• Wody lecznicze Kopalni Soli „Wieliczka”. Pięć lat doświadczeń wydobywania i zastosowania w lecznictwie uzdrowiskowym
  Kopalnia Soli „Wieliczka” w 2013 r. uzyskała świadectwo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzające właściwości lecznicze wody z wypływu W-VII-16. Po sporządzeniu właściwej dokumentacji i uzyskaniu koncesji na jej wydobycie utworzono Uzdrowiskowy Zakład Górniczy „Wieliczka”. Prowadzi on eksploatację wody leczniczej będącej 6,9-proc. solanką chlorkowo-sodową o mineralizacji ogólnej ok. 65 g/dm3. Woda lecznicza pochodzi ze złoża występującego w mioceńskich utworach warstw chodenickich (formacja z Machowa). Roczne wydobycie kopaliny wynosi ok 1500 m3, a główny kierunek jej wykorzystania to zasilanie tężni solankowej oraz zabiegi, takie jak aerozoloterapia pneumatyczna ultradźwiękowa i AMSA, których uzdrowisko wykonuje łącznie do ok. 3 tys. rocznie. Woda lecznicza z wypływu W-VII-16 oraz mikroklimat wyrobisk kopalni wykorzystywane są w leczeniu przewlekłych schorzeń układu oddechowego. W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 przewiduje się, że zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacji pulmonologicznej będzie rosnąć, a tym samym istnieje możliwość rozwoju tej dziedziny rehabilitacji w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka”.
 • Wpływ zawartości wilgoci w węglu na proces jego samozagrzewania w pokładach węgla kamiennego na przykładzie warstw libiąskich i łaziskich we wschodniej części GZW
  Pokłady węgla kamiennego warstw libiąskich i łaziskich we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) charakteryzuje wysoka skłonność do samozapalenia przy stosunkowo wysokiej wilgotności. Artykuł przedstawia próbę wyjaśnienia tego zagadnienia w aspekcie ogólnie dostępnych danych, opublikowanych w obszarze badań nad węglem, biorąc pod uwagę zawartość wilgoci w węglu oraz inne teorie i hipotezy dotyczące skłonności węgla do samozapalenia.
 • Ćwiczenia z ewakuacji osób z unieruchomionego naczynia klatkowego górniczego wyciągu szybowego w KGHM Polska Miedź „Polkowice-Sieroszowice” (Komunikat)
  W komunikacie opisano sposób przeprowadzenia ewakuacji osób z unieruchomionego naczynia klatkowego górniczego wyciągu szybowego w szybie ZG „Polkowice-Sieroszowice”, służącym do transportu materiałów oraz prowadzenia rewizji i napraw szybu. Do prowadzenia ewakuacji wykorzystano przewoźny wyciąg awaryjno-rewizyjny, eksploatowany w ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Ćwiczenia z ewakuacji osób z unieruchomionego naczynia wyciągowego miały na celu przetrenowanie szybkiego użycia wyciągu i wyciągnięcie wniosków nt. modyfikacji procedur prowadzenia ewakuacji. Ćwiczenia potwierdziły, że zastosowane rozwiązanie organizacyjno-technicznego zapewniło wysoki poziom bezpieczeństwa, a czas ewakuacji mieścił się w wymaganych przepisami 10 godzinach.
 • Wawrzyniec hajda – śląski Hiob i Wernyhora
 • Od czarnego prochu do emulsji. Cztery wieki wspólnej historii górnictwa i materiałów wybuchowych
 • Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance – historia jako pretekst do zabawy

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz