• COP-27 i co dalej?
  Coroczne konferencje sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej powinny sprzyjać ochronie klimatu. Jednak niewiele było dotąd decyzji, które – tak jak Porozumienie Paryskie z 2015 r. – zawierałyby postanowienia przybliżające tę ochronę. Konferencja w 2022 roku stanowiła okazję, żeby porzucić nierealistyczne marzenia o utrzymaniu wzrostu temperatury o 1,5oC, ale nie przybliżyła mechanizmu jego utrzymania choćby w granicach 2oC. Stanowiła okazję dla licznych seminariów i akcji propagandowych, ale nie zaowocowała przyjęciem jakiegokolwiek wiążącego postanowienia. W szczególności nie wprowadziła jakichkolwiek zachęt, żeby zobowiązania przewidziane Porozumieniem Paryskim stały się ambitniejsze i czyniły prawdopodobnym odwrócenie katastrofy klimatycznej.
 • Odra – same znaki zapytania na temat źródeł katastrofy
  Choć od największej klęski ekologicznej jaka zdarzyła się w Polsce – zatrucie Odry i unicestwienie w niej życia biologicznego, minęło już pół roku, to do tej pory nie mamy jasnego stanowiska co ją spowodowało i jakie faktycznie skutki to przyniosło. Zlecony przez rząd raport o Odrze, określany przez autorów jako „wstępny”, rzeczywiście wygląda dopiero jak wstęp do właściwego dokumentu. Nie daje odpowiedzi, a zostawia jeszcze więcej znaków zapytania.
 • 15 milionów osób w Polsce może doświadczyć niedoborów wody
  Opublikowany został kolejny raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC). Jest to efekt prac 270 osób ze środowiska naukowego z całego świata. Dokument stanowi podsumowanie skierowane do decydentów i jest zatytułowany: „Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia”. Wskazane problemy dotyczą także Polski, obejmując m.in. problemy z dostępnością wody pitnej, niszczycielskie susze i ekstremalne zjawiska pogodowe. Wśród tych ostatnich zwrócono uwagę m.in. na bardziej dotkliwe i śmiertelne upały oraz powodzie.
 • Za 100 lat część Gdańska i Hel mogą znaleźć się pod wodą
  O podnoszeniu się poziomu mórz najczęściej słyszymy w kontekście niewielkich wysp na Pacyfiku, które znikają wskutek zmian klimatycznych. Pogłębiający się problem dotknie jednak wybrzeży na wszystkich kontynentach, w tym także w Polsce. Wzrost poziomu morza zagraża m.in. starej część Gdańska, Żuławom oraz Półwyspowi Helskiemu – ostrzega zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN.
 • Kwaśne deszcze – lekcja dla nas i całego świata
  Kwaśne deszcze były jednym z najgorętszych tematów w ostatnich dekadach XX wieku i przez wielu traktowane były jako największe zagrożenie środowiska przyrodniczego w tamtym czasie. Przez lata informacje o rybach ginących w strefie przypowierzchniowej u wybrzeży Półwyspu Skandynawskiego czy też zamieranie europejskich lasów regularnie pojawiały się w mediach. Z nie mniejszą uwagą i niepokojem zjawisko to obserwowano także w Ameryce Północnej.
 • Wymyślmy papier na nowo
  Papier od dawna miał i nadal ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Podstawowym surowcem do jego produkcji pozostaje do dzisiaj drewno. Produkcja papieru i związana z tym wycinka drzew ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Na potrzeby procesów produkcji papieru zużywane są olbrzymie ilości wody i energii. Zakłady papiernicze uwalniają do wód i powietrza wiele szkodliwych substancji chemicznych. Tymczasem przyroda dostarcza szeroką gamę różnych rozwiązań. Dzisiaj wytwarza się papier z wykorzystaniem różnych innych gatunków roślin. Jednym z najlepszych kandydatów do alternatywnej produkcji papieru jest kenaf. W tym celu wykorzystuje się także trzcinę cukrową, bambus, bawełnę, konopie włókniste. Drzewa, które wykorzystuje się do produkcji papieru, w tym sosna, świerk, czy brzoza mogą w ciągu kilkunastu, najdalej kilku- dziesięciu lat w wyniku zmian klimatu zniknąć z terenu Polski.
 • Wpływ wojny na środowisko naturalne
  Od miesięcy trwa okrutna wojna w Ukrainie. W niniejszym artykule chciałybyśmy przedstawić zagadnienia wpływu na ekosystem zmagań wojennych i jakie negatywne przynoszą skutki i jakie wyrządzają w nim szkody. Poruszymy zatem następujące zagadnienia: wpływ działań wojennych na krajobraz, utrata bioróżnorodności i zagrożenia dla gatunków z Czerwonej Księgi, ratowanie zwierząt z Ekoparku Feldman w Charkowie, pożary w ekosystemach z powodu działań wojennych, zanieczyszczenia chemiczne z ostrzałów i eksplodujących pocisków, skutki pożarów na przemysłowych terenach, ścieki w Dnieprze, zanieczyszczenia gleby i morza ropopochodnymi produktami, działania niezbędne do podjęcia po wojnie, udokumentowanie rosyjskich zbrodni przeciwko środowisku naturalnemu.
