• Komfortowe bezpieczeństwo. Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLOTECH 2015, Łódź 17-19 czerwca (II s. okł.)
  11. Międzynarodowa Konferencja Naukowa CLOTECH 2015 zorganizowana została przez Zakład Odzieżownictwa i Tekstroniki Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Jej celem było popularyzowanie osiągnięć naukowych oraz podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli środowisk naukowych i przemysłowych związanych z przemysłem włókienniczym, odzieżowym i skórzanym.
 • Aktualności z kraju (2)
  Kolejne wsparcie dla infrastruktury badawczej; Ruszył BIOSTRATEG! Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
 • Technologia w służbie bezpieczeństwa na drodze (3)
  Wypadki w ruchu drogowym pochłaniają rocznie dziesiątki tysięcy ofiar na całym świecie. Przyczyn jest wiele, poczynając od nadmiernej prędkości czy złego stanu infrastruktury drogowej, ale powodem może być również brak dostatecznej widoczności, wynikający z okoliczności na drodze. Czasami widok może ograniczać jadąca przed nami ciężarówka, kiedy indziej trudno jest dostrzec zamiary innego użytkownika ruchu, np. rowerzysty. Jak sią jednak okazuje, również na tym polu sprzymierzeńcem kierowców mogą być innowacyjność i postęp technologiczny. Pokazały to ostatnio takie firmy, jak Samsung oraz wynalazca Elnur Babayev.
 • Bezstresowe więzienie. OISW z Koszalina nagrodzony w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk (4)
  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (OISW) z Koszalina, który opracował i wdrożył u siebie system zwalczania stresu zawodowego, znalazł się wśród 11 firm i instytucji z całego kontynentu nagrodzonych w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk. Nagrody rozdano na konferencji poświęconej kwestiom bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, zorganizowanej na przełomie kwietnia i maja br. w Rydze.
 • Nauka dla człowieka. II Kongres Ergonomiczny, Poznań 1-3 lipca 2015 (6)
  II Kongres Ergonomiczny za nami. Wydarzenie odbywające się raz na pół dekady, zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, tym razem we współpracy z Politechniką Poznańską (w przypadku poprzedniej edycji była to Politechnika Warszawska), pod patronatem m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i Prezydenta Miasta Poznań.
 • Każdy człowiek ma zasoby, by być szczęśliwym... (8)
  Rozmowa z mgr Zofią Cendrowską - główną specjalistką w Zespole Służby Medycyny Pracy i BHP Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz płk. lek. med. Pawłem Mazurkiewiczem - kierownikiem Zespołu Służby Medycyny Pracy w Służbie Więziennej
 • Bankowcy w stresie. Konferencja prasowa w ramach kampanii informacyjnej pn. "Stres w pracy? Nie, dziękuję!" (11)
  W sektorze bankowości stres zawodowy jest niestety zjawiskiem coraz powszechniejszym, co skutkuje pogarszaniem się psychospołecznych warunków pracy. Bankowcy poddani są coraz większej presji, aby osiągać coraz większy zysk, a zmiany restrukturyzacyjne i związana z nimi niepewność zatrudnienia powodują, że odczuwanie stresu związanego z pracą zadeklarowało prawie 70 proc. respondentów.
 • Charakterystyka kompleksowej metody oceny zagrożeń w środowisku termicznym (12)
  W artykule omówiono zasady oceny narażenia pracownika na zagrożenia w zimnym i gorącym środowisku. Przedstawiono sposób prowadzenia oceny zagrożeń na etapie ich identyfikacji, prowadzonej przy analizie ryzyka zawodowego. Wskazano zalety tej metody w procesie eliminacji lub ograniczania zagrożeń związanych ze środowiskiem zimnym i gorącym.
 • Inteligentne rozwiązania techniczne w przemyśle (1) (16)
  W artykule przestawiono główne kierunki wykorzystania nowych technologii tworzonych na potrzeby ekonomicznej i elastycznej produkcji, które wpływają na zmianę warunków środowiska prac. Zwrócono uwagę na potrzebę wspomagania nowymi technologiami również obszaru związanego z bezpieczeństwem pracy.
 • Negatywne zachowania w miejscu pracy w odniesieniu do pielęgniarek na przykładzie wybranych szpitali klinicznych (20)
  Kiedy w pracy środki materialne (finansowe, techniczne) zajmują miejsce pierwszoplanowe wówczas staje się źródłem różnego rodzaju problemów i trudności. Wywołuje stan frustracji, zniechęcenia, czy niezadowolenia, co sprzyja występowaniu różnego rodzaju negatywnych zachowań, kwalifikowanych jako nowa grupa zagrożeń w miejscu pracy. Celem omówionych w artykule badań była ocena skali występowania negatywnych zachowań w miejscu pracy pielęgniarek, zatrudnionych w szpitalach klinicznych.
 • Sposoby zwiększania poziomu aktywności fizycznej pracowników biurowych (24)
  W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych w wybranej grupie pracowników biurowych 111 instytucji, głównie samorządowych, z terenu województwa lubelskiego. Celem odjęcia badań było określenie sytuacji mogących zachęcić pracowników do zwiększenia swojej aktywności ruchowej. W artykule przedstawiono również rozwiązania wspierające aktywność ruchową w miejscu pracy i poza nią. Analiza wyników badań pozwoliła wyodrębnić dominujące czynniki, które zdaniem badanych wpłynęłyby na zmianę stylu życia z biernego na bardziej aktywny. Należą do nich: większa ilość czasu wolnego, otrzymywanie karnetów od pracodawcy oraz obniżenie opłat za korzystanie z obiektów sportowych. Informacje te mogą stanowić podstawę do podejmowania kompleksowych działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakładach pracy.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (28)
  • Państwowa Inspekcja Pracy - podsumowuje 2014
  • Układy zbiorowe pracy - pożytek czy przeżytek?
 • Zmiany w przepisach (30)
  Ocena sprawności fizycznej strażaków; Świadectwo doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych; Zrzeszanie się w związki zawodowe - wyrok Trybunału Konstytucyjnego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  Między innymi: Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury częściowej? Jakie są zasady wypłaty emerytury częściowej?
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Rak skóry - nowa choroba zawodowa w Niemczech; Ostrożnie z obcisłymi dżinsami; Zjawisko śmierci klinicznej; Połącz się na nowo z naturą; Kofeina pomaga obniżyć poziom stresu; Masz rozrusznik serca? Uważaj na smartfony