Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/05

 • Problematyka kwaśnych wód kopalnianych - geneza, występowanie, zagrożenia środowiska (3)
 • Specjalistyczna diagnostyka psychologiczna w górnictwie jako jedna z form redukowania wypadkowości (12)
 • Pozyskiwanie energii geotermalnej - rozważania na kanwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (23)
 • Ubytek zasypu w zlikwidowanym szybie jako potencjalne źródło zagrożenia gazowego (27)
 • Kronika (34)
 • XIII Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie" (34)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (36)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (39)
  • Górnictwo na świecie (40)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (41)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (43)
 • Normalizacja (46)
 • Przegląd aktów normatywnych (47)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Budowa, wady i zalety lampy karbidowej (48)