• Analiza regionalnej aktywności sejsmicznej rejestrowanej w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2020 na tle warunków geologiczno-górniczych
    Badania sejsmologiczne na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego sprowadzają się do obserwacji prekursorów/symptomów i zrozumienia efektów związanych z powstawaniem wstrząsów. Natomiast badania złożonych oddziaływań górotworu pozwoliły na określanie warunków powstawania wstrząsów eksploatacyjnych i regionalnych. Naprężenia tektoniczne i eksploatacyjne, eksploatacja węgla na głębokościach większych niż 1000 m i w sąsiedztwie stref uskokowych oraz skomplikowane warunki geologiczno-górnicze mogą powodować uaktywnienie się powierzchni nieciągłości w wyniku naprężeń spowodowanych deformacjami warstw skalnych. Prowadzi to do pojawienia się wstrząsów o energiach większych od 107 J. Analizy wstrząsów wysokoenergetycznych pokazują, że na przestrzeni 25 ostatnich lat, mimo zmniejszania wydobycia, wraz ze zwiększeniem się głębokości eksploatacji liczba silnych wstrząsów wywołanych naprężeniami tektonicznymi (107-109 J) oraz eksploatacyjnymi (≥ 105 J) sukcesywnie zwiększa się.
  • Rozwój systemu obiegu zamkniętego wód dla procesu produkcji na przykładzie wybranych technologii wdrożonych w LW „Bogdanka”
    W zakładzie górniczym dostępność wody o odpowiedniej jakości, ciśnieniu i temperaturze jest kluczowa z punktu widzenia ciągłości ruchu. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania techniczne wdrożone w LW „Bogdanka” S.A., dające możliwość dostosowania wskazanych parametrów wód technologicznych do wymogów pracy urządzeń i prowadzenia ciągłego monitoringu ich parametrów. Podejmowane są też działania mające na celu wprowadzenie nowych technologii utrzymania właściwego stanu wód w procesie produkcyjnym. Z uwagi na gwałtownie malejące zasoby naturalne prowadzone na szeroką skalę działania pozwolą na wpisanie się w obecnie pożądane trendy oszczędzania wód podziemnych oraz ograniczania odprowadzania wód dołowych do otoczenia.
  • Zaginiona kopalnia w Górach Przesądów
  • Drugie życie śląsko-zagłębiowskich kolei piaskowych

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz