Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/05

 • Poprawa bezpieczeństwa pracy operatorów górniczych maszyn kotwiących w aspekcie automatyzacji procesu kotwienia (3)
 • Ochrona antykorozyjna armatury odwiertowej podczas zabiegów kwasowania (9)
 • Koszty pozyskania specjalistycznej kadry górniczej (15)
 • Szczelinowe samozapalenie się węgla oraz samozapalenie się spoiwa klejowego jako hipotetyczne inicjały wybuchu metanu w kopalni "Borynia" (21)
 • Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowych do analizy drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym (29)
 • Kronika (40)
 • Rozmowa z gościem WUG
  Nie dajmy zadyskutować nadzoru górniczego (41)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (43)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (45)
  • Górnictwo na świecie (46)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (47)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (49)
 • Normalizacja (51)
 • Przegląd aktów normatywnych (52)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Górnicze "perły" przemysłowego dziedzictwa (53)