• Bezpieczeństwo robót strzałowych w zakładach górniczych – część 1
  Artykuł porusza zagadnienia bezpieczeństwa robót strzałowych oraz stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Zawarto w nim podstawowe informacje dotyczące metod inicjacji detonacji, zużycia środków strzałowych w zakładach górniczych oraz opisano wybrane wypadki i niebezpieczne zdarzenia związane ze środkami strzałowymi, w tym z nieuprawnionym stosowaniem materiałów wybuchowych.
 • Organizacja i sukcesy Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego przy KGHM Polska Miedź
  KGHM Polska Miedź w 1997 r. na bazie okręgowej stacji ratownictwa górniczego oraz zakładowych straży pożarnych utworzyła jednostkę ratownictwa górniczo-hutniczego (JRGH). Zakres jej działań obejmuje ratownictwo górnicze, chemiczne, ekologiczne, techniczne i pożarowe. Stanowi ona zabezpieczenie ratownicze wszystkich zakładów/oddziałów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Strukturę JRGH tworzą 3 wydziały: I - Straż Pożarna przy Hucie Miedzi „Głogów”, II - Straż Pożarna przy szybach ZG „Lubin” (z filią przy Hucie Miedzi „Legnica”), i III - Górnicze Pogotowie Ratownicze (GPR) w Sobinie. W GPR utworzono też trzy pogotowia specjalistyczne: do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu, do prac podwodnych oraz służbę wsparcia medycznego. Wyposażeni w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, licznymi akcjami ratunkowymi (15 w 2019 r.), ratownicy udowodnili swój profesjonalizm i determinację. Dodatkowo wykonują szerokie spektrum prac profilaktycznych, niosą pomoc podczas katastrof budowlanych czy klęsk żywiołowych w Polsce i za granicą (m.in. w Armenii i Turcji). Wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pomimo mocnej konkurencji, zajmują też czołowe lokaty w Międzynarodowych Zawodach Ratownictwa Górniczego.
 • Nowoczesne metody projektowania robót wiertniczo-strzałowych z wykorzystaniem programu O-Pitblast i systemu ich automatyzacji w odkrywkowych zakładach górniczych
  W artykule przedstawiono metodykę i korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych technologii projektowania i prowadzenia prac wiertniczo-strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych. Wykorzystanie synergii istniejących technologii oferowanych przez różnych producentów, takich jak np. program do optymalizacji i prowadzenia robót strzałowych O-Pitblast czy Hole Navigation System - system automatyzacji prac wiertniczych, a także dronów, pozwala nie tylko na poprawę efektywności prowadzania robót wiertniczo-strzałowych, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
 • Saksończyk i jego rewolucja przemysłowa na Górnym Śląsku
 • Gwarkowie budowniczymi katedr. O czym mówią kościelne ołtarze i malowidła?
 • Izba Pamięci KWK „Andaluzja”. Lekcje górniczej pamięci

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz