Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2020/04

  • Modernizacja układu pompowania wody w PGG Oddział KWK „ROW” Ruch Rydułtowy
    Restrukturyzacja górnictwa spowodowała zmianę modelu kopalni „ROW”. Zlikwidowano bowiem Ruch Anna wraz z obiektami głównego odwadniania na poziomach 500, 700, 800 i 1000, zaś na Ruchu Rydułtowy pompownię na poziomie 400, a wodę ze zlikwidowanego ruchu przekierowano specjalnie wybudowanym rurociągiem do pompowni rejonowej na poziomie 1067 m. Zwiększony dopływ wody na Ruchu Rydułtowy wymusił zmodernizowanie dwóch pompowni głównego odwadniania na poziomie 800 m. Zabudowano nowoczesne pola rozdzielcze i uruchomiono system monitorowania, wizualizacji i zdalnego sterowania pompami, zastosowano nowoczesne, wysokosprawne pompy firm Düchting i Powen oraz silniki z magnesami stałymi. Obie pompownie połączono hydraulicznie, przystosowując rurociągi w szybach Leon II i Leon IV do pompowania wody naprzemiennie z pompowni głównego odwadniania przy szybach na powierzchnię. Zmiany te w latach 2012–2018 pozwoliły zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej o 6,7 mln zł. Modernizacja układu pompowania umożliwiła dodatkowo przekształcenie pompowni na poziomie 600 m w pompownię wody pitnej, która zasila powierzchniowy system ppoż., zakład przeróbczy oraz Ciepłownię Rydułtowy, gdzie po uzdatnianiu zasila sieć wodociągową miasta.
    Ponadto chodniki wodne na poziomie 600 m przystosowano do pełnienia funkcji głównego zbiornika ppoż. dla wyrobisk kopalni. Uzyskane efekty ekonomiczne wyraźnie zależą od sprawności zastosowanych pomp i napędów oraz ograniczenia elementów pośrednich. Poprawiono bezpieczeństwo hydrologiczne kopalni poprzez zdwojenie możliwości wypompowania wód dołowych na powierzchnię oraz podniesienie pewności zasilania w energię elektryczną.

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz