• Komputerowy świat - rozstrzygnięcie konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  220 mln złotych na walkę z chorobami cywilizacyjnymi; Pułtusk stawia na odnawialność; Program Rozwoju Kompetencji zastąpi kierunki zamawiane
 • Dobre praktyki w Volkswagen Poznań sp. z o.o. Bezpieczeństwo na czterech kołach (3)
  Zarządzanie po niemiecku, czyli KAMS; Edukacja po wielokroć; Proste rozwiązania okazują się najlepsze
 • Zdrowie na letnim talerzu. Rozmowa z Katarzyną Pryzmont, dietetyczką z poradni MediLife Polska (6)
 • Ocena ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego mechanika pojazdów samochodowych (8)
  W artykule przedstawiono ocenę obciążenia układu ruchu osób wykonujących pracę mechanika pojazdów samochodowych. Czynności wykonywane w trakcie pracy wiążą się z możliwością zaistnienia szeregu zagrożeń, a ponadto wymagają wiele wysiłku. Na podstawie badań przeprowadzonych w zakładach mechaniki samochodowej przedstawiono wyniki analizy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Analizy, wykonane pod względem obciążeń i ciężkości pracy mechanika pojazdów samochodowych dostarczają wskazówek do działań, zmierzających do redukcji ryzyka związanego z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi.
 • Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach - zapobieganie (2) (12)
  W 1. części artykułu (BP nr 6/2014) przedstawiono wyniki badań i analiz zjawiska obchodzenia stosowania urządzeń ochronnych do maszyn i osłon oraz jego wpływu na liczbę i ciężkość wypadków, które miały miejsce przy obsłudze maszyn. W tej części proponujemy prostą metodę, pozwalającą, z jednej strony przewidzieć, gdzie może nastąpić próba obejścia urządzeń ochronnych, a z drugiej, jak temu zapobiec. Metoda bazuje na ocenie podatności urządzeń ochronnych na obejście i wykonywana jest z zastosowaniem prostego kwestionariusza. Postępowanie to uwzględnia zarówno aspekty techniczne (ocena podatności, stosowanie zapobiegawczych rozwiązań technicznych), jak i organizacyjne (polityka zakładowa, szkolenia, analizy zaistniałych przypadków).
 • Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek - najczęściej zadawane pytania (2) (18)
  Praktyczne doświadczenia pracowników Ośrodka Certyfikacji Wyrobów CIOP-PIB związane z oceną zgodności środków ochrony indywidualnej, a także pytania i wątpliwości, z jakimi podmioty zainteresowane wprowadzaniem tych wyrobów na rynek zwracają się do Ośrodka, wskazują na potrzebę objaśnienia niektórych zagadnień, związanych z realizacją procedur oceny zgodności poszczególnych kategorii środków ochrony indywidualnej. W artykule omówione zostały definicje podmiotów gospodarczych uczestniczących we wprowadzaniu wyrobów na rynek, zasady kategoryzacji środków ochrony indywidualnej oraz poszczególne procedury oceny zgodności. Przedstawiono także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.
 • Przepisy prawa dotyczące pracy przy monitorach ekranowych - ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży (21)
  Postanowienia w zakresie bhp przy obsłudze monitorów ekranowych są wynikiem wypełnienia przez Polskę zobowiązań, jakie przyjęła na siebie poprzez implementację dyrektyw europejskich. Szczególną ochroną zostały objęte kobiety w ciąży, bowiem zgodnie z art. 176 kodeksu pracy nie wolno zatrudniać ich przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, w przypadku wykonywania pracy przy obsłudze monitora przez kobietę w ciąży w wymiarze ponad 4 godzin na dobę praca ta będzie już zaliczana do kategorii prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych, a co za tym idzie zabronionych. Pracodawca ma do spełnienia szereg obowiązków z zakresu ochrony pracowników, pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, szczególnie wobec kobiet w ciąży. Jednak nie wszystkie monitory ekranowe stanowią źródło tych zobowiązań.
 • O plakatach bezpieczeństwa pracy z perspektywy 16 lat realizacji konkursu (24)
  Narodziny plakatów CIOP; Kilka słów o plakacie; O plakatach CIOP-PIB; O upowszechnianiu plakatów
 • Zasoby edukacji zdalnej w zakresie bhp w portalu CIOP-PIB (27)
  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym prowadzone są szkolenia dotyczące problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kultury bezpieczeństwa z wykorzystaniem Internetu, czyli metodą edukacji zdalnej e-learning. W artykule zawarto podstawowe informacje o zasadach udostępniania w Internecie poszczególnych szkoleń i materiałów edukacyjnych oraz ich zakresie merytorycznym. Zamieszczono także dane na temat popularności poszczególnych serwisów szkoleniowych wśród użytkowników zewnętrznych.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (30)
  Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2013 r.
  Prawna ochrona pracy; Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Jakie OFE działają na rynku? Gdzie należy składać oświadczenie w sprawie pozostania w OFE? Czy ewentualnych zmian z OFE na ZUS i ZUS na OFE będzie można dokonywać kilkakrotnie? Kiedy środki zostaną zapisane na subkoncie? Czy środki przeniesione z OFE będą podlegały podziałowi w razie rozwodu lub dziedziczeniu w razie śmierci ubezpieczonego? Kogo dotyczy wypłata gwarantowana? W jakim okresie przysługuje prawo do wypłaty gwarantowanej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Małpy i ludzie na ścieżce kariery; Niemcy na kilku etatach; Długotrwała praca przy monitorze szkodzi oczom; Ucząc się drugiego języka dbasz o zdrowie w podeszłym wieku; Protokół HTTPA ochroni dane osobowe; Telefony komórkowe - sporu ciąg dalszy; Przyjemne z pożytecznym...; Dlaczego niewiele pamiętamy z dzieciństwa? Niektóre rodzaje oleju jadalnego niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie płuc...