Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016/03


 • Analiza skutków odprężeni oraz tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  W artykule przedstawiono wybrane analizy skutków występujących zjawisk dynamicznych w polskich kopalniach węgla kamiennego z lat 1985-2006. Następnie zaprezentowano najnowsze wyniki analizy skutków odprężeni oraz tąpnięć zaistniałych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., które wystąpiły w latach 2003-2012. Podano charakterystyczne formy uszkodzeń wyrobisk korytarzowych i ścianowych, jak i również opisano typowe uszkodzenia obudowy tych wyrobisk.
 • Magazynowanie węglowodorów w górotworze solnym
  W artykule przybliżono stosowaną w Polsce technologię budowania (ługowania) solnych kawern magazynowych i podziemnego magazynowania ropopochodnych węglowodorów płynnych i gazowych w wysadzie solnym oraz pokładzie soli kamiennej. Dokonano też przeglądu głównych dokonań w tym zakresie krajowego górnictwa otworowego.
 • Wpływ ochrony cienkich pokładów węgla kamiennego na gospodarkę zasobami
  W artykule scharakteryzowano uwarunkowania formalno-prawne w zakresie ochrony zasobów węgla kamiennego, w szczególności w cienkich pokładach węgla. Z ich analizy wynika, że przepisy nie określają w sposób jednoznaczny zakresu ochrony zasobów, co może budzić wątpliwości i prowadzić do różnych, czasem skrajnych ich interpretacji. Dla zilustrowania tego zagadnienia przeprowadzono studium hipotetycznego przypadku, z którego wynika, że traktowanie ochrony zasobów w sposób nadrzędny, może prowadzić do sytuacji, w której konieczność ochrony cienkiego pokładu bilansowego bez znaczenia przemysłowego mogłoby uniemożliwić eksploatację zasobów w pokładach atrakcyjnych gospodarczo.
 • Metoda uproszczona oceny odporności budynków na wpływy od eksploatacji górniczej - artykuł dyskusyjny
  Artykuł podejmuje próbę dyskusji nad metodą uproszczoną oceny odporności budynków na wpływy od eksploatacji górniczej. Zwraca uwagę na kilka problemów związanych z interpretacją i sposobem stosowania wspomnianej metody oraz zawiera propozycje pewnych modyfikacji punktacji. Podejmuje również problem oceny obiektów podzielonych na oddylatowane segmenty.
 • Kopalnia Węgla Kamiennego "Concordia" w Zabrzu w latach 1945-1949
 • Fundacja Rodzin Górniczych pomaga