Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/02

 • Wpływ liczby punktów pomiarowych oraz głębokości eksploatacji na błąd wyznaczenia wartości wybranych parametrów teorii wpływów (3)
 • Prowadzenie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w aspekcie ochrony przeciwporażeniowej podstawowej (9)
 • Tereny poeksploatacyjne w okolicach Kałkowa - rekultywacja i realizacja życiowych pasji (17)
 • Współpraca służb sejsmologicznych KGHM Polska Miedź S.A. z Instytutem Geofizyki PAN (22)
 • Raportowanie wskaźników bezpieczeństwa pracy w świetle strategii budowania wartości przedsiębiorstw górniczych (Komunikat) (28)
 • Kronika (35)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (36)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (38)
  • Górnictwo na świecie (39)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (40)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (43)
 • Normalizacja (45)
 • Przegląd aktów normatywnych (46)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Ekologiczne trójprzymierze: kopalnia - elektrownia - huta
   Muzeum Energetyki na Szlaku Zabytków Techniki (50)