• Zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 w wybranych zakładach górniczych
  Od 2020 r., kiedy to w Europie zanotowano pierwsze przypadki SARS-CoV-2, wiadomo było, że wirus najszybciej będzie rozprzestrzeniał się w dużych skupiskach ludności. Właśnie takimi są zakłady górnicze, gdzie na małej powierzchni współpracuje ze sobą wielu pracowników. Artykuł prezentuje, jak wybrane zakłady górnicze na terenie Śląska poradziły sobie z wzrastającą zachorowalnością na COVID-19 wśród swoich pracowników oraz jakie wprowadziły unowocześnienia, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.
 • Jazda ludzi górniczymi wyciągami szybowymi stanowiącymi stałe urządzenia transportowe w aspekcie obowiązujących przepisów
  Prawo górnicze z 1930 r. nadało wyższym urzędom górniczym kompetencje do wydawania regulacji szczegółowych i na tej podstawie, w 1947 r., prezes WUG w Katowicach wydał „Przepisy jazdy szybami”, ujmujące całościowo, po raz pierwszy w polskim górnictwie, wymagania dla transportu osób górniczymi wyciągami szybowymi. Pomimo upływu czasu, większość z tych wymagań jest aktualna i znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych przepisach. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne obejmują cztery obszary: wymagań technicznych projektowania i wykonania elementów górniczych wyciągów szybowych, zasad bezpiecznego korzystania z wyciągów, kontroli i nadzoru nad ich eksploatacją oraz wymagań, jakie obowiązane są spełniać osoby odpowiedzialne za ruch górniczych wyciągów szybowych. Artykuł omawia je na tle zmian, jakie miały miejsce w prawie górniczym w okresie od odzyskania przez Polskę niepodległości do czasów współczesnych.
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy kopalnianych sieci elektroenergetycznych w związku z przyłączaniem do nich generatorów metanowych
  W artykule przedstawiono analizę wpływu przyłączania generatorów metanowych do sieci elektroenergetycznych kopalń na urządzenia elektroenergetyczne w nich pracujące oraz na bezpieczeństwo ich dalszej eksploatacji przez podmiot użytkujący. W opracowaniu zwrócono uwagę na szereg zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z generatorami metanowymi, które mogą mieć wpływ na stabilność pracy sieci elektroenergetycznej, a także na ewentualne dodatkowe koszty, które inwestor może ponieść.
 • Ewolucja regulacji prawnych dotyczących badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz innych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych (część IV)
 • Pogórnicze hałdy, czyli najpiękniejsze polskie góry
 • Czworonożni i skrzydlaci przyjaciele na górniczych etatach

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz