• Budowa pompowni głębinowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”
    SRK S.A. środki finansowe na utrzymanie i prowadzenie układu odwadniania KWK „Wieczorek II” otrzymuje z budżetu państwa. Utrzymanie wyrobisk dołowych, obiektów i urządzeń pompowni stacjonarnych w odpowiednim stanie technicznym wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego za zasadne uznano uproszczenie systemu odwadniania, które przyczyni się do obniżenia kosztów jego utrzymania. Oprócz aspektów finansowych bardzo ważne jest zabezpieczenie pracowników obsługujących urządzenia pod ziemią przed zagrożeniami naturalnymi. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, a także znaczne koszty pompowania wody ponoszone aktualnie i prognozowany kilkudziesięcioletni okres prowadzenia odwadniania, podjęto decyzję o maksymalnym uproszczeniu układu głównego odwadniania w SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”, łącznie z wyeliminowaniem zatrudnienia ludzi pod ziemią. Realizacja uproszczenia systemu odwadniania zakładu górniczego skutkowała będzie zastąpieniem funkcjonujących obecnie dołowych pompowni stacjonarnych pompownią głębinową zlokalizowaną w adaptowanym do tego celu szybie Roździeński. Uproszczenie systemu głównego odwadniania i zastosowanie agregatów głębinowych pozwoli na kształtowanie rzędnej lustra wody na optymalnej głębokości poniżej połączeń hydraulicznych z kopalniami sąsiednimi, co ma istotne znaczenie z tytułu ekonomiki pompowania i względów bezpieczeństwa.
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne w pływających koparkach ssąco-refulujących zwiększające bezpieczeństwo obsługi podczas eksploatacji kopalin spod lustra wody
    W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych w pływających koparkach ssąco-refulujących podczas eksploatacji kopalin spod lustra wody. Pod uwagę wzięto aspekt korzyści i zalet wynikających z ich wpływu na bezpieczeństwo obsługi, ochronę środowiska naturalnego oraz efektywność urabiania i transportu wydobytych kruszyw.
  • 75 lat działalności Elektrometalu S.A. Rozwój głównych grup produktowych w ostatnim dwudziestoleciu
    Artykuł opisuje kluczowe grupy produktowe wprowadzone do oferty firmy w okresie ostatnich 20 lat. Krótko charakteryzuje przyczyny ich powstania oraz cele związane z ich zastosowaniem na rynku górniczym. Rozwój wyrobów przedstawiony jest na tle rozwoju całej branży górniczej.
  • Stan oblężenia, czyli górnik na podziemnym froncie
  • Górnicze historie na ścianie malowane

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie - pełen wykaz