• Grunt to komunikacja. Międzynarodowa konferencja "Podziel się bezpieczeństwem" Radom, 7-8 maja 2015 (II s. okł.)
  Promowanie dobrych praktyk to jeden z najskuteczniejszych sposobów szerzenia kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach. Jednak warunkiem tej skuteczności jest dotarcie z odpowiednią informacją o tych praktykach do szerokiego kręgu odbiorców. I to w największym skrócie jest tematem konferencji, która została zorganizowana w ramach najnowszej kampanii społecznej pt. "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki".
 • Bezpieczeństwo wysokich lotów (2)
 • Aktualności z kraju (4)
  Polska nareszcie w ESO! Powstała Koalicja na rzecz Polskich Innowacji; NCBR stawia na lotnictwo
 • Czas na porządek (5)
  Dzisiejsze tempo życia, galopujący postęp technologiczny, konieczność dywersyfikacji umiejętności i ciągłego doszkalania się, a także wiele innych czynników sprawiają, że nie zawsze znajdujemy odpowiednią ilość czasu na wykonywanie należycie swoich obowiązków służbowych. Można to jednak zmienić, uporządkować i uprościć, a kluczem do sukcesu jest tutaj odpowiednie zarządzanie czasem.
 • Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn (8)
  Kobiety częściej korzystają ze zwolnienia lekarskiego niż mężczyźni. W Polsce, zgodnie z danymi publikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2013 r. 55% absencji całkowitej ubezpieczonych z tytułu choroby własnej przypadało na kobiety. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy poziom absencji chorobowej kobiet i mężczyzn jest powiązany z warunkami pracy.
 • Elektroniczne i klasyczne metody wewnętrznego komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (10)
  W komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw coraz większą rolę odgrywają metody elektroniczne. W celu określenia, w jakim stopniu są one wykorzystywane i uznawane za przydatne w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzono badania w 86 przedsiębiorstwach. Wyniki badań wykazały, że klasyczne metody przekazywania informacji na tematy bhp (na zebraniach, w formie pisemnej oraz znaków graficznych, podczas dyskusji nieformalnych) są stosowane znacznie częściej niż elektroniczne i oceniane jako skuteczniejsze. Dominują one również wśród metod nowo wprowadzanych w ciągu ostatnich 3 lat w badanych przedsiębiorstwach.
 • Problemy w pracy menedżera (14)
  Menedżer to dla wielu upragnione zajęcie, cieszące się nieustannie dużą popularnością - i nie wygląda na to, aby miało się to szybko zmienić. Niestety takie czynniki, jak praca w nieustannym pośpiechu, konieczność podejmowania ważnych decyzji w krótkim czasie oraz poczucie dużej odpowiedzialności wpływają na pojawienie się w pracy menedżera wielu problemów. Wśród nich należy wymienić: stres, wypalenie zawodowe, problemy z zarządzaniem czasem, nieumiejętność współpracy z podwładnymi. W artykule scharakteryzowano najgroźniejsze z tych zagrożeń.
 • Przegląd czynników organizacyjnych istotnych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (17)
  Jednym z obszarów, w których należy poszukiwać źródłowych przyczyn wypadków przy pracy są czynniki organizacyjne. Artykuł prezentuje przegląd przedmiotowych czynników dokonany na podstawie publikacji z zakresu bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem podziału na pozycje omawiane w literaturze najczęściej i najrzadziej. W opracowaniu przedstawione zostały m.in. następujące czynniki: komunikacja, szkolenia, podział ról, centralizacja, formalizacja, koordynacja pracy, nadzór, dostępność zasobów, presja, kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa, przywództwo, zaangażowanie pracowników.
 • Autonomiczny system awaryjnego hamowania - działanie (22)
  Samochody coraz częściej wyposażane są dziś w automatyczne systemy bezpieczeństwa, których zadaniem jest zapobiegnięcie wypadkowi lub zminimalizowanie jego skutków. Funkcjonowanie takich systemów opiera się na złożonych algorytmach, które analizują sytuację drogową i wzajemną konfigurację jej uczestników i na tej podstawie przewidują prawdopodobny bieg wydarzeń oraz doprowadzają do podjęcia działań prewencyjnych w okolicznościach grożących wypadkiem. Niezmiernie istotne jest takie ustawienie tych algorytmów, żeby wspierały one kierowcę w sytuacji wypadkowej, ale jednocześnie nie utrudniały mu podejmowania innych działań prewencyjnych. Dla projektantów takich systemów niezwykle ważna jest więc wiedza o tym, jakie są zamierzenia kierowcy w momencie, gdy spodziewa się on wypadku. Wykorzystanie rzeczywistego samochodu do badania zachowania kierowcy jest jednak praktycznie niemożliwe w sytuacji wypadkowej. Do badania takich przypadków nadaje się natomiast doskonale symulator jazdy samochodem.
 • 78 posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (25)
 • Branża bhp spotyka się w Dusseldorfie. Targi A+A (27)
  Organizatorzy Międzynarodowych Targów Ochrony Indywidualnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - A+A w Dusseldorfie, zaprezentowali w Warszawie założenia tegorocznej, 30. edycji tej imprezy, odbywającej się w dniach 27-30 października. Scharakteryzowali także program im towarzyszący i nowości branży bhp - w Niemczech i na świecie.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (28)
  28 kwietnia w Sejmie - uroczysty dzień refleksji
 • Zmiany w przepisach (30)
  Cudzoziemcy - zezwolenia na pracę; Maszyniści ł nowa regulacja w sprawie wymagań zdrowotnych; Wstępne badania lekarskie - zmiana; Teksty jednolite ustaw;
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Czy można pobierać emeryturę pomostową wraz z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi? Czy po zwolnieniu z pracy przysługuje zasiłek chorobowy? Jak dokumentuje się prawo do zasiłku chorobowego? Czy zawsze niezbędny jest okres wyczekiwania, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego?
 • Doniesienia z zagranicy (32)