• Zero tolerancji dla niebezpiecznych zachowań. Spotkanie w Grupie Ożarów S.A (II s. okł.)
 • Eksploatując wózek widłowy - myśl, co robisz! Rozmowa z Robertem Chudzikiem, ekspertem w Zespole Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie (2)
 • Komunikacja dla bezpieczeństwa - konferencja w Płocku. O bezpieczeństwie behawioralnym - seminarium w szczyrku. Hałas i zagrożenia psychospołeczne w pracy nauczyciela - konferencja w Goraju (4)
 • Rozpylając wiedzę - III Międzynarodowa Konferencja nt. Aerozoli we Wnętrzach i Pomieszczeniach Pracy (6)
  Profilaktyka techniczna - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej przed zapyleniem; Forum wymiany myśli; Wnioski z całego świata
 • Aktualności z kraju (7)
  Rusza promocja Przasnyskiej Strefy Gospodarczej; GEKON wspiera powstanie proekologicznych technologii; Nowe centrum badań nad chorobami cywilizacyjnymi otwarte!; Blisko 260 mln zł z UE na bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Mobbing - istota, przyczyny, przeciwdziałanie (8)
  W ostatnich latach skala mobbingu nieustannie rośnie. Rzeczywistą wielkość tego zjawiska jest bardzo trudno określić. Osoby doświadczające mobbingu wstydzą lub boją się przyznać, że stały się jego ofiarami. Celem artykułu jest przybliżenie definicji, przyczyn, konsekwencji oraz metod przeciwdziałania i radzenia sobie z mobbingiem. Bez wątpienia obecna sytuacja na rynku pracy: wysokie bezrobocie, trudności w znalezieniui nowego miejsca pracy sprzyjają rozwojowi tego zjawiska. Pracownicy za wszelką cenę chcą utrzymać zatrudnienie.
 • Profilaktyka chorób odzwierzęcych innych niż odkleszczowe (12)
  W Polsce występuje co najmniej 31 ważnych patogenów (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki), wywołujących zawodowe choroby odzwierzęce inne niż odkleszczowe. Spośród tych patogenów 9 przekazywanych jest głównie drogą powietrzną, 9 - drogą pokarmową i 13 - drogą kontaktu bezpośredniego przez skórę i/lub błony śluzowe. Najważniejsze kierunki profilaktyki chorób odzwierzęcych obejmują: utrzymywanie czystości w pomieszczeniach dla zwierząt i dokonywanie okresowych dezynfekcji, stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, profilaktykę medyczną, wybijanie zagrożonych stad, tępienie gryzoni, szczepienia ochronne ludzi i zwierząt, zachowanie szczególnej ostrożności przy odbieraniu porodów u przeżuwaczy, przestrzeganie zasad higieny przy spożywaniu pokarmów i wody i edukację zdrowotną.
 • Procedury oceny zgodności ŚQI a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek (1) (15)
  Praktyczne doświadczenia pracowników Ośrodka Certyfikacji Wyrobów CIOP-PIB związane z oceną zgodności środków ochrony indywidualnej (ŚQI), a także pytania i wątpliwości, z jakimi podmioty zainteresowane wprowadzaniem tych wyrobów na rynek zwracają się do Ośrodka wskazują na potrzebę objaśnienia niektórych zagadnień związanych z realizacją procedur oceny zgodności poszczególnych kategorii środków ochrony indywidualnej. W artykule omówione zostały definicje podmiotów gospodarczych uczestniczących we wprowadzaniu wyrobów na rynek, zasady kategoryzacji środków ochrony indywidualnej oraz poszczególne procedury oceny zgodności.
 • Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach - skala zjawiska (1) (20)
  Stosowanie urządzeń ochronnych i osłon do maszyn to konieczność, wynikająca zarówno z przepisów prawa, jak i kryterium moralnego, ponieważ ma zapewnić ochronę ich operatorów przed zagrożeniami. Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon polega na takiej ingerencji w ich konstrukcję, która powoduje, że przestają one skutecznie chronić pracowników. Prowadzone w CIOP-PIB badania wykazały, że praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym zdarzają sią przypadki obchodzenia urządzeń ochronnych. W tej części artykułu przedstawiono wyniki analiz wypadków spowodowanych obchodzeniem systemów ochronnych do maszyn oraz ocenę skali tego zjawiska, dokonaną na podstawie wizyt studyjnych oraz badań ankietowych. Analizy wypadków wykazały, że ponad 20% wypadków przy obsłudze maszyn wynikało z obchodzenia systemów ochronnych. Były to zazwyczaj wypadki ciężkie i śmiertelne. Natomiast wizyty studyjne i badania ankietowe potwierdziły powszechność zjawiska obchodzenia systemów ochronnych. W następnej części artykułu przedstawiona zostanie propozycja metody postępowania mającego na celu zapobieganie temu zjawisku.
 • 75.posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (24)
 • Powstaje Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) CIOP-PIB (28)
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (29)
  Jak i kiedy będzie można przenieść wszystkie składki z OFE do ZUS i czy trzeba podjąć jakieś czynności? Czy wszystkie środki z OFE przejdą do ZUS, tj. te już zgromadzone i te w przyszłości odłożone? Czy środki przeniesione z OFE do ZUS będą dziedziczone? W jakim terminie powinienem zgłosić się do ZUS w celu złożenia oświadczenia o pozostaniu w OFE bądź przeniesieniu środków do ZUS? Co to jest "suwak bezpieczeństwa"? Co się stanie, jeżeli złożę wniosek o emeryturę do ZUS, który nie zawiera wszystkich istotnych danych? Słyszałam, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wydłużony wiek emerytalny. Co zostało zmienione?
 • Aktualność i żywotność spuścizny prof. Tadeusza W.Nowackiego (1913-2011) (30)
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Jesteś wrażliwy? Będziesz lepszym kierowcą; Bateria w obudowie, obudowa w baterii; Nauczanie "szyte na miarę"; Antybiotyki stają się nieskuteczne; Materiał, który sam się regeneruje; Zła sława pasty z fluorem