 • Tatry – Dolina Kościeliska
  W Polsce jedyną krainą, w której występuje krajobraz wysokogórski są Tatry. Tatry to najwyższe pasmo łańcucha gór Karpat.
 • „Leśni Poskramiacze Żywiołów”
  W siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbył się centralny finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy pt. „Leśni Poskramiacze Żywiołów”. Konkurs był skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Jego celem było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach w ekosystemach leśnych i przeciwdziałania im.
 • Pierzga pszczela – właściwości, zastosowanie, przeciwwskazania
  Jak wygląda i smakuje miód – to prawdopodobnie wie każdy. To najczęściej stosowany domowy sposób na zwalczenie zachorowań w okresie jesienno-zimowym, a także dodatek do wszelkiego rodzaju herbat i słodkich posiłków. Pyłek pszczeli również w dużej mierze obił się o uszy, natomiast owiana tajemnicą zostaje pierzga pszczela. Czym ona jest i jakich korzyści można spodziewać się po regularnym stosowaniu? Jakie są zasady dawkowania i czy dzieci mogą ją przyjmować?
 • Znaczenie pszczół dla środowiska i człowieka
  Polityka Komisji Europejskiej zwana Europejskim Zielonym Ładem i ogólnoświatowy trend odwracania szkód wyrządzonych przez ludzkość przyrodzie będą miały bardzo pozytywne konsekwencje dla Ziemi, pod warunkiem, że postulaty będą realnie spełnione, a działania rozpoczną się jak najszybciej.
 • Właściwości odżywcze i lecznicze super owoców aronii czarnoowocowej
  Aronia czarnoowocowa to krzew dorastający do 3 m wysokości. Ma niezbyt wygórowane wymagania glebowe i cechuje się dużą odpornością na mróz. Uprawiana jest głównie na plantacjach celowych przez okres ok. 20 lat. Surowcem są owoce zwane super owocami, które zbierane są na przełomie sierpnia i września. Cechują się wysoką wartością odżywczą i są cennym źródłem związków antyoksydacyjnych, szczególnie polifenoli. Z wielu badań wynika, że owoce tej rośliny i produkty na ich bazie, określane jako super żywność, wpływają korzystnie na zapobieganie i leczenie wielu chorób cywilizacyjnych.
 • Soja – cenna roślina wysokobiałkowa
  Soja jest jedną z najbardziej wartościowych roślin uprawnych na świecie, której znaczenie wynika z biologicznej i odżywczej wartości nasion. Ma duże zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym, paszowym, chemicznym i farmaceutycznym. Nasiona soi są bogatym źródłem białka (40 proc. i tłuszczu (20 proc.). Zawierają również lecytynę, witaminy, błonnik pokarmowy, składniki mineralne oraz izoflawony (genisteinę, daidzeinę i glyceteinę) wykazujące działanie przeciwnowotworowe i obniżające poziom cholesterolu we krwi. Wykorzystywana jest jako pasza dla zwierząt, głównie trzody chlewnej i drobiu. Z tego względu zainteresowanie uprawą soi ciągle wzrasta. W naszym kraju, najlepszym rejonem do uprawy tej wysokobiałkowej rośliny jest południowo-wschodnia część Polski, zwłaszcza Ziemia Sandomierska i Zamojszczyzna.
 • Większość butów wykonana jest z tworzywa sztucznego
  Badania archeologiczne wykazały, że ludzie zaczęli używać obuwia około 40 tys. lat temu. Najstarsza para butów na świecie została znaleziona w Kalifornii i liczy około 9 tys. lat. Przeciętny Amerykanin kupuje średnio siedem par butów rocznie, przy czym większość z nich jest wykonanych z plastiku. Ponieważ nie nadają się do recyklingu, trafiają do śmieci.
 • 50 lat temu ukazał się pierwszy numer AURY!
  Pierwszy numer „AURY – miesięcznika poświęconego ochronie środowiska” ukazał się w styczniu 1973 roku. Miał inny format niż ukazujące się na ówczesnym rynku wydawniczym czasopisma – kształt wydłużonego prostokąta. Opracowała go graficznie Hanna Kwaśniewska. Miesięcznik redagował zespół w skład którego wchodzili: redaktor naczelny, prof. dr hab. inż. Tadeusz Wojtaszek, zastępca redaktora naczelnego, mgr Krystyna Bonenberg, sekretarz redakcji, Władysław Bieroń.
 • Pierwszy japoński pociąg wodorowy
  W ostatnich latach rozwój nowych, czystych energii jest jednym z celów, który ma doprowadzić do ograniczenia wykorzystywania jej z węgla, gazu i ropy. Wszystko zaczęło się od epoki uprzemysłowienia, kiedy ręce ludzkie zastąpiły maszyny, które poruszała właśnie energia pozyskiwana z kopalin. Wówczas na niespotykaną skalę rozpoczął się proces dewastowania środowiska. Szczególnie niebezpieczne stały się związki powstałe w wyniku spalania, które ulatując do atmosfery systematycznie ją zanieczyszczały.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz