Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie 2011/08

 • Podziemne magazynowanie gazu jako element stabilizujący system eksploatacji złóż gazu ziemnego (3)
 • Stan i sytuacja ekonomiczna podmiotów gospodarczych powstałych na bazie majątku kopalń węgla kamiennego (12)
 • Wybrane zagadnienia rozpoznawania i udostępniania złóż gazu łupkowego (16)
 • Wymagania normatywne i prawne dla podmiotów zaangażowanych w proces potwierdzania zgodności maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie (20)
 • Oddawanie do ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych zakładu górniczego (komunikat) (29)
 • Kronika (31)
 • To nie powinno się zdarzyć
  • Wypadki, katastrofy (32)
 • Ze świata
  • Fakty - wydarzenia - opinie (37)
  • Górnictwo na świecie (38)
 • Stwierdzenia kwalifikacji (39)
 • Dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych (42)
 • Normalizacja (44)
 • Przegląd aktów normatywnych (45)
 • Historia i współczesność górnictwa
  • Uzdrowiskowy Ustroń na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (46)