• Zastosowanie oprogramowania SWIP5 do analizy zagrożenia sejsmicznego w kopalniach
  W artykule przedstawiono program SWIP5, przeznaczony do pracy w obserwatoriach sejsmologicznych, instytutach badawczych oraz centrach monitoringu zagrożenia sejsmicznego, takich jak kopalnie. Celem jego opracowania, łączącego rozwiązania sejsmologii górniczej z sejsmologią ogólną, było ułatwienie rutynowej analizy danych sejsmicznych na różnym poziomie zaawansowania. SWIP5 ma budowę modułową. Składa się z rdzenia umożliwiającego podstawowe operacje oraz niezależnych od rdzenia modułów, w oparciu o które użytkownik może tworzyć własną funkcjonalność programu. Artykuł prezentuje zasadę budowy programu i analizy danych sejsmicznych, sposób przechowywania wyników oraz metody współpracy z innymi narzędziami do badania zagrożenia sejsmicznego.
 • Metody czyszczenia zbiorników węgla w zakładach górniczych na przykładzie JSW KWK „Pniówek)
  Zbiorniki węgla to istotny element procesu technologicznego. Na ich ścianach mogą gromadzić się zanieczyszczenia pochodzące z urobku (nawisy na obudowie zbiorników, a nawet zatory na ich wylotach) utrudniające ich eksploatację, co skutkuje zaburzeniami w pracy kopalni. Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek okresowego przeprowadzania kontroli stanu obudowy zbiorników węgla. Każda kontrola poprzedzona jest dokładnym oczyszczeniem ich obudowy, co zapewnia bezpieczeństwo osobom kontrolującym i pozwala ograniczyć problemy związane z eksploatacją zbiorników. W przemyśle wydobywczym kontrolę obmurzy zbiorników prowadzi się na jeden z trzech sposobów: z pryzmy nagromadzonego w zbiorniku urobku, z podestu ruchomego zawieszonego na linach zamocowanych do belek zabudowanych w stropie komory nad zbiornikiem albo przy użyciu technik alpinizmu przemysłowego. W artykule opisano zastosowanie metody alpinistycznej na przykładzie KWK „Pniówek”. Czyszczenie i kontrola zbiorników wykonywane są tu przez specjalistyczne zastępy ratownicze do prac w wyrobiskach pionowych, na zasadach akcji. Ich plan jest każdorazowo opiniowany przez okręgową stację ratownictwa górniczego. Akcje prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznych zastępów ratowniczych. Ich członkowie mogą dzięki temu doskonalić swoje umiejętności, dopracowywać i utrwalać procedury. Wszystko to pozwala na bezpieczne prowadzenie prac z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz zapewnia niezakłóconą pracę zbiorników węgla.
 • Woda pitna w PGG Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit
  Zasolenie wód dopływających do wyrobisk górniczych PGG S.A. Oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit w Lędzinach rośnie wraz ze wzrostem głębokości. Odwadnianie kopalni prowadzone jest przez system, który umożliwia selektywne ujmowanie i rozdział wód słodkich od słonych. Wody słone oraz miernie zasolone, ujmowane w pompowniach głównego odwadniania, odprowadzane są do Potoku Goławieckiego lub zbiornika retencyjno-dozującego Wola. Wody słodkie, dopływające do rejonów zlikwidowanych szybów „Hołdunów” i „Piast II”, ujmowane są natomiast w pompowni pomocniczej przy szybie W-I i przesyłane do stacji uzdatniania wody. Uzdatniona woda, spełniająca kryteria wody nadającej się do spożycia przez ludzi, zasila wodociągową sieć wody pitnej wykorzystywaną przez pracowników kopalni i mieszkańców Lędzin a od 2018 r., jest także butelkowana. Dzięki filtracji jest czysta i bogata w substancje mineralne. W celu zapewnienia jakości i przydatności do spożycia jej jakość jest systematycznie monitorowana. Woda słodka niespełniająca wymogów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stosowana jest do celów przemysłowych lub odprowadzana do środowiska.
 • Drugie życie kopalni – od ogrodu po park rozrywki
 • Wpływ dwutlenku węgla ze spalania kopalin energetycznych na efekt cieplarniany (artykuł dyskusyjny)
 • Niezwykły świat ceramiki

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz