Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/04

 • STER – wersja 8.10 (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Rusza kolejny konkurs M-ERA.NET2
  • Cztery polskie zespoły w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET Call 2018
  • Kolejne konkursy NCN – OPUS i PRELUDIUM w nowej odsłonie. Nowy konkurs MOZART
  • Program NAWA. Wyjazdy do Stanów Zjednoczonych na badania naukowe
 • Co nowego w systemie STER? (3)
  System STER to wielofunkcyjne i kompleksowe narzędzie komputerowe, wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Umożliwia pełne dokumentowanie przewidzianych prawem, obowiązkowych działań związanych z bhp na stanowiskach pracy, w tym prowadzenie rejestru zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy, identyfikowanie czynników szkodliwych i uciążliwych, opracowywanie wyników pomiarów lub przeprowadzanie oszacowań poszczególnych parametrów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, na podstawie których dokonywana jest w sposób zautomatyzowany ocena ryzyka zawodowego.
 • Bezpieczeństwo nie jest z gumy. Dobre praktyki w Bridgestone – największym na świecie producencie opon (6)
  Światowy rynek opon pęcznieje od kilku dekad i nic nie wskazuje na to, żeby miało to ulec zmianie. Pod koniec 2017 r. think tank IMARC Group opublikował raport, zgodnie z którym wolumen opon produkowanych na całym świecie przekroczył 3 miliardy sztuk. Według autorów tej publikacji do 2023 roku liczba ta zwiększy się o kolejny miliard. Na całym świecie główni producenci opon zwiększają więc zarówno zatrudnienie, jak i podaż. Coraz większa liczba pracowników trafia zatem do niełatwej branży, w której liczba zagrożeń zawodowych jest po pierwsze relatywnie wysoka, a po drugie ich pochodzenie jest ba rdzo różne. Warto zatem przeanalizować, jak radzi sobie największy na świecie producent opon, czyli Bridgestone.
 • Targi BHP w Katowicach. Bezpieczeństwo na widoku (9)
  Ponad 100 wystawców na ponad 2500 metrów kwadratowych powierzchni, ponad 5 tysięcy odwiedzających. A dodatkowo ponad 100 godzin wydarzeń i imprez towarzyszących – tak w skrócie przedstawia się 19 edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, zorganizowanych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
 • Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych (10)
  Spawalnictwo stanowi podstawową technologię łączenia materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych. Duże narażenie zawodowe spawaczy wynika z występowania różnorodnych czynników szkodliwych, towarzyszących procesom spawania, w tym emisji mieszaniny drobnodyspersyjnych cząstek stałych (pyłu) oraz substancji chemicznych (gazów) do środowiska pracy. Główną rolę w zmniejszaniu stężenia zanieczyszczeń powietrza w strefach, gdzie prowadzone są prace spawalnicze, odgrywa wentylacja mechaniczna. W artykule przedstawiono charakterystykę dymów spawalniczych, parametry procesowe spawania oraz sposoby rozdziału powietrza poprzez zastosowanie urządzeń i instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do spawania.
 • Wymagania i metody badań urządzeń samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości, wyposażonych w sztywne prowadnice (15)
  Urządzenia samozaciskowe ze sztywnymi prowadnicami, w postaci szyn lub napiętych lin stalowych, to indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, przeznaczony dla stanowisk pracy, na których pracownicy muszą przemieszczać się na długich odcinkach pionowych, np. wież telekomunikacyjnych, elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych. W artykule zaprezentowano podstawowe konstrukcje urządzeń oraz zasadę ich działania. Ze względu na złożoną konstrukcję urządzeń samozaciskowych oraz ich kluczową rolę w zabezpieczeniu użytkowników muszą one spełniać szereg wymagań, które wraz z metodami badań są zawarte w normach PN-EN i dokumentach Recomendation for Use. Zestawienia aktualnych wymagań i metod zaprezentowano w podziale na grupy dotyczące: materiałów i konstrukcji, odporności na obciążenie statyczne oraz zachowania i funkcjonowania w warunkach dynamicznych. Wskazano również na badania prawidłowości działania urządzeń podczas wchodzenia i schodzenia oraz badania niebezpiecznych zjawisk mogących wystąpić podczas powstrzymywania spadania, prowadzone z zastosowaniem manekinów antropomorficznych.
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych (18)
  W artykule przedstawiono specyficzne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii występujące w procesach łączenia struktur statków powietrznych. Wielu pracowników w przemyśle lotniczym w Polsce uczestniczy w procesach łączeni materiałów za pomocą nitowania, klejenia lub zgrzewania. Opisano typowe wypadki przy tych pracach i omówiono charakterystyczne zagrożenia i uciążliwości występujące przy wykorzystaniu różnych technologii łączenia stosowanych w przemyśle lotniczym. Podano także przykłady wyposażenia pracy oraz działań prewencyjnych służących poprawie komfortu pracy podejmowanych w istniejących uwarunkowaniach prawnych i techniczno-organizacyjnych.
 • Potrzeby i oczekiwania strażaków wobec inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń – wyniki badań ankietowych (22)
  Bardzo trudne warunki środowiskowe podczas prowadzenia akcji przeciwpożarowych przez strażaków sprawiają, iż wciąż prowadzone są prace naukowo-badawcze zmierzające do opracowania nowego rodzaju inteligentnej odzieży ochronnej, wyposażonej w systemy ułatwiające komunikację i dostarczającej kompleksowych danych o stanie zdrowia strażaków oraz warunkach panujących w ich otoczeniu. Systemy te mogą wspomagać pracę strażaka i przyczyniać się do poprawy jego bezpieczeństwa w czasie akcji przeciwpożarowych. Kluczowe jest jednak, aby spełniały one oczekiwania strażaków i były dostosowane do warunków ich pracy. W związku z tym w publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród strażaków, ukierunkowanych na określenie ich potrzeb w stosunku do inteligentnej odzieży ochronnej z systemem sygnalizacji zagrożeń.
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy jako istotny element pracy przyszłości. 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (26)
  28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (MOP), ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy w 2003 r. w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia tej organizacji, MOP planuje podsumować swoje dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zamierza także podjąć dyskusję na temat wpływu zmian technologicznych i organizacyjnych, a także zmian demograficznych i klimatycznych na dalsze prace w obszarze bhp. Temat obchodów Dnia wybrany na ten rok brzmi: „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra”.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych na budowach (28)
   Tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 12 marca 2019 r. była problematyka bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń technicznych na budowach. Zaprezentowane materiały zostały przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Związek Zawodowy „Budowlani”.
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
  • Badania okresowe i kontrolne policjantów
  • Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji
  • Rozkład czasu służby policjantów
  • Kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jaka dokumentacja jest potrzebna do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające i jakie inne wymagane dokumenty?
  • Jakie znaczenie dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy ma związek zdarzenia z pracą?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz