• Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  Wspólna jest odpowiedzialność za naszą przyszłość (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  Laureat Fundacji na rzecz nauki Polskiej odkrył jonową formę amoniaku; Ponad ćwierć miliarda złotych dla przedsiębiorców na B+R; O komercjalizacji badań w dziedzinie nauk o życiu w Polsce
 • Europejski Konkurs Dobrych Praktyk. Kampania "Stres w pracy? Nie, dziękuję!" (2014-2015) (3) Kto może wziąć udział; Co zamieścić we wniosku; Jak wziąć udział; Nagrody
 • SAWO w stresie (4)
  Konferencje CIOP i PIP; Pozostałe wydarzenia w trakcie targów; Nagrody i medale; Pozostali laureaci
 • Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą - przykłady ćwiczeń fizycznych (2) (7)
  W artykule podjęto kontynuację tematyki poruszonej we wcześniejszej publikacji ("BP" nr 3/2014) dotyczącej profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w zakresie prowadzonych w miejscu pracy działań promujących aktywność fizyczną. Omówiono korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej, doniesienia dotyczące wysiłku fizycznego w pracy zawodowej oraz wskazówki i zalecenia dotyczące podejmowania takiej aktywności. Szczególną uwagą zwrócono na stronę praktyczną - możliwą do podejmowania na poziomie indywidualnym. W tym celu przedstawiono tygodniowy plan treningowy oraz przykłady prostych ćwiczeń fizycznych możliwych do wykonania w miejscu pracy.
 • Stres w pracy - objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie (12)
  Praca stanowi dla człowieka źródło dochodu i satysfakcji. Obecnie, w dobie konkurencji, nieetycznych zachowań i rosnących kosztów zatrudnienia stała się także źródłem odczuwanego stresu. Celem artykułu jest próba przybliżenia definicji, objawów, konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie ze stresem zgodnie ze starą zasadą: "lepiej zapobiegać niż leczyć".
 • Społeczne koszty wypadków przy pracy - pilotażowe wdrożenie metody obliczania (16)
  W artykule przedstawiono wyniki pilotażowego wdrożenia metody obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy. Badaniami objęto 150 wypadków przy pracy w 23 przedsiębiorstwach. Oszacowano koszty księgowe i alternatywne wypadków przy pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa według rodzajów ciężkości wypadków. Ponadto na podstawie badań kwestionariuszowych oszacowano koszty przy pracy obciążające poszkodowanych i ich rodziny, a także dokonano analizy korzystania przez nich z opieki medycznej.
 • Zasady ustalania i przestrzegania zakazu konkurencji (20)
  Pracodawca zgodnie z przepisami prawa pracy może zobowiązań każdego pracownika do przestrzegania zakazu konkurencji poprzez zawarcie umowy o zakazie konkurencji. Granice swobody stron w tym zakresie wyznacza prawo pracy (głównie art. 101 k.p. i następne), ustawa o zakazie nieuczciwej konkurencji oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zakaz konkurencji może obowiązywać pracownika zarówno podczas trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu. Ten czynnik jest szczególnie istotny, bowiem od niego zależy kwestia ewentualnej odpłatności umowy i sposób jej rozwiązania. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi zawierać postanowienia umowne określające okres obowiązywania zakazu, wysokość odszkodowania (jeśli jest wyższe niż 25% wynagrodzenia), jak również określać możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.
 • Materiały przeznaczone do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym - wyniki badań własnych (24)
  W artykule zamieszczono wyniki badań współczynnika pochłaniania wybranych materiałów. Opisano ponadto metodę badań tego współczynnika w zakresie hałasu ultradźwiękowego, opartą na pomiarze czasu pogłosu na stanowisku badawczym zawierającym sześcienną komorę badawczą. Sformułowano wymagania w zakresie stosowania materiałów w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym.
 • Rozwój funkcjonalności portalu internetowego CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę o bhp (27)
  Rozwój zasobów merytorycznych portalu powodem modernizacji jego funkcjonalności; Nowe funkcje prezentacyjne portalu Instytutu; Przykłady zastosowań nowych funkcji oraz korzyści wynikające z ich implementacji
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy SEJMIE RP (30)
  Człowiek kluczowym elementem bezpieczeństwa w transporcie
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Kiedy dzieci mają prawo do renty rodzinnej oraz ile ona wynosi? Jakie zmiany zaszły w odniesieniu do otwartych funduszy emerytalnych? Jakie główne elementy powinien zawierać wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Depresja - choroba narodowa źle leczona; Słońce szczęścia nie daje; Analiza krwi szybko wykryje chorobę Alzheimera; Technologiczne implanty i elektroniczne tatuaże; Marzenia senne można kontrolować; Ewolucja ludzkiego ucha jest skorelowana z akustyką świata naturalnego; Impulsywność i odkładanie obowiązków "na później" mają wspólny rodowód genetyczny