Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/05

 • XIX edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biozagrożenia DZISIAJ” (II strona okładki)
  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) rozpoczął w maju kolejną edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy. Temat tegorocznej odsłony konkursu pn. „Biozagrożenia DZISIAJ” nawiązuje do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Pracownicy produkcji wracają do pracy w zakładzie pracy w czasie epidemii (3)
  W obecnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego zalecana jest organizacja pracy zdalnej. Niemniej jednak trudno sobie wyobrazić pracowników produkcji, którzy wykonywać mieli by swoje obowiązki z domu. Pytanie jednak, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo w miejscu pracy w tych trudnych czasach?
 • COVID-19: koniec pracy zdalnej, ponowna praca w zakładzie pracy. przystosowanie miejsc pracy i ochrona pracowników (4)
  Większość państw członkowskich Unii Europejskiej wdrożyła, w ramach niefarmakologicznych środków zaradczych, tzw. fizyczne środki dystansujące, aby ograniczyć transmisyjność w miejscach pracy nowego koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Środki te polegają m.in. na zawieszeniu czynności niezwiązanych z pracą. Charakter i zakres dystansowania różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE i sektorach, ale znaczna część pracowników albo musi pracować w domu, albo jeśli ich praca nie może być wykonywana na odległość, często po prostu pozostaje w domu.
 • Powrót do pracy: frustracja czy wybawienie? – rozmowa z dr hab. Joanną Czarnotą-Bojarską z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (8)
 • Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w czasie epidemii (9)
  Okres epidemii to bardzo ciężki czas, na który większość osób z niepełnosprawnościami nie mogła w jakikolwiek sposób się przygotować. Ich życie stanęło w miejscu, a czasami wręcz odwróciło się o 180 stopni. Ludzie z niepełnosprawnościami w obecnych czasach żyją tak, jakby znaleźli się na bezludnej wyspie: nie mając często kontaktu fizycznego z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi czy znajomymi. Zostali zmuszeni do tego, czego z definicji często nie są w stanie zrobić: muszą być obecnie samowystarczalni.
 • Pandemie i epidemie XX i XXI wieku (11)
  Pandemie i epidemie towarzyszą ludzkości od zarania dziejów, a przez większość znanej historii, łatwo przenoszące się, ciężkie choroby stanowiły po prostu przykry element codzienności. dopiero gwałtowny rozwój medycyny, który rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku, uczynił z nich zjawisko rzadkie, a przez to paradoksalnie niezwykle dotkliwe dla doświadczanych przez nie społeczności.
 • Oceń prawdopodobieństwo narażenia na COVID-19 (14)
  Aplikacja POLCOVID-19 stworzona przez polskich genetyków, immunologów i bioinformatyków pozwoli każdemu – anonimowo – zidentyfikować objawy zakażenia koronawirusem. Wirtualna mapa wskazuje również na prawdopodobieństwo narażenia na zarażenie się od osób trzecich w najbliższej okolicy – w skali powiatu lub miasta.
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB „Moda na bezpieczeństwo” (16)
  Kampania społeczna to specyficzna kampania komunikacyjno-promocyjna, której celem jest wywołanie zmian postaw społecznych wobec pewnej idei czy problemu. Na ogół w tego typu przedsięwzięciach chodzi o osiągnięcie efektu edukacyjnego poprzez informowanie, wyjaśnianie, skłanianie do aktywności, poruszanie trudnych bądź wstydliwych tematów uwzględniających interes społeczny.
 • Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii (21)
  Deponowanie wyników badań naukowych zarówno opracowanych, jak też tzw. surowych danych - odbywa się pod wieloma postaciami, poprzez zamieszczanie w repozytoriach danych badawczych, umieszczanie wyników w publikacjach, które są następnie indeksowane na platformach czasopism, w bazach bibliograficzno-abstraktowych. niektóre czasopisma funkcjonujące w obiegu międzynarodowym wymagają od autorów dołączania do artykułów także zbiorów z danymi, bądź zdeponowania ich w jednym z ogólnodostępnych repozytoriów danych badawczych. W artykule zaprezentowano wybrane bazy danych, dostarczających informacji o wynikach badań m.in. z zakresu biomechaniki, fizjologii, psychologii.
 • Drgania o ogólnym działaniu na wybranych stanowiskach pracy w firmach zajmujących się przeróbką surowców mineralnych – wyniki badań własnych (26)
  W artykule przedstawiono wyniki badań drgań działających w sposób ogólny na 30 stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych. Analiza narażenia na drgania ogólne wykazała, że na tego typu stanowiskach pracy mogą wystąpić przekroczenia wartości dopuszczalnych. Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę przeprowadzania pomiarów kontrolnych i oceny drgań ogólnych na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracujących w czasie epidemii (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  • Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zmiany ustawy – badania okresowe
  • Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – szkolenia wstępne w dziedzinie bhp i służby
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy osiąganie przychodu z każdego rodzaju pracy zarobkowej wpływa na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz