Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2019/08

 • Aktualności z kraju (2)
 • Dolce vita (4)
  Przeszło 150 skarg związanych z upałami wpłynęło w 2019 roku do Państwowej Inspekcji Pracy do połowy czerwca. Dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie wydawania napojów orz niewłaściwych temperatur w pomieszczeniach pracy. To o tyle dziwne, że pracodawcy mają w tym temacie dosyć jasne obowiązki, niemniej, jak widać, nie wszyscy o nich pamiętają. A z upałem nie ma żartów – odwodnienie organizmu niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne.
 • Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIIOP-PIB (6)
  Zapewnienie wygody widzenia, komfortu wykonywania pracy i dobrego samopoczucia pracowników jest istotne zarówno ze względu na ograniczenie zmęczenia, dolegliwości i różnego rodzaju schorzeń, jak i utrzymanie wydajności pracy. Ergonomia widzenia jako nauka zajmująca się kształtowaniem wzrokowych warunków pracy w celu dostosowania ich do możliwości psychofizycznych człowieka, poszukuje m.in. nowych metod kształtowania przyjaznego i prozdrowotnego środowiska świetlnego i wizualnego w miejscu pracy.
 • Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami (10)
  Praca biurowa polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności związanych z obsługą komputera czy laptopa, w których bardzo istotną rolę odgrywa narząd wzroku. Pracownicy spędzają obecnie w pomieszczeniach biurowych 8 i więcej godzin dziennie. W związku z tym oświetlenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery, powinno zapewnić wykonywanie typowych prac biurowych w sposób efektywny. Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić odpowiednią widoczność zadania wzrokowego, ale równie ważna jest dbałość o właściwe oświetlenie całego pomieszczenia. Dlatego nie tylko należy zapewnić prawidłowe (spełniające wymagania normy oświetleniowej) oświetlenie zadania wzrokowego, ale również zwrócić uwagę na otoczenie świetlne, które musi zagwarantować pracownikom wygodę widzenia, odpowiednią wydolność wzrokową oraz bezpieczeństwo. Oczywiście oba te aspekty powinny ze sobą współgrać, tak aby stworzyć zarówno stymulujące (pobudzające) warunki do pracy, jak i dobrą widoczność zadania wzrokowego. Jeżeli oświetlenie spełnia również aspekt energooszczędności, to można uznać, że w pomieszczeniu spełnione zostały podstawowe cele oświetleniowe.
 • Od rewolucji technologicznej do transformacji socjoekonomicznej – niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu (13)
  W artykule przeanalizowano przemiany na rynku pracy i upowszechnienie się niestandardowych form wykonywania pracy w kontekście czynników indywidualnych, społecznych i państwowych w dobie gospodarki cyfrowej. Omówiono niestandardowe formy wykonywania pracy pod kątem elastyczności rynku, kluczowej dla gospodarki cyfrowej i pracy z wykorzystaniem platform internetowych. Rozpatrzono ekspansję tych form wykonywania pracy z perspektywy jednostki, w szczególności indywidualizmu. Naświetlono kontekst społeczny zmian, akcentując zmiany ról społecznych. W ostatniej części nakreślono zmianę oczekiwań wobec współczesnego państwa dobrobytu.
 • Wiedza i przekonania mężczyzn na temat ich dbałości o zdrowie – wyniki wywiadów bezpośrednich (17)
  Zdrowie, zachowania zdrowotne i dbałość o zdrowie mężczyzn są ostatnio coraz częściej eksplorowanymi tematami, a to za sprawą niekorzystnych dla tej grupy statystyk dotyczących zachorowalności, umieralności oraz chorób przewlekłych. Mężczyźni na ogół dobrze oceniają swoje zdrowie, deklarują, że o nie dbają, a mimo to coraz częściej zapadają na schorzenia, których mogliby uniknąć stosując zasady prozdrowotnego stylu wycia, w tym przede wszystkim dotyczące racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. W artykule przedstawiono dane pochodzące z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z 51 mężczyznami. Z wywiadów tych wynika, że mają oni sporą wiedzę na temat zdrowia i troski o nie, ale niestety nie zawsze przekłada się to na ich zachowania zdrowotne. Mężczyźni chętnie rozmawiają na temat swojego zdrowia i wykazują zainteresowanie tą tematyką, co pozwala stwierdzić, że odpowiednio zaplanowany dla nich program edukacji zdrowotnej przyniósłby pożądane efekty w postaci większej dbałości o zdrowie.
 • Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego (21)
  Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem są coraz częściej stosowane do ochrony słuchu osób narażonych na hałas impulsowy. Zaletą używania takiego rodzaju ochronników jest poprawa percepcji słyszenia sygnałów użytecznych w porównaniu z nausznikami pasywnymi. Jednakże, pomimo znaczących zalet ochronników z regulowanym tłumieniem, w trakcie ich stosowania można zaobserwować efekt „blokowania” przenoszenia dźwięku pod ochronniki słuchu (czyli ograniczania przenoszenia sygnału przez ochronniki słuchu), występujący bezpośrednio po pojawieniu się impulsu akustycznego. W artykule przedstawiono analizę przenoszenia sygnału akustycznego pod ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w sytuacji wystąpienia impulsu akustycznego.
 • Zwiększanie dostępności dziedzinowych zasobów cyfrowych w Bibliotece CIOP-PIB (24)
 • 91 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (26)
 • Zapiski latte (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  • Zakres programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna – zmiana rozporządzenia
  • Profilaktyczne posiłki i napoje – zmiana rozporządzenia
  • Nabywanie uprawnień przewodnika górskiego – zmiana rozporządzenia
  • Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin – zmian rozporządzenia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie są uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz