• Badanie i analiza stanu cieplnego jednostek napędowych przenośnika taśmowego w oparciu o pomiar termowizyjny
  W artykule przedstawiono badania nad określeniem stanu cieplnego jednostek napędowych przenośnika taśmowego odstawy głównej. W realizowanych badaniach wykorzystano termowizję, którą charakteryzuje bezdotykowy pomiar. W oparciu o uzyskane wyniki wyciągnięto wnioski o stanie technicznym jednostek napędowych.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy i funkcjonalności prowadzenia ruchu w górniczym wyciągu szybowym
  Artykuł przedstawia informację na temat ilościowych i rzeczowych zmian w górniczych wyciągach szybowych, wprowadzonych w latach 2018-2020. Jako przykład opisano modernizację górniczego wyciągu szybowego w przedziale klatkowym szybu Sobieski III Tauron. Wydobycie, w którym w układzie wzbudzenia silnika napędowego oraz prądnic sterujących zainstalowano zespół sterowniczy oparty na przekształtnikach tyrystorowych Mentor, co pozwoliło zastąpić układy kłopotliwe w eksploatacji. Dodatkowo, w celu stabilizacji prędkości, zmodyfikowano układ wyznaczania wartości prędkości maszyny wyciągowej. Regulacja prędkości jest realizowana przez nadążny układ regulacji prędkości zbudowany w oparciu o cyfrowo sterowany przekształtnik rewersyjny Mentor.
 • Ograniczenia podejmowania odkrywkowej działalności górniczej w związku z ustanowieniem form ochrony przyrody (Komunikat)
  Artykuł opisuje ograniczenia prawne w zakresie prowadzenia wydobywania kopalin metodą odkrywkową na obszarowych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, Natura 2000) i obiektowych (ochrona indywidualna oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów) formach ochrony przyrody.
 • Edmund Strzelecki – geolog, odkrywca i podróżnik ze złamanym sercem
 • Turyści w świecie podziemi
 • Bal wszystkich świętych

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz