Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2010/10

 • Oddziaływanie wstrząsów wywołanych eksploatacją w KWK "Rydułtowy-Anna" na obiekty powierzchniowe według skali GSI-GZWKW-V (3)
 • Weryfikacja poziomu SIL systemów  zabezpieczeń instalacji procesowej kopalni gazu ziemnego przy wykorzystaniu metody HAZOP (10)
 • Kontrola stanu zagrożenia wodnego w roku 2009 w Kopalni Soli "Wieliczka" (16)
 • Nowoczesne technologie uzbrojenia odwiertów poziomych dla potrzeb magazynów gazu (21)
 • Łukoochronność rozdzielnic SN na przykładzie przeprowadzonych prób odporności na wewnętrzne zwarcia łukowe (26)
 • Artykuł reklamowy
  • Koncepcja dwustopniowego systemu ucieczkowego z zagrożonych rejonów w polskim górnictwie węglowym (34)
 • Kronika (38)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (39)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (44)
  • Górnictwo na świecie (45)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (46)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (47)
 • Normalizacja (48)
 • Przegląd aktów normatywnych (49)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Lampa karbidowa w górnictwie polskim (50)