• Podziel się bezpieczeństwem, Promuj dobra praktyki bhp - ogólnopolska kampania 2015 (II s. okł.)
 • Aktualności z kraju (2)
  MNiSW inwestuje w fizykę jądrową; Wsparcie dla innowacji drogowych; Rusza kolejna odsłona Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha
 • Pełnosprawne chęci, niepełne możliwości (3)
  Niepełnosprawni na polskim rynku pracy; Przepisy nie ułatwiają; Utarty sposób myślenia; Wykluczenie przez niskie wykształcenie? Dobre praktyki
 • Główne prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych oraz zatrudniających ich pracodawców (6)
  Aktywność zawodowa w życiu osób niepełnosprawnych jest bez wątpienia bardzo9 ważna. Jednakże wiedza na temat ich praw i obowiązków zarówno wśród pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych nadal jest niewielka. Z tego względu istotną rolę ma do odegrania edukacja na temat instrumentów wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Ponadto potrzebna jest dyskusja społeczna o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz prawach osoby niepełnosprawnej. Celem owej komunikacji powinna być poprawa na rynku pracy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów mikroklimatu oraz poczucia komfortu i oceny obciążenia cieplnego osób niepełnosprawnych w pracy (10)
  Poczucie komfortu cieplnego pracowników na stanowisku pracy przekłada się bezpośrednio na ich samopoczucie, a zatem również na zwiększenie poziomu koncentracji podczas wykonywania czynności, a w konsekwencji - na zwiększenie zarówno poziomu bezpieczeństwa, jak i efektywności pracy. Nierzadko osoby niepełnosprawne odczuwają komfort cieplny w warunkach nieco innych niż osoby pełnosprawne. W artykule zamieszczono ogólne informacje dotyczące wymagań i zaleceń w zakresie parametrów mikroklimatu oraz odczuć komfortu i oceny obciążenia cieplnego w stosunku do osób niepełnosprawnych w pracy.
 • Sygnalizacja akustyczna w środowisku pracy osób niepełnosprawnych (14)
  Sygnały akustyczne w środowisku pracy, ze względu na ich funkcje użytkowe, można podzielić na informacyjne i bezpieczeństwa. Sygnały bezpieczeństwa przekazują informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, m.in. na temat zagrożeń w środowisku pracy (pożar, skażenia), awarii obsługiwanych urządzeń, poruszających się pojazdów itp. Sygnały informacyjne nie mają bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo pracowników, ale poprawiają ich komfort pracy a niekiedy wręcz umożliwiają jej wykonywanie. Są szczególnie istotne w przypadku pracowników z niepełnosprawnością narządu wzroku. W odniesieniu do osób z niepełnosprawnością słuchu sygnały akustyczne muszą być uzupełnione np. o sygnały świetlne. W artykule przedstawiono problematykę przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. poruszono także kwestię uzupełnienia sygnalizacji akustycznej o sygnalizację świetlną.
 • Komputerowe wizualizacje dostosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (18)
 • Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących (23)
  W artykule omówiono zagadnienia dotyczące przystosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w zakresie oświetlenia, takich jak: natężenie i równomierność, wskaźnik oddawania barw, barwa światła (temperatura barwowa), olśnienie, a także migotanie, tętnienie światła oraz efekt stroboskopowy w zależności od rodzaju niepełnosprawności wzroku. Ze względu na brak w aktualnych normach oświetleniowych szczegółowych wymagań dotyczących tych parametrów, zaproponowano zalecenia oraz rozwiązania techniczne mające na celu poprawę warunków pracy osób słabowidzących. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję i parametry techniczne praw oświetlenia miejscowego. Przedstawiono także zagadnienia dotyczące oświetlenia elektrycznego kabin dźwigów osobowych. Zaprezentowano również przykłady udogodnień poprawiających jakość oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy dla tej grupy osób.
 • Innowacyjne produkty kosztują więcej. Rozmowa z Januszem Samułą, dyrektorem Pionu Bezpieczeństwa Technicznego w Urzędzie Dozoru Technicznego (28)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
 • Podsumowanie roku ubiegłego i plan na obecny (30)
 • Odpowiadamy na pytania Czytelników (31)
  Co to jest suwaka bezpieczeństwa w kontekście emerytalnym? Jakie są zasady przyznawania rent rodzinnych osobom studiującym zaocznie? Czy renta rodzinna przysługuje również wolnym słuchaczom? Czy forma kształcenia ma znaczenie w odniesieniu do przyznawania rent rodzinnych? Czy urlop dziekański nie pozbawia prawa do renty rodzinnej? Czy o uznaniu okresu zatrudnienia - ubezpieczenia może decydować sąd?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Awans społeczny a jakość głosu; Bezpieczniejsze GMO stworzone przez amerykańskich naukowców; Ostrzeżenie przed rozwojem sztucznej inteligencji; Dwa oblicza poczucia winy; Orzechy włoskie wspomagają koncentrację, Ruch to zdrowie; Ciepłe ubranie nie zapobiega przeziębieniu; Soja: zdrowa czy niebezpieczna?