• Choinka naturalna czy sztuczna, jaką wybrać?
  Choinka naturalna, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne, ma znaczącą przewagę nad sztuczną. Do wytwarzania choinki sztucznej wykorzystuje się produkty przerobu ropy naftowej oraz gaz, a jej rozkład trwał nawet kilkaset lat, zależnie od tworzywa z jakiego została wykonana. Produkcja choinki naturalnej nie jest związana z nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego lasów czy pól. Plantacje drzewek choinkowych zlokalizowane są często na słabszych jakościowo gruntach ornych, dają dodatkowe przychody z tej działalności i wzbogacają tereny pod względem krajobrazowym i ekologicznym. Ponadto pozytywnie wpływają na środowisko poprzez zwiększenie szeroko rozumianej bioróżnorodności. Są też często ostoją dla wielu gatunków świata zwierzęcego i wpisują się realizację głównych strategii obecnie realizowanych przez Unię Europejską.
 • Milion gatunków zagrożony wyginięciem
  W połowie tego miesiąca w Montrealu zakończyła się Konwencja Narodów Zjednoczonych COP 15 o różnorodności biologicznej (CBD), to druga część, bo pierwsza odbyła się w Kunming w Chinach. Podjęto tam decyzje dotyczące procesów zatrzymania degradacji bioróżnorodności przyrody. WWF wezwała również światowych przywódców do zawarcia międzynarodowego porozumienia dotyczącego tego zagadnienia.
 • Czystsza produkcja – praktyka i edukacja
  Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji w październiku 2019 r. świętowało 30-lecie istnienia. Jubileusz uświetniła międzynarodowa konferencja, która odbyła się w Warszawie, w budynku NOT. Konferencja ta zainaugurowała projekt „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, który Stowarzyszenie realizuje w latach 2019-2022 r. z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • „Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”
  Rusza V edycja programu “Biznes kontra smog – Wspieramy klimat”. Z badań przeprowadzonego wśród przedstawicieli biznesu z całej Polski wynika, że prawie 86 proc. respondentów obawia się, że w miesiącach zimowych, pogorszy się jakość powietrza. Jednocześnie 92 proc. badanych uważa, że kryzys energetyczny nie usprawiedliwia spalania śmieci. Respondenci wskazali jakie działania powinien podjąć rząd, żeby zapobiegać kryzysowi energetycznemu.
 • Czy Polacy wiedzą do czego służy las?
  Chociaż 93 proc. Polek i Polaków uważa, że ochrona polskich lasów jest ważna, to ponad połowa nie wie, co oznacza zrównoważona gospodarka leśna, która ma fundamentalne znaczenie dla stanu lasów. Mimo, że na co dzień lasy pozwalają nam oddychać czystym powietrzem, dają dach nad głową, a nawet mają wpływ na stan naszych portfeli czy zdrowie psychiczne, niewiele wiemy o leśnych usługach ekosystemowych – wynika z badania przeprowadzonego przez WWF Polska.
 • Uczynić las odpornym
  Zagrożenia lasu ze strony różnych żywiołów to problem nie tylko nasz lokalny ale międzynarodowy. Każdego roku w różnych krajach Europy i świata notowane są wielkopowierzchniowe uszkodzenia lasu przez czynniki abiotyczne (najczęściej wiatr lub śnieg), pożary, gradacje owadów. Regularnie powtarza się susza, co kilka lat lasy cierpią również od powodzi.
 • ETS jako zachęta
  Europejski handel emisjami (ETS) nie jest systemem idealnym. Tym niemniej osiągnięta w 2021 r. bardzo wysoka cena pozwolenia stanowi dla pozaeuropejskich przedsiębiorstw zachętę, żeby zarobić na sprzedaży rezultatów obniżki emisji. Istnieje taka możliwość, ale Porozumienie Paryskie stawia wymagania, aby z niej skorzystać. Wymaga między innymi, aby obniżka w przedsiębiorstwie pochodzącym z kraju, który ma jakiś harmonogram sumarycznej redukcji emisji wykraczała poza to, co on przewiduje. Sam zaś harmonogram powinien być na tyle am- bitny, żeby dawał rękojmię ochrony klimatu. Można więc oczekiwać, że przedsiębiorstwa będą wywierały presję na swoje rządy, aby takie harmonogramy przygotowano.
 • Tuja – toksyczny żywopłot i siedlisko kleszczy?
  Tuje, czy właściwie żywotniki, na dobre wpasowały się w element polskiego krajobrazu. Od lat chętnie je sadzimy, by się ukryć przed wścibskim okiem sąsiada. Jednocześnie nierzadko pojawiają się głosy, że tuje są toksyczne albo że kochają je kleszcze. Ile w tym prawdy? – Sprzeciwiam się foliarskim teoriom, które tui przypisują dziwne właściwości, ale z drugiej strony zdecydowanie odradzam jej sadzenia – mówi ekspert.
 • Wielka Księga Ciepła
  „Ważne są wszystkie działania podejmowane z myślą o środowisku naturalnym. Znaczenie mają zmiany wprowadzane w prawie, zmiany w technologii produkcji oraz zmiany naszych codziennych nawyków”. Ten apel o wspólne działania dla dobra planety otwiera jeden z rozdziałów w albumie edukacyjnym, który dla uczniów przygotowali dostawcy ciepła systemowego.
