Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2020/07

 • Zaczęły się wakacje… i zagrożenia (II strona okładki)
  Jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu latem jest wypoczynek nad morzem, jeziorem lub rzeką. Jednak zawsze należy pamiętać, że woda to żywioł, wobec którego trzeba bezwzględnie zachowywać ostrożność. Szczególnie w wakacje niełatwe zadanie mają ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, którzy są gotowi ratować ludzkie życie na basenach i kąpieliskach, a ich priorytetem jest zapobieganie wypadkom.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Koronawirus a logistyka i transport (3)
  Epidemia koronawirusa w Polsce trwa i krzywa zachorowań, chociaż wciąż stosunkowo płaska, nie wykazuje oznak redukcji. Warto zatem przypomnieć zalecenia dotyczące pracy transportowej i logistycznej, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Pracownicy tego sektora, kurierzy, kierowcy, serwisanci i mechanicy, ze względu na charakter swej pracy, są w relatywnie dużym stopniu narażeni na potencjalny kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Stosowanie zaleceń sprawi, