Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2020/09

 • Radiowy system telekomunikacyjny RWCS dla wyrobisk komorowo-filarowych
  W eksploatacyjnych wyrobiskach komorowo-filarowych zakładów górniczych KGHM brak jest kablowej infrastruktury teletransmisyjnej. W połączeniu z ograniczonymi wymiarami wyrobisk stanowi to poważne utrudnienie podczas budowy niezawodnego systemu łączności. Radiowy system łączności, alarmowania i transmisji danych RWCS został opracowany jako system radiokomunikacyjny przeznaczony dla wyrobisk systemu komorowo-filarowego. Może on być stosowany przede wszystkim w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych podziemi kopalń. Jego urządzenia mają bardzo wytrzymałą obudowę, a elementy tworzące bezprzewodową sieć kratową cechują się długą (ok. miesięczną) autonomią zasilania.
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące nielegalnej działalności górniczej
  Artykuł przybliża orzecznictwo sądowe w sprawach nielegalnej działalności górniczej, koncentrując się m.in. na uprawnieniach pracowników urzędów górniczych w zakresie wkraczania na teren nielegalnej działalności, wykonania pomiarów, przesłuchania świadków, zbierania innych materiałów dowodowych, również przed formalnym wszczęciem postępowań administracyjnych w tych sprawach. Dokonuje przy tym wykładni pojęcia nielegalnej działalności górniczej, w tym nielegalnego wydobycia kopalin, i przedstawia katalog podmiotów będących potencjalnymi adresatami decyzji ustalających opłatę podwyższoną.
 • Implementacja przepisów Unii Europejskiej do krajowych wymagań eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych
  Artykuł opisuje proces konkretyzowania krajowych przepisów dotyczących urządzeń energomechanicznych w górnictwie odkrywkowym, przyjmując jako punkt wyjścia ustanowienie w 1989 r. przez Radę Wspólnot Europejskich dyrektyw w sprawie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ujednolicenie wymagań dla maszyn w krajach członkowskich.
 • Rzecz o czasach, gdy górnik był w cenie, czyli jak kuszono do pracy pod ziemią
 • Historia „polskiego Nobla”, ojca platformy wiertniczej

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz