• Czy i kiedy dowiemy się kto i czym zatruł Odrę?
  Nagłówki czasopism i pierwsze wiadomości w licznych mediach pod koniec lipca wieściły tragedię – Tony śniętych ryb w Odrze, Rzeką płynie mętna i śmierdząca woda, Katastrofa ekologiczna dotarła do centrum Wrocławia, Wędkarze mówią o armagedonie ekologicznym. Nie kąpać się, nie łowić ryb, a w żadnym przypadku ich nie jeść. Sierpniowa prasa też nie uspakajała informacjami o Odrze – Instytucje państwa zadziałały w sposób chaotyczny i spóźniony, Milion złotych dla osoby, która wskaże truciciela. Odra, która była oazą życia, a stała się cmentarzyskiem. Jak do tego doszło spróbujemy wyjaśnić, ale czy nam się uda? W tej sprawie jest za dużo niejasności, tak jakby ktoś specjalnie gmatwał całą tą historię, aby nigdy prawda nie ujrzała światła dziennego.
 • Katastrofy klimatyczne i ekologiczne w Polsce
  Katastrofa ekologiczna, skażenie Odry, będzie mieć tragiczne skutki dla ekosystemu. To jednak nie jedyna, taka katastrofa, która w ostatnich latach dotknęła polską przyrodę. Te które zdarzyły się w ostatnim czterdziestoleciu spowodowały straty wielkości 16 mld euro. Przyczyniły się także do tragicznej śmierci 2121 osób.
 • Renaturyzacja rzek – zadanie na teraz
  Rzeki są poddawane ogromnej presji ludzkiej i nie powinno nas dziwić, że doszło do katastrofy ekologicznej na wielką skalę w Odrze. Radykalną zmianę w podejściu do gospodarowania zasobami przyrody, w tym rzekami, zakłada Unijna Strategia na rzecz Bioróżnorodności 2030. Odnośnie rzek przewiduje ona m.in. przywrócenie naturalnych ich funkcji oraz zapewnienie do 2030 roku swobodnego przepływu dla co najmniej 25 tys. km rzek. Forsowane przez polski rząd plany mające na celu przekształcenie dużych polskich rzek w szlaki transportowe jest nieuzasadnioną zarówno z przyrodniczego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. W reakcji na katastrofę jednym z pilnym koniecznych działań jest przygotowanie i wdrożenie programu renaturyzacji doliny Odry. Z uwagą należy odnotować pojawienie się w Polsce apelu o przyznanie rzece Odrze osobowości prawnej.
 • Hydrologiczne status quo
  Początki wody na Ziemi sięgają czasów sprzed 4,6 miliarda lat. Badania wykazały, że woda nie mogła powstać w trakcie tworzenia Ziemi. Nasza planeta była prawdopodobnie wtedy tak rozgrzana, że cała woda wyparowałaby. Współczesne badania sugerują, że większość wody na Ziemi pochodzi z pozaziemskiego źródła, prawdopodobnie z asteroid i komet, które uderzały w Ziemię, i były bogate w wodę. Wraz z wodą, która parowała, pojawiła się atmosfera, a wraz z nią mogło powstać na Ziemi życie.
 • Zanieczyszczenie wody
  Woda w przyrodzie jest powszechnie występującą substancją, której cechą charakterystyczną są niezwykłe właściwości, które objawiają się na niezliczoną ilość sposobów. Jej fizyczno-chemiczne własności pozwalają na cykliczne przechodzenie przez trzy stany skupienia, co sprawia, że mają one nie tylko istotne znaczenie w gospodarce człowieka, lecz również w wielu procesach biochemicznych zachodzących w środowisku naturalnym. Jednak jest coś co powoduje, że pomimo ilości zdeponowanej wody na Ziemi, która nie zmienia się od miliardów lat jej rzeczywista ilość, która mogła by być użyta zmniejsza się z roku na rok. Dzieje się to na skutek coraz to bardziej pogarszającego się stanu środowiska naturalnego a wraz z tym i jakości wody, która na skutek wprowadzanych zanieczyszczeń nie może być w pełni wykorzystana przez człowieka.
 • Róże zdobią, relaksują, wyrażają uczucia
  Po raz kolejny został rozstrzygnięty Międzynarodowy Konkurs, Warsaw Rose Trrials organizowany przez Ogród Botaniczny PAN w Powsinie wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Hodowców Róż. Kryształową Różę zdobyła Ile de Fleurs, a zwyciężczynią całego konkursu i laureatką Bursztynowej Róży z wynikiem 87 proc. punktów została Scarlet Bonica.
 • Róża
  Rodzaj róża (Rosa) trywialnie zaliczyć można do najbardziej znanych i cennych, tak w przyrodzie, jak i szeroko pojętym otoczeniu człowieka. Samo pojęcie ,,róża”, jest wieloznaczne, i odnosi się do wręcz niezliczonych i nawet zaskakujących kierunków, stanowiąc jeden z najbardziej istotnych elementów dziedzictwa naszej kultury i cywilizacji. Roślina ozdobna, owocowa, ważna w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, perfumeryjnym.
 • Rozważania przy bagiennym stole
  Miłość, miłością, ale z pustym brzuchem nie da się wygrać. Bukowisko już przebrzmiało stękaniem. Chłody jesieni coraz bardziej zamgławiają bagna. Skończyła się wrześniowa frywolność łosi, i teraz, szczególnie samce, muszą zadbać o podreperowanie sił po okresie rui, oraz przygotować się do nadchodzącej zimy. Nie ma na to lepszej metody niż porządnie się najeść. Bagna Basenu Dolnego, są na łosia odpowiednio przygotowane.
 • Czas najwyższy na polski wodór
  Od dawna słyszymy, że wodór to paliwo przyszłości. Z powodu wojny na Ukrainie przyszłość dzieje się teraz. Wodór i odnawialne paliwa mają do odegrania ważną rolę w uniezależnieniu się od importu surowców z Rosji. Dla europejskiej gospodarki wykorzystującej paliwa kopalne, w tym na gazie, budowa wodorowej gospodarki może być sposobem na wyjście z surowcowego kryzysu.
 • Polskie Doliny Wodorowe
  Doliny Wodorowe to regiony, gdzie będą realizowane projekty obejmujące zastosowanie wodoru w różnych dziedzinach gospodarki. Projekt Polskiej Strategii Wodorowej zakładał powstanie sześciu Dolin Wodorowych. Każda z nich ma swoje plany i zamierzenia w jaki sposób to paliwo przyszłości wykorzystać dla dobra ogółu.
 • Tylko odnawialny wodór ogranicza emisje
  Środowiska naukowe i gospodarcze są zgodne w ocenie, że wodór może nam zapewnić neutralną klimatycznie przyszłość jako czysty nośnik energii. Jeśli w transformacji energetycznej ma służyć celom dekarbonizacyjnym, to jego produkcji nie mogą towarzyszyć emisje gazów cieplarnianych. Wodór wytwarzany obecnie przy użyciu reformingu parowego metanu nie spełnia tej roli. Wiąże się bowiem z emisją ogromnych ilości CO2 do atmosfery.
 • Wodór – paliwo dla transportu miejskiego
  Wodór zasłużył na miano paliwa doskonałego ze względu na swoje właściwości elektrochemiczne i co najważniejsze, przy spalaniu brak emisji CO2. Nic dziwnego, że jego zaletami interesują się polscy operatorzy flot autobusowych, którzy szukają ekologicznych rozwiązań dla swoich miast. Prekursorem wodorowej transformacji transportu publicznego w Polsce jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie, które przeprowadziło pilotażowe testy autobusu marki Solaris zasilanego wodorem od Air Products.
 • Polskie starania o zbywalność pozwoleń na emisję
  W latach 1990-tych ochrona środowiska w Polsce była bliska ustawowego usankcjonowania zbywalnych pozwoleń na emisję. Inicjatywa zapoczątkowana przez rząd była następnie promowana przez energetykę. Na przeszkodzie stanęła jednak głównie niestabilność polityczna, skutkująca częstymi zmianami w administracji. W XXI wieku zbywalne pozwolenia na emisję – choć tylko w stosunku do dwutlenku węgla – wprowadzono dyrektywą unijną. Ale krajowe poparcie dla wykorzystania tego instrumentu jest obecnie znacznie słabsze niż w latach 1990-tych.
 • Rośliny oczyszczą glebę
  Dynie, wierzby i topole, to tylko niektóre z gatunków roślin, które stosowane są do oczyszczania gleby z zanieczyszczeń organicznych. Jakie cechy gatunków są pożądane, jak przyspieszyć proces remediacji gleby i jak nie zaszkodzić przy tym roślinom i ludziom?
 • Żurawina i jej prozdrowotne właściwości
  Obecnie uważa się, że sposób żywienia w dużym stopniu decyduje o zdrowiu człowieka, gdyż wpływa na występowanie i rozwój większości chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, otyłość, nowotwory, czy choroby układu krążenia. Substancje bioaktywne, które w dużych ilościach znajdują się w owocach i warzywach, mogą zapobiegać lub w znacznym stopniu hamować rozwój chorób, a także korzystnie stymulować ogólny stan organizmu człowieka. Wśród owoców szczególną uwagę zwraca żurawina ze względu na prozdrowotne właściwości. Owoc ten odznacza się dużą zawartością związków fenylowych o właściwościach przeciwutleniających. Z tego powodu zalecana jest w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, takich jak: miażdżyca, nadciśnienie, czy nowotwory.
 • Rolnictwo komórkowe rozwiąże problemy produkcji żywności
  Przybywa ośrodków naukowych i start-upów, które pracują nad rozwojem żywności hodowanej komórkowo. Szacuje się, że za kilkanaście lat, ta technologia będzie istotną metodą pozyskiwania białka zwierzęcego, przy zapewnieniu korzyści dla stanu środowiska i dobrostanu zwierząt.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz