• Maszyna a bezpieczeństwo. Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM (II s. okł.)
 • Na Mazurach o zwalczaniu hałasu. 16. edycja Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu "Noise Control", 26-29.05.2013, Ryn (2)
 • O mapach, ekranach i hałasie - Rozmowa z prof. Adamem Lipowczanem z Głównego Instytutu Górnictwa (4)
 • Innowacyjne myślenie sprzyja bezpieczeństwu. III ogólnopolska konferencja na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie (6)
 • Aktualności z kraju (8)
  Zwycięzcy konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"; Współpraca nauki i biznesu; Wyniki konkursu "Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy"
 • Wyniki badań zmniejszenia natężenia głosu nauczycieli oraz zmniejszenia hałasu tła akustycznego w salach lekcyjnych po wykonaniu adaptacji akustycznej (10)
  Właściwości akustyczne pomieszczeń do komunikacji werbalnej charakteryzuje się parametrami: czas pogłosu i wskaźnik transmisji mowy. Z punktu widzenia nauczyciela istotne jest także, jakie musi być jego natężenie głosu, aby zapewnić akceptowalny poziom komunikacji. W pomieszczeniach o krótszym czasie pogłosu zmniejsza się hałas tła akustycznego, co pozwala nauczycielowi zmniejszyć natężenie głosu, bez pogorszenia jakości komunikacji werbalnej. Wynika to z faktu, że mówiący podświadomie i bezwiednie reguluje natężenie głosu w taki sposób, aby było ono wyższe o kilkanaście decybeli od poziomu dźwięku A tła akustycznego (tzw. efekt Lombarda). W artykule przedstawiono wyniki badań, które umożliwiają określenie gęstości rozkładu poziomu dźwięku A podczas lekcji, z których wyznaczono poziom mowy głosu nauczycieli oraz poziom tła akustycznego.
 • Propozycje zabezpieczeń przeciwhałasowych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych (13)
  Eksploatacja odkrywkowych kopalni surowców skalnych niesie ze sobą zagrożenia natury wibroakustycznej zarówno dla pracowników kopalń, jak i mieszkańców okolicznych zabudowań. Hałas, będący jednym z najczęściej występujących czynników ryzyka w środowisku pracy, jest zagrożeniem dla środowiska zewnętrznego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy prace wydobywcze są prowadzone w pobliżu infrastruktury mieszkalnej. Branża wydobywcza jest związana z wieloma hałaśliwymi czynnościami. M.in. są to: odwierty, prace strzałowe, zgniatanie skał oraz transport surowców wydobytych z kopalni. Operatorzy maszyn górniczych (w tym transportowych), a także serwisujący je specjaliści oraz pracownicy dozoru technicznego są również narażeni na hałas. Jego poziomy przekraczające dopuszczalne normy są często przyczyną chorób zawodowych, zaburzeń mowy oraz wypadków przy pracy.
 • Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych (18)
  Statystyczna analiza danych dotyczących wypadków przy pracy umożliwia odpowiednie ukierunkowanie i sformułowanie działań prewencyjnych, poprzez rozpoznanie najbardziej zagrożonych rodzajów prac oraz najczęściej występujących przebiegów wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono wyniki analiz przebiegu najczęściej występujących wypadków przy pracy w grupie zawodowej ślusarzy, która charakteryzuje się najwyższą wypadkowością, oraz zawodów pokrewnych.
 • Zagrożenia mikrobiologiczne na stanowiskach pracy w archiwach i bibliotekach (22)
  Ocena zanieczyszczenia drobnoustrojami w archiwach i bibliotekach jest niezbędna w profilaktyce zagrożeń mikrobiologicznych dla trwałości zbiorów oraz zdrowia pracowników. Celem badań było określenie poziomu i rodzaju zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wybranych pomieszczeniach archiwalnych i bibliotecznych. Ponadto dokonano klasyfikacji grzybów ze względu na potencjalną szkodliwość dla pracowników. Przeprowadzone badania ilościowe wykazały zróżnicowaną liczbę drobnoustrojów w powietrzu archiwów i bibliotek w zależności od specyfiki pomieszczenia i rodzaju przechowywanych zbiorów.
 • Ocena wpływu wilgotności powietrza na utrzymywanie stanu naelektryzowania przez tkaniny przeznaczone na odzież ochronną (25)
  W artykule opisano wyniki badań wpływu wilgotności powietrza oraz zawartości wody w wybranych materiałach włókienniczych na parametry elektryczne (rezystancja, rezystywność i przenikalność elektryczna oraz czas relaksacji ładunku elektrostatycznego) charakteryzujące ich zdolność do utrzymywania stanu naelektryzowania, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną. Wykazano, że podstawowy asortyment wyrobów tekstylnych stosowanych w odzieży ochronnej (flanela, drelich, wełna, tkanina z włókna poliestrowego) w rezultacie ich kondycjonowania w temperaturze 23o C oraz przy wilgotności względnej powietrza zmienianej w przedziale (25-80)% osiąga stan równowagi i zaabsorbowaną wodą w czasie nie dłuższym niż 10 h. Maksymalna zmiana (wzrost) rezystywności badanych materiałów przy przejściu od stanu suchego do stanu równowagi w powietrzu o wilgotności 50% wynosi do 2 rzędów wielkości oraz w powietrzu o wilgotności 80% - do 5 rzędów wielkości. Stwierdzono, że jako minimalny czas - klimatyzacji/kondycjonowania określonego typu materiałów włókienniczych można skrócić do 12 h, w przeciwieństwie do 48 h wymaganych w wielu normach (np. PN-EN 1149-1).
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (30)
  Zmiany legislacyjne - wsparcie w walce z nielegalnym zatrudnieniem; Rzetelne rozliczenie czasu pracy - godziwe wynagrodzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Komu przysługuje renta rodzinna? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rentę rodzinną?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Nowy wirus ptasiej grypy zaczyna rozprzestrzeniać się w Chinach; Basowe wynagrodzenie; Skroplone powietrze przyszłością energetyki? Jeden kurs pierwszej pomocy to za mało; Więcej higieny i komfortu użytkowania dzięki włóknom z celulozy regenerowanej; Zdalne sterowanie żywych organizmów; Sztuczna skóra bardziej wrażliwa niż prawdziwa; Najprostszy sposób, by zachować zdrowie; Niedowaga - to także problem