Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/06

 • Środowiskowe implikacje gazu łupkowego (3)
 • Techniczne i środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu łupkowego (12)
 • Zarys problematyki wodno-ściekowej w aspekcie technologii eksploatacji gazu łupkowego (21)
 • Uwagi nt. rewitalizacji placów wiertniczych formacji Marcellus Shale w Zachodniej Wirginii (USA) (komunikat) (27)
 • Kilka uwag o zmianie planu ruchu zakładu górniczego (30)
 • Kronika (34)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (35)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (37)
  • Górnictwo na świecie (38)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (39)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (41)
 • Normalizacja (44)
 • Przegląd aktów normatywnych (45)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • "Katolik" o cudownym uratowaniu górników w Świętochłowicach (1884) (46)