• Zastosowanie metody scoringowej do szacowania poziomu dopuszczalności przyjętych modeli przewidywania liczby wypadków w górnictwie
    W publikacji przedstawiono analizę przydatności metody scoringowej do szacowania poziomu dopuszczalności przyjętych modeli przewidywania liczby wypadków w kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie danych o wypadkach ogółem w latach 2007-2018, przy zastosowaniu 25 wybranych modeli ekonometrycznych opracowano krótkoterminowe prognozy liczby wypadków ogółem w kopalniach „Brzeszcze”, „Budryk” i „Mysłowice-Wesoła”. Do oceny prognoz zastosowano standaryzowaną wagową ocenę sumaryczną (SWOS).
  • Radiowy system łączności ratowniczej SWAR-2 – polemika
    Do redaktora naczelnego miesięcznika wpłynął datowany na 9 sierpnia list otwarty Pani Joanny Płachetki, prezes zarządu spółki 2rhp z Rudy Śląskiej, zawierający polemikę z opublikowanym w nr 7 miesięcznika z 2022 r. artykułem Antoniego Wojaczka, Kazimierza Miśkiewicza, Grzegorza Galowego oraz Bartosza Jakóbińskiego pt. „Radiowy system łączności ratowniczej SWAR-2”. Publikujemy jego treść w wersji oryginalnej (za wyjątkiem podziału na akapity narzuconego przez redakcję). Redakcja miesięcznika nie zajmuje stanowiska w stosunku do poruszonych w liście zagadnień merytorycznych, ustosunkowanie się do nich pozostawiając Autorom artykułu. Ich odpowiedź zamieszczono niżej, kończąc tym samym poświęconą artykułowi polemikę.
  • Morskie platformy wiertnicze – miejsca, które nigdy nie zasypiają
  • Krzemionki Opatowskie: podróż do pradziejów górnictwa
  • Woda mineralna prosto z kopalni

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz