Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2019/12

 • Rozwiązanie problemu remontu zbrojenia szybu V w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice”
  Artykuł przedstawia analizę możliwości wykonywania remontów zbrojenia szybu bez ograniczania jego zadań transportowych, przy parametrach eksploatacji zgodnych z dokumentacją techniczną wyciągu szybowego, określonym stanie technicznym dźwigarów i prowadników. Remont taki wykonany został z wykorzystaniem posiadanego kapitału wiedzy i doświadczenia w zakresie utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla prowadzenia naczyń wyciągowych w warunkach uwzględnionego w dokumentacji górniczego wyciągu szybowego dopuszczalnego zużycia prowadników i dźwigarów.
 • Rola i zadania nadzoru górniczego w procesie likwidacji zakładów górniczych w Saksonii
  W artykule przedstawiono poparty przykładami przegląd procedur likwidacji zakładów górniczych. W zakresie tym funkcjonują dwa odmienne instrumenty prawne. Pierwszy z nich to plan likwidacji zakładu, w którym przedsiębiorca górniczy musi przedstawić dowody spełnienia warunków zakończenia działalności górniczej oraz eliminacji zagrożeń i przedłożyć go nadzorowi górniczemu do zatwierdzenia. Drugi instrument sprowadza się do ogłoszenia przez organ nadzoru górniczego zakończenia nadzoru, gdy tylko stwierdzi on, że zostały spełnione określone warunki.
 • Wyniki badań linek ratowniczych w aspekcie szybkości ich zakładania i poruszania się w zadymionej komorze ćwiczeń przez zastępy ratownicze
  W artykule przedstawiono wyniki badań linek ratowniczych trzech typów, używanych przez zakłady górnicze oraz OSRG Bytom – Zabrze zarówno podczas prowadzenia akcji, jak i ćwiczeń ratowniczych. Celem analiz było określenie czasu zapinania i odpinania oraz sposobu poruszania się zastępów ratowniczych w aparatach regeneracyjnych W-70 w zadymionych wyrobiskach komory ćwiczeń OSRG Bytom – Zabrze oraz w warunkach bez zadymienia.
 • Ciocia Asia napisała o pracy w kopalni
 • Kolej na kolej – jak polski węgiel trafił na światowe rynki

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz