Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/11

 • Rozwiązania i doświadczenia w zakresie stosowania obudowy kotwowej w Kopalni Soli „Wieliczka”
  Artykuł przedstawia zastosowanie obudowy kotwowej wykonanej z tworzywa sztucznego w KS „Wieliczka”, z powodzeniem zastępującej dotychczas wykorzystywaną stalową obudowę kotwową. Czynniki atmosferyczne, geologiczne, hydrogeologiczne i górnicze-geomechaniczne, które możemy zastać w wielickiej kopalni sprzyjają zjawisku korozji stali, powodując zagrożenie bezpieczeństwo osób przebywających na trasach turystycznych i uzdrowiskowych.
 • Specjalistyczny zastęp ratowników z KWK „Pniówek”
  W artykule przedstawiono przykładowe akcje ratownicze oraz prace szczególnie odpowiedzialne, wykonane przez zespół specjalistów ratowniczych z „Wysokościowego zastępu ratowniczego do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu KWK »Pniówek« z wykorzystaniem technik alpinistycznych”. Przedstawiono również nowoczesny sprzęt alpinistyczny stosowany przez ratowników – alpinistów.
 • System komunikacji bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach LW „Bogdanka”
  W zakresie wykonania przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, na poziomach, na których stosowana jest kolej podziemna zapewnia się łączność umożliwiającą porozumiewanie się maszynisty lokomotywy z dysponentem ruchu. Stosowane w kopalniach przewodowe systemy telekomunikacyjne nie zapewniają kontaktu z osobami, których charakter pracy związany jest z ich przemieszczaniem się w wyrobiskach. Dla tego typu stanowisk pracy, niezbędne są radiowe systemy telekomunikacyjne. Artykuł przedstawia rozwój łączności bezprzewodowej w kopalni LW „Bogdanka” S.A.
 • Stan wiedzy pracowników zakładu górniczego na temat pierwszej pomocy udzielanej osobom doznającym wypadku przy pracy
  Wypadkowość w górnictwie od wielu lat oscyluje na wysokim poziomie w porównaniu do innych zawodów. W związku z tym jak najbardziej zasadne i przydatne wydawało się sprawdzenie poziomu wiedzy pracowników zakładu górniczego na temat pierwszej pomocy udzielanej osobom doznającym wypadku przy pracy. Badanie przeprowadzono wśród 159 pracowników zakładów górniczych za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej, ponad 70% z nich nigdy nie udzielało pierwszej pomocy. Stan wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród badanej grupy górników okazał się jednak zadowalający.
 • Ludzie z pasją Ratownik wśród kwiatów
 • Historia i współczesność górnictwa Górnicze atrakcje na liście UNESCO. Znajdziemy je na całym świecie
 • Historia i współczesność górnictwa Mapy górnicze historyczne i współczesne

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz