• Przyspieszenie zmian w ochronie i gospodarowaniu zasobami wodnymi
  Kolejne obchody Światowego Dnia Wody i kolejny etap uświadamiania światu jak ważna dla życia jest woda, a w szczególności utrzymanie jej zasobów na poziomie gwarantującym odpowiednią czystość, aby była zdatna do konsumpcji i na bieżące potrzeby. Przed nami kolejny etap nowych zobowiązań, obietnic polityków i lobby biznesu.
 • Czy mamy kryzys wodny?
  „Czy już dzisiaj mamy do czynienia z kryzysem wodnym? Ale to, że mamy zbyt mało wody, aby zaspokoić nasze potrzeby i są takie regiony świata, które cierpią na jej niedostatek, jest faktem. Trzeba powiedzieć, że jest to kryzys zarządzania wodą, która przez marnotrawstwo i złe gospodarowanie, powoduje ograniczenie do jej dostępu milionom ludzi” – to cytat z ubiegłorocznego raportu, World Water Vision, niezależnej organizacji pomocy humanitarnej, założonej w USA na początku bieżącego stulecia.
 • Kurczą się zasoby słodkiej wody
  Kurczące się systematycznie zasoby słodkiej wody są aktualnie jednym z największych wyzwań środowiskowych, o czym przypomina się obchodząc w marcu rokrocznie, Światowy Dzień Wody. Przy tej okazji podkreślamy, że każdy może oszczędzać wodę i zadbać o jej jakość. To istotne o tyle, że Polska jest w gronie państw najbardziej zagrożonych jej niedoborem.
 • Chronić obszary wodno-błotne
  Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mokradeł brzmiało – “Już czas na przywrócenie mokradeł!”. I, rzeczywiście, nie ma na co czekać. Osuszyliśmy już ponad 85 proc. znajdujących się na terenie Polski torfowisk. Większość naszych bagien została pocięta sieciami rowów melioracyjnych, które wciąż odprowadzają z nich wodę, zamieniając te naturalne magazyny węgla w źródła emisji gazów cieplarnianych. Stopniowo, coraz głębsze pokłady torfu są osuszane, a zawarty w nich węgiel utlenia się i uwalnia do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, przyspieszając zmianę klimatu.
 • Ekosystemy bagienne jako regulatory klimatu
  Torfowiska pełnią wiele ważnych funkcji środowiskowych. Służą do retencji wód gruntowych i powierzchniowych, „filtrują wody” i wychwytują z nich związki azotu i fosforu, regulują klimat, gdyż asymilowany przez rośliny węgiel zostaje unieruchomiony w złożach torfu, przez co zmniejsza się jego pula w atmosferze.
 • UE przyspiesza prace nad zielonym wodorem
  Pod koniec ub. roku szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiego Banku Wodorowego z budżetem na poziomie 3 mld euro, który miałby przejmować na siebie ryzyko związane z tymi inwestycjami. Równocześnie na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który wprowadza zapisy potrzebne dla realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Strategia ta wpisuje się w politykę energetyczną UE, która po rosyjskiej napaści na Ukrainę mocno przyspieszyła prace nad rozwojem zielonego wodoru.
 • Energia ze słońca, a paliwo z dwutlenku węgla
  Wyzwaniem dla gospodarki przyszłości jest zapewnienie dostaw energii i paliw przyjaznych środowisku. Przez emisje do atmosfery gazów cieplarnianych klimat się bowiem ociepla, powodując czasami nieodwracalne zmiany naszego środowiska. Z drugiej strony rozwój cywilizacyjny zależy od dostaw energii, której potrzebuje gospodarka będąca filarem postępu cywilizacyjnego, a szczególnie paliw i to w dużej ilości.
 • Słoneczne systemy nawadniania
  Matanya, wioska na równiku, kilka godzin jazdy od Nairobi. Uśmiechając się szeroko, Patrick Gicheru sieje marchewkę na swojej 0,8-hektarowej farmie. Pomidory dojrzewające na innej powinny być gotowe do sprzedaży w ciągu miesiąca. Kilogram kosztuje około 80 szylingów kenijskich. Szacuje, że zbiory przyniosą mu około 10 000 szylingów – nieco ponad 93 dolary USA.
 • Sieć ciepłownicza zasilana słońcem
  W Polsce ok. 70 proc. ciepła w dalszym ciągu produkuje się z węgla, w następnej kolejności jego źródłem jest gaz. Aby wywiązać się z zadań wynikających z programu Fit for 55 (do 2050 roku Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną) oraz nowego planu REPowerEU (uniezależnienie się całkowicie od rosyjskich dostaw), branża musi zmniejszyć zużycie paliw kopalnych przez przyspieszenie rozwoju źródeł odnawialnych, które nie są dostatecznie doceniane w naszym kraju.
 • Czego możemy się nauczyć od tropikalnych huraganów?
  Wzrost częstotliwości występowania wiatrów o sile huraganu obserwuje się ostatnimi laty na całej planecie, a powodów tego naukowcy doszukują się w postępujących zmianach klimatycznych. Opracowywane i na bieżąco aktualizowane modele klimatyczne wskazują na to, że w przyszłości trend zmian będzie się utrzymywał, a to oznacza, że zdarzenia o charakterze huraganowym będą występowały coraz częściej i będą coraz silniejsze. Czy to oznacza coraz większe straty w lasach? Czy możemy się spodziewać kolejnych katastrof takich, jak ta z 2017 roku, kiedy to w zachodniej Polsce (głównie w Borach Tucholskich) podmuchy wiatru osiągające prędkość do 150 km/h uszkodziły niemal 120 tysięcy hektarów lasów?
 • Największy obszar leśny w Polsce – „Puszcza Piska”
  Puszcza Piska, to część dawnej „Puszczy Galińskiej”. Jest położona między miejscowościami: Kosewo, Mikołajki, Pisz, Świętajno, Piecki. Zajmuje powierzchnię około 100 tys. ha, w tym około 86 tys. to lasy. Stanowi pozostałość poistniejącym w tym rejonie do XVII wieku, o wiele większym kompleksie leśnym.
 • Neutralność klimatyczna
  Neutralność klimatyczna wymaga zaniechania emisji dwutlenku węgla. Wiele firm i rządów promuje problematyczną koncepcję, polegającą na tolerowaniu emisji o ile towarzyszy jej tzw. emisja „ujemna”, rozumiana jako wychwytywanie z atmosfery dwutlenku węgla i przechowywanie go w taki sposób, żeby do atmosfery już nie wrócił. Jeśli emisja „ujemna” jest równa emisji faktycznej – czyli bilans wychodzi na zero – to deklaruje się neutralność. Jednak z uwagi na to, że owa rzekoma emisja „ujemna” jest trudna do teoretycznego udokumentowania i niemożliwa do praktycznego sprawdzenia, wszelkie deklaracje osiągania neutralności klimatycznej powinny być traktowane z rezerwą.
 • Porozmawiajmy o spalaniu odpadów
  Zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych mają w Europie niemal 150-letnią historię. Powstawały w Anglii, Niemczech, Dani, Szwecji czy Szwajcarii. Obecnie instalacje odzysku energii z odpadów pracują praktycznie na całym świecie. Aktualnie eksploatowanych jest ponad 2500 tego typu instalacji, najwięcej w Azji, z tego ponad 1000 we wszystkich regionach Japonii. Natomiast pod względem zainstalowanej mocy zdecydowany prym wiodą Chiny.
 • Mała butelka, a duży problem
  W ubiegłym roku co minutę, kupowano milion plastikowych butelek z napojami. Moment, w którym stała się ona dla nich powszechnym opakowaniem, jest trudny do wskazania. Wiele osób uważa, że był to dzień, w którym nowojorskie supermodelki zaczęły nosić je, jako dodatek na wybiegach pokazów mody, pod koniec 1980 roku.
 • Antybiotyki – nieoceniona pomoc natury
  Antybiotyki są produkowane przez wiele gatunków grzybów lub bakterii wywierając destrukcyjny wpływ na komórki drobnoustrojów spoza gatunku, hamując ich wzrost i namnażanie. W 1928 roku Alexander Fleming odkrył przypadkowo pierwszy antybiotyk - penicylinę. Zapoczątkowało to złotą erę antybiotyków, jak określany jest XX wiek. Prawie sto lat niekontrolowanego stosowania antybiotyków w medycynie, hodowli zwierząt czy rolnictwie sprawiły, że poważnym problemem okazało się narastanie oporności bakterii na stosowane antybiotyki. Skuteczność antybiotyków staje dzisiaj pod znakiem zapytania. Okres świetności stosowania antybiotyków się skończył. Czy grozi nam era postantybiotykowa?
 • Czy grzyby mogą zastąpić plastik?
  Nasze uzależnienie od plastiku stanowi poważne zagrożenie ekologiczne. Materiał ten rozkłada się setki lat, wypełnia nasze wysypiska i morza o wiele szybciej, niż potrafimy się go pozbyć. Jednak naukowcy i projektanci szykują rozwiązanie, które mogłoby zastąpić plastik w wielu jego zastosowaniach. Mowa o grzybach.
 • Ważniejsze chronione polskie gady, płazy i ptaki
  Ochrona gatunkowa zwierząt ma w Polsce długą tradycję. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z XIV wieku, kiedy ochronie podlegały żubry. Obecnie, zwierzęta chronione w Polsce są reprezentowane przez niemal 600 gatunków podlegających ochronie ścisłej. Niektóre z nich to osobniki rzadkie i występujące wyłącznie na określonych obszarach, których większość z nas nigdy nie zobaczy w ich naturalnym środowisku, inne zaś występują dość powszechnie, co nie zmienia faktu, że są gatunkami szczególnie cennymi i zagrożonymi wyginięciem.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz