• Rozwój leja depresji w rejonie olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu
  Dane geologiczne rejestrowane od 1948 r. w rejonie olkuskiego wydobycia rud cynku i ołowiu pozwoliły przedstawić w artykule ewolucję leja depresji wokół kolejno powstających kopalń: „Bolesław”, „Olkusz” i „Pomorzany” oraz ujęcia głębinowego w Łazach Błędowskich. Kształt leja depresji zdefiniowany został głównie poprzez budowę geologiczną górotworu, ze szczególną rolą tektoniki i wzajemnego oddziaływania poszczególnych ośrodków drenażu. Zasięg drenażu osiągnął na początku lat 90. XX w. swoje maksimum (ok. 400 km2), przyjmując formę eliptyczną rozciągniętą w kierunku NW-SE. Ograniczenie funkcjonowania ujęcia wód w Łazach Błędowskich było pierwszym krokiem zmierzającym do zmniejszenia zasięgu leja depresji. Planowane wyłączenie pomp likwidowanej kopalni „Olkusz-Pomorzany” proces ten zakończy, w wyniku czego w rejonie Olkusza przywrócone zostaną stosunki wodne zbliżone do naturalnych.
 • Modernizacja stacji wentylatorów głównych szybu Wilson w KS „Wieliczka”
  Artykuł omawia modernizację stacji wentylatorów głównych szybu Wilson w KS „Wieliczka” S.A., która objęła: budynek stacji, wentylatory główne, silniki elektryczne o mocy 110 kW do napędu wentylatorów, transformatory 3/0,4 kV, rozdzielnię 3 kV „Wilson”, rozdzielnię główną 0,4 kV oraz systemy komunikacyjne do sterowania stacją.
 • Ochrona środowiska w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku w 2020 r. (Komunikat)
  Eksploatacja węgla wiąże się nierozerwalnie z produkcją odpadów i degradacją terenów górniczych, a odprowadzanie wód dołowych powoduje zasolenie wód na powierzchni. Górnictwo węgla kamiennego ma tym samym niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Podejmowane są więc działania związane z zagospodarowaniem najbardziej zasolonych wód dołowych, wykorzystaniem odpadów energetycznych w profilaktyce ppoż. na dole i przywracaniem zdegradowanym terenom wartości użytkowych. W pracy przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z aspektami ekologicznymi podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku w 2020 r.
 • Szkolenie górniczych kadr: od Świerklańca przez Tarnowskie Góry do Katowic
 • Pumeks, czyli droga z wnętrza ziemi do… wanny
 • Kopalnie zniknęły, kluby sportowe pozostały

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz