• Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - rozstrzygnięcie 42.edycji (2)
  Rozwiązania techniczne i technologiczne; Prace naukowo-badawcze; Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
 • Aktualności z kraju (5)
  Innowatorzy nagrodzeni; Otwarto nowoczesny kompleks budynków na UW; Kolejne nagrody FNP przyznane
 • Konferencja UDT. Nauka i biznes - partnerzy nie tylko z rozsądku (6)
  26-27 listopada 2014 r. odbyła się Konferencja UDT. Nauka i biznes - partnerzy nie tylko z rozsądku - Bezpieczeństwo, czyli siła gospodarki; W poszukiwaniu przewag konkurencyjnych
 • Pokonaj stres (7)
 • Komunikacja dla bezpieczeństwa - podsumowanie kampanii "Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy" (8)
 • Pracoholizm - przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie (10)
  Współczesny człowiek żyje w pośpiechu. Praca to bardzo ważna sfery, jednakże dla niektórych sukces zawodowy stanowi najważniejszy cel życiowy. Czas wolny, odrywanie się od pracy wywołuje u nich wyrzuty sumienia. Osoby te zaniedbują inne sfery życia, tj. życie rodzinne, odpoczynek, sen. Bardzo często pierwsze sygnały alarmowe są bagatelizowane i pracownik popada w coraz większe uzależnienie od pracy. Pracoholizm ma wiele negatywnych konsekwencji, nie tylko dla osoby go doświadczającej, ale także dla rodziny i zakładu pracy. Pracoholizm to niebezpieczne zjawisko, gdyż prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego.
 • Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (14)
  Europejska koordynacja jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest strukturą, której głównym celem jest dążenie do zapewnienia wysokich i jednolitych standardów bezpieczeństwa wyrobów sprzedawanych na terenie całej Unii Europejskiej poprzez ujednolicenie i poprawę jakości działań jednostek notyfikowanych prowadzących procesy oceny zgodności maszyn. W artykule przedstawiono cele i zasady działalności Komitetu Horyzontalnego nadzorującego i koordynującego prace jednostek notyfikowanych, w szczególności uwzględniając kwestie związane z opracowywaniem i wykorzystaniem (głównie przez jednostki notyfikowane) zaleceń do stosowania (Recommendations for USE). Artykuł zawiera praktyczne przykłady rekomendacji szczegółowo odnoszących się do wymagań zasadniczych dyrektywy 2006/42/WE, m.in. w zakresie oceny maszyn zmodyfikowanych; możliwych odstępstw od zasady uwzględniania wszystkich aspektów bezpieczeństwa w ocenie typu WE czy też oceny typu WE nowych typów maszyn nieujętych w standardowych normach typu C.
 • Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych (18)
  Światło uczestniczy nie tylko w procesie widzenia, ale także w regulacji wydzielania hormonów snu, termoregulacji, a także wpływa na poziom czujności i funkcje poznawcze. poza tymi skutkami oddziaływania światła na organizm człowieka, istnieje również pewne zagrożenie uszkodzenia fotochemicznego siatkówki oczu, zwłaszcza światłem z zakresu niebieskiego, które również najsilniej oddziałuje na wydzielanie melatoniny. Oświetlenie sztucznego o różnej charakterystyce widmowej może w odmienny sposób wpływać na psychofizjologię oraz zdrowie człowieka. Prowadzone są badania mające na celu opracowanie takich rozwiązań oświetlenia pomieszczeń pracy, które sprzyjałyby utrzymaniu odpowiedniego poziomu czujności i zapobiegałyby senności pracownika zwłaszcza w nocy czy w pomieszczeniach bez dostępu światła naturalnego. Dotychczas powszechnie stosowano oświetlenie o szerokim widmie światła białego. W nowych urządzeniach oświetleniowych próbuje się wprowadzać większy udział światła z zakresu barwy niebieskiej i zielonej, czyli o długościach stymulujących szlak siatkówkowo-podwzgórzowy ludzi. Praktycznie chodzi o ustalenie takiego rozkładu widmowego światła, z istotnym udziałem światła niebieskiego, które sprzyjając wykonywaniu pracy wykonywaniu pracy na wysokim poziomie czujności, nie miałaby negatywnego wpływu na zdrowie.
 • Problemy z interpretacją terminów "prace szczególnie szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne" i innych (23)
  W artykule wyjaśniono znaczenie pojęć prac szczególnie szkodliwych, uciążliwych, prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Przedstawiono różnice między nimi, jak też akty prawne, w których te pojęcia są używane i cele, dla których zostały stworzone. Nie są to terminy bliskoznaczne, a bywają używane zamiennie, nawet przez specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniają stan środowiska pracy. Pojęcia te służą jednak innym celom w zakresie prewencji.
 • Hydrozagadka - czyli jak sprawić, aby wodociągi były bezpieczne (26)
  Optymalizacja komunikacji; Filozofia działania; Wywiad z ankieterem; Ogień i woda
 • Konferencja nt. bezpieczeństwa przemysłowego. Miasto, maszyna, myślenie (28)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Program Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 r. - priorytety jasno określone (29)
 • Doniesienia z zagranicy (30)
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (32)
 • Relacja z uroczystości wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej oraz wyróżnień i statuetek XXI edycji konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" (III s. okł.)