 • Czym ogrzewają się Polacy?
  Komisja Europejska chce wprowadzić zakaz emisji dwutlenku węgla z zainstalowanych w budynkach pieców węglowych i olejowych. A tymczasem głównym źródłem ciepła dla Polaków są nadal paliwa stałe, czyli przede wszystkim węgiel i drewno. Nie spieszymy się z wymianą starych źródeł ciepła – w całej Polsce nadal dymi ok. 3 milionów „kopciuchów”, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Śląsku.
 • Dom energooszczędny – jakie rozwiązania wybrać?
  Wraz z wejściem nowych warunków technicznych w minionym roku, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rośnie zainteresowanie budownictwem energooszczędnym. Mówimy tutaj o obiektach, które wymagają zastosowania nie tylko grubszej izolacji cieplnej w porównaniu do budynków konwencjonalnych, ale również muszą być wyposażone w odpowiednie rozwiązania instalacyjne. Przedstawmy więc jakie mogą być rozwiązania instalacyjne, zapewniające wysoki komfort cieplny i niskie koszty ogrzewania oraz chłodzenia takiego budynku.
 • Sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej w domu
  Koszty energii elektrycznej regularnie rosną, przez co stają się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu. Sprawdź gdzie szukać oszczędności w zużyciu prądu i zmień swoje nawyki na bardziej energooszczędne. Gaszenie za sobą światła może okazać się niewystarczające, żeby zmniejszyć rachunki za energię elektryczną. Dowiedz się, którędy „ucieka” najwięcej prądu i skorzystaj ze sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym.
 • Rolnictwo i zasolone gleby
  Degradacja gleb staje się coraz poważniejsza na całym świecie i stanowi zagrożenie m.in. dla produkcji rolnej. Zasolenie jest dzisiaj jednym z najgroźniejszych czynników środowiskowych, przyczyniających się do degradacji gleb i ograniczających produktywność roślin uprawnych, ponieważ większość roślin uprawnych jest wrażliwa na zasolenie. Na całym świecie 20 proc. wszystkich gruntów uprawnych i 33 gruntów rolnych nawadnianych już jest dotkniętych wysokim zasoleniem. W przyrodzie od zawsze istnieją gatunki roślin, które są przystosowane do życia w zasolonych glebach. Należy do nich np. soliród - słonolubne sukulenty rosnące na moczarach, pośród roślinności nadmorskiej, na plażach. Na pustyni Atakama rośnie tamarugo (Prosopis tamarugo) – drzewo które może służyć do stworzenia zadrzewień na terenach zupełnie jałowych. Kallar (Leptochloa fusca) to trawa uprawiana w Pakistanie w glebach przesyconych słoną wodą na pasze.
 • Skorzonera – mało znane i rzadko uprawiane warzywo korzeniowe
  Skorzonera jest mało znanym i rzadko uprawianym warzywem korzeniowym. Stanowi bogate źródło wielu związków bioaktywnych oddziaływujących pozytywnie na zdrowie człowieka. Swoje właściwości prozdrowotne i lecznicze zawdzięcza dużej zawartości polifenolokwasów, witaminy, składników mineralnych oraz inuliny – glikozydu będącego rozpuszczalnym składnikiem błonnika pokarmowego. Roślina ta może być wykorzystywana w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i rolniczym. Zainteresowanie uprawą tego warzywa powinno w najbliższym czasie znacząco wzrosnąć ze względu na coraz większą świadomość konsumentów poszukujących nowych, naturalnych substancji odżywczych i związków bioaktywnych.
 • Rekultywacja terenów pokopalnianych na przykładzie Hiszpanii: fauna i flora (2)
  Rekultywacja terenów pokopalnianych, to temat niezwykle złożony. W ramach tej systemowej działalności najwięcej uwagi poświęca się geomorfologii, glebie i roślinności. Na terenach poprzemysłowych często pojawiają się zwierzęta, o których nie można zapominać przy planowaniu poszczególnych etapów tego procesu. Bardzo ważne są również badania naukowe, które przyczyniają się do doskonalenia technik rekultywacji i rozwoju gospodarki gruntami zdegradowanymi. Pomimo faktu, że Hiszpania w wielu aspektach różni się od Polski, to ogólny cel rekultywacji jest podobny, czyli stworzenie stabilnego ekosystemu, zdolnego do samoregulacji.
 • Bez czarny – roślina o cennych właściwościach prozdrowotnych i leczniczych
  Bez czarny, to krzew lub niewielkie drzewo rosnące w warunkach naturalnych lub na plantacjach celowych. Surowcem użytkowym bzu czarnego są liście, kwiaty i owoce, a surowcem zielarskim - kwiaty, owoce, kora oraz liście i korzeń. Wszystkie części rośliny w stanie świeżym są toksyczne (zawierają glikozydy cyjanogenne – sambunigryną i sambucynę), tę właściwość tracą po suszeniu lub gotowaniu. Szczególnie wartościowe są kwiaty i owoce bzu czarnego, w skład których wchodzi wiele substancji bioaktywnych działających antywirusowo, przeciwbakteryjnie, immunostymulująco oraz antyoksydacyjnie.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz