• Gdzie jest wolność, jest odpowiedzialność
  W warunkach liberalizacji gospodarki należy pamiętać o tym, co najważniejsze: nikt nie odwołał wymagań w zakresie ochrony pracy i odpowiedzialności za ich naruszenie, podkreślił dyrektor Departamentu Państwowej Inspekcji Pracy przy Ministerstwie Pracy i Ochrony Socjalnej Republiki Białoruś na Mogilev IV Republikańska konferencji naukowej i praktycznej.
  Żeby ubezpieczenie nie zawiodło
  Uczestnikami seminarium republikańskiego "Dzień ochrony pracy" byli szefowie przedsiębiorstw mieszkaniowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej ze wszystkich regionów republiki, przedstawiciele Ministerstwa Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych, związków zawodowych.
 • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące urządzenia i organizacji
  Terytorium organizacji stanowi działka gruntowa, za nią ułożona zgodnie z planem ogólnym, na którym znajdują się główne i pomocnicze zadania produkcyjne i urządzenia, pomieszczenia sanitarne i domowe...
 • Ochrona pracy: teoria w praktyce
  Wszystko płynie, a życie szybko się zmienia. Przez prawie sto lat, po przejściu przez różne etapy rozwoju, system ochrony socjalnej Republiki Białorusi podejmuje zadania uwzględniające realia i nowe wymagania, w tym w zakresie ochrony pracy.. Jakie są jej możliwości, moce, a co najważniejsze - osiągnięte wyniki i bezpośrednie cele?
 • Kucie i prasowanie
  Zgodnie z podprogramem 2 "Ochrona pracy" w ramach państwowego programu dotyczącego ochrony socjalnej i promocji zatrudnienia na lata 2016-2020, w tym roku ogłoszono Rok Bezpiecznej Pracy w Przemyśle.
 • Stopień bezpieczeństwa
  Jeden z wiodących krajowych producentów napojów alkoholowych i eksporterów OJSC Brest Distillery Belalko ma ponad sto pięćdziesiąt najwyższej jakości nagród. W fabryce wprowadzono zaawansowane technologie, a certyfikowane systemy zarządzania jakością żywności i bezpieczeństwa żywności STB ISO 22000 z powodzeniem działają. Inne strategiczne kierunki prac JSC polegały na zapewnieniu bezpieczeństwa miejsc pracy i ochrony pracy zarówno w głównym przedsiębiorstwie w Brześciu, jak i dwóch gałęziach wytwarzających rektyfikowany alkohol etylowy. Chociaż produkcja napojów alkoholowych obarczona jest ryzykiem, pojęcie "urazu przemysłowego" wiąże się tutaj z teorią, a nie z praktyką.
 • Obsługa elektrycznie obsługiwanych podwieszonych kołysek
  Szybkość prac budowlanych jest znacznie większa dzięki dźwigom: windom z elektrycznymi zimami, podnośnikom masztowym, samobieżnym podnośnikom samochodowym, dźwigom budowlanym z napędem elektrycznym itp.
 • Bezpieczeństwo pożarowe w organizacjach: aspekty praktyczne
  Kontynuujemy publikację instrukcji ogólnej dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego, która może być dostosowana do warunków różnych organizacji wszystkich form własności, biorąc pod uwagę specyfikę ich działalności.
 • Problemy pierwszej pomocy
  Czasami trzeba stawić czoła sytuacjom, w których pracownicy nie mogą zapewnić pierwszej pomocy ofierze. Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Wśród nich jest niechęć do przyciągania większej uwagi lub wcześniejszych negatywnych doświadczeń. Jednak najczęstszym powodem odmowy jakiegokolwiek działania jest strach przed skrzywdzeniem osoby, lęk przed wzięciem odpowiedzialności. W związku z tym natychmiast powstaje pytanie, czy pracownik jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy.
 • Komputerowy zespół wzrokowy i jego zapobieganie
  Komputerowy zespół wzrokowy (GLC) jest jednym z trzech elementów zespołu komputerowego, który obejmuje zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym, zespole cieśni nadgarstka (objawiającym się długotrwałym bólem i drętwieniem palców). Termin ten został po raz pierwszy wprowadzony w 2001 roku przez American Optometrist Association, który zjednoczył pod tym pojęciem kompleks objawów wizualnych i ocznych związanych z długotrwałą pracą na komputerze osobistym.

Oxpaнa труда и социальная защита (Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Socjalna) - cały wykaz