• Dobre praktyki bhp w Zakładzie Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach(II s. okł)
 • Aktualności zkraju (2)
  Konkurs TransFormation.doc rozstrzygnięty; Kolejne inwestycje w poprawę innowacyjności polskich dróg; Nowe technologie dla transportu kolejowego
 • Pracownicy migrujący - europejskie wyzwanie (3)
  Europa starzeje się. Nie jest to slogan reklamowy, ani zarzut któregoś z ugrupowań politycznych, ale stwierdzenie faktu na podstawie obserwowanych trendów demograficznych. Starzeją się europejskie społeczeństwa: dotyczy to nie tylko krajów takich jak Niemcy, czy Dania, ale również członków Unii Europejskiej z krótszym stażem, m.in. Polski.
 • Bezpieczeństwo mierzone milimetrami (6)
  Fale milimetrowe wkraczają do świata bezprzewodowej łączności. A razem z nimi, jak twierdzą jedni, ogromne możliwości, ale również, jak ostrzegają drudzy, potencjalne i jednocześnie poważne zagrożenia dla ludzkiego zdrowia. Postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej temu zagadnieniu.
 • Resilience engineering - nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy (8)
  Pomimo wciąż nowych metod i rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wypadki przy pracy nie należą do przeszłości. Wielu praktyków uważa, że systemy zarządzania są mało skuteczne na skutek ich sformalizowania i usztywnienia. Ten stan rzeczy stał się punktem wyjścia do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czego efektem jest powstanie koncepcji odporności organizacyjnej resilience engineering.
 • Bezpieczeństwo pracownika oddelegowanego (11)
  Pracodawca na podstawie art. 174 Kodeksu pracy ma prawo oddelegować swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie innego zakładu pracy, udzielając im na ten czas urlopu bezpłatnego. Powstaje wówczas problem odpowiedzialności pracodawcy macierzystego i przyjmującego oddelegowanych pracowników w zakresie realizacji przepisów bhp. Jest to szczególnie istotne, gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Celem artykułu jest omówienie kwestii z tym związanych oraz odpowiedź na pytanie, kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w odniesieniu do pracowników oddelegowanych.
 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa stosowane w pojazdach i ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (14)
  Praca kierowców bywa niebezpieczna, zdarza się dużo wypadków drogowych. Spowodowane jest to gwałtownym wzrostem pojazdów poruszających się po drogach, a także zwiększeniem możliwości osiągania przez nie coraz większych prędkości. Zmęczenie, spadek koncentracji czy nieuwaga mogą łatwo doprowadzić do tragedii. Aby temu zapobiec, koncerny motoryzacyjne wprowadzają coraz bardziej innowacyjne systemy bezpieczeństwa wspomagające pracę kierowców i majce na celu ochronę kierowcy przed wypadkiem (bezpieczeństwo czynne) oraz złagodzenie skutków wypadków (bezpieczeństwo bierne). Dzięki stosowaniu takich zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, pomimo wzrostu natężenia ruchu drogowego spada liczba wypadków, a także liczba ofiar śmiertelnych.
 • Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych (18)
  W artykule przedstawiono działania organizacyjne i techniczne umożliwiające przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu oraz układu ruchu. Działania te uwzględniają aspekty związane z występowaniem zagrożeń mechanicznych występujących podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych. Prezentowane w artykule działania mają charakter poglądowy, a zakres i sposób ich stosowania jest uzależniony od indywidualnego przypadku zatrudnianej osoby niepełnosprawnej oraz od stopnia jej niepełnosprawności i jej predyspozycji psychofizycznych.
 • Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia (23)
  Problemy aktywności zawodowej ludzi starszych są coraz częściej uwzględniane zarówno w polityce państwa, jak i w programach Unii Europejskiej. O możliwościach i chęciach utrzymywania aktywności zawodowej przez osoby starsze decyduje wiele czynników, wśród których stan zdrowia zajmuje jedno z pierwszych miejsc. W tym okresie życia wzrasta częstość występowania wielu problemów zdrowotnych, m.in. chorób układu krążenia, oddychania, mięśniowo-szkieletowego, a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii. Dane statystyczne pokazują, że już po 50 r.ż., a więc jeszcze w okresie pełnej aktywności zawodowej, dochodzi do znacznego zwiększenia absencji chorobowej spowodowanej tymi chorobami, co stawia grupę polskich pracowników 50+ w szczególnej sytuacji.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Oblicza dyskryminacji. Bezcenna inicjatywa (28)
   Głównym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy 8 września br. były programy wspierania poprawy warunków pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach funduszu prewencji wypadkowej. Zagadnienie to przybliżył materiał, przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zmiany w przepisach (30)
  Kolejna ustawa deregulacyjna - ochrona przeciwpożarowa; Umowy o pracę na czas określony - zmiana uregulowania
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
 • Doniesienia z zagranicy (32)
  Koszmary senne służą kondycji psychicznej; Oczyszczanie oceanów - największe w historii; Nawyk, który odmieni zdrowie; Warsztaty w laboratorium Bayera; Hormony wpływają na brak etyki; Drzemka służy zdrowiu; Zamienią dwutlenek węgla w nanowłókna; Strategia "zero wypadków" coraz popularniejsza; Ostrożnie przy rozpalaniu grilla