Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2020/07

 • Opracowanie prognoz wskaźnika wypadków dla wybranych zakładów górniczych
  W publikacji przedstawiono analizę wskaźnika częstości wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych dla załogi własnej i firm usługowych w latach 2007-2018 dla trzech wybranych zakładów górniczych (o różnej strukturze i różnych przekształceniach własnościowych). Na podstawie danych statystycznych o wypadkowości, opracowanych wskaźników częstości wypadków ogółem i przy zastosowaniu wybranych modeli ekonometrycznych sporządzono krótkoterminową prognozę przewidywania liczby wypadków w tych kopalniach węgla kamiennego.
 • Wykorzystanie badań współczesnej aktywności tektonicznej do oceny chwilowego poziomu zagrożenia zdarzeniem sejsmicznym na obszarach wydobywczych Polski i Czech (komunikat)
  Artykuł przedstawia wyniki badań aktywności tektonicznej prowadzonych przez Laboratorium Geodynamiczne CBK PAN w kontekście możliwości wdrożenia nowej metody pomiarowej na rzecz monitoringu zagrożeń w górnictwie węgla kamiennego i miedzi.
 • Wody z pustek Webera w polu AB KWK „Murcki-Staszic”
  Artykuł na tle opisu mechanizmu tworzenia się pustek Webera w uwarunkowaniach górniczo-geologicznych KWK „Murcki-Staszic”, gdzie wystąpiły one w najbardziej klasycznej postaci, na przykładzie zdarzeń z lat 2007-2009 w polu AB tej kopalni przedstawia ich związek z nagłymi dopływami wody do prowadzonych wyrobisk.
 • Przed kopalnią – akademia. 250 lat kształcenia górniczych inżynierów
 • Ojciec balneologii i popularyzator lecznictwa uzdrowiskowego
 • Od bramy do ściany, czyli wirtualny spacer po kopalni. Izba Tradycji KWK „Ziemowit”

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz