. Otrzymane pomiary zestawiono w arkuszu excel w celu utworzenia bazy danych niezbędnych do obliczeń. Wykonano obliczenia średnich wysokości, pierśnic, przeżywalności i odporności na przymrozki. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski. Oceniono jako najlepsze potomstwa rodów: 5210, 85, 5218, 5198 Zapowiedź, 2949 Malinka, a najsłabsze biologicznie 5208 i 5213 Zapowiedź.
 • COP-26 w Glasgow
  Konferencja sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej w 2021 roku powinna doprecyzować niektóre zapisy Porozumienia Paryskiego z 2015 r., a zwłaszcza jego artykuły 6 i 8. Uniknięto pewnych grożących „doprecyzowań”, które byłyby szczególnie szkodliwe dla klimatu, ale – pod presją paru sygnatariuszy – wprowadzono zapisy, które utrudniają starania o jego ochronę. Nade wszystko jednak Konferencja potwierdziła, że droga do ochrony klimatu jest jeszcze bardzo długa i niewiele jest krajów, które są gotowe poważnie potraktować światowe zagrożenia
 • Budowa ogniwa PV III generacji z krzemu amorficznego (a-Si) w technologii TOPCon
  Budowa urządzenia Ogniwa te nie mają już klasycznego złącza typu p-n lecz heterozłącza krzemowe (technologia cienkowarstwowa). Domieszkując przez dyfundowanie fosfor do cienkiej warstwy wafla krzemu, otrzymano na powłoce walencyjnej półprzewodnika krzemowego swobodny elektron (ładunek ujemny). Domieszkując do cienkiej warstwy (nanowarstwy) z krzemu amorficznego bor (B), otrzymano na powłoce walencyjnej półprzewodnika krzemowego nadmiar dziur (ładunek dodatni). Cienkie nanowarstwy krzemu typu n (wafel) i p (polikrystaliczny krzem domieszkowany borem), nałożone na siebie, tworzą złącze p-n. Dzięki opisanemu procesowi powstało wysokowydajne tunelowe ogniwo słoneczne.
 • Rośliny lecznicze w Rodopach Zachodnich
  Jeszcze 30 lat temu w Rodopach, leżących na terytorium Bułgarii, dymiły kominy fabryk i pracowały liczne kopalnie rud żelaza, cynku, uranu i ołowiu oraz innych metali kolorowych (np. w miejscowościach Rudozem czy Madan). Kiedy zmienił się wiatr historii najważniejszym skarbem tego rejonu została przyroda z bogactwem ziół, które Bułgarzy określają jako lecznicze złoto. W Zachodnich Rodopach dominuje górska roślinność łąkowa oraz lasy bukowe i iglaste, z przewagą sosny i świerka, rosnące przeważnie na glebach brunatnych. Na tym ogromnym obszarze (15 tys. km2) można spotkać ok. 2000 gatunków, z których 90 to endemity bałkańskie.
 • NFOŚiGW wspiera finansowo krajową gospodarkę odpadami
  W Polsce w ciągu roku wytwarza się średnio 14,5 mln ton odpadów komunalnych. Od niemal dekady ilość ta wzrasta systematycznie o ok. 0,5 mln ton rocznie. To sprawia, że racjonalna gospodarka odpadami stała się jednym z najważniejszych priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorządy, przedsiębiorstwa i inne podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z selektywną zbiórką odpadów, budową instalacji do ich zagospodarowania oraz wykorzystaniem odpadowych paliw w energetyce. Pieniądze na wsparcie, w zależności od rodzaju projektów, będą pochodzić ze środków krajowych NFOŚiGW albo z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.
 • Trzy ikony
  Policzyłem – w Stanach Zjednoczonych jest 59 parków narodowych. Kto ma czas i ochotę może je odwiedzić, wszystkie bez wyjątku, za jedyne 80 dolarów. Tyle bowiem kosztuje roczny karnet dla czteroosobowej rodziny. Tanio jak barszcz. Nic dziwnego, że wielu Amerykanów spędza weekendy w przyrodniczo atrakcyjnych miejscach. Już sto lat temu Colin Fletcher pisał: „Można w nich zbliżyć się do skały i nieba, do światła i cienia, do przestrzeni i ciszy. Można też poczuć zapach ziół i żywicy, zanurzyć nogę w rwącym potoku i napatrzeć się na dzikiego zwierza”. Amerykanie dość wcześnie zrozumieli, że trzeba chronić część dziewiczych terenów.
 • Rośliny alimentacyjne – czy to był dobry wybór?
  Znamy ok. 391 tys. gatunków roślin naczyniowych, 30 tys. gatunków roślin ma części jadalne, z tego 7 tys. gatunków roślin uprawiano albo zbierano w całej historii. Dwadzieścia gatunków stanowi dzisiaj 90% żywności całego świata, a trzy gatunki (pszenica, kukurydza i ryż) dostarczają ponad 50% pożywienia. Korzystamy w bardzo ograniczonym zakresie z pokarmów, jaki oferuje świat roślin, a te które spożywamy okazują się nie zawsze najlepszym wyborem. Lista roślin, które czekają na rozpowszechnienie jest długa, są często smaczniejsze, zdrowsze, dają lepsze plony. W różnych opracowaniach, w tym najnowszym katalogu „State of the world’s plants 2020”, znajdziemy wiele przykładów roślin, które są używane lokalnie i mogłyby wkrótce pojawić się na naszych stołach.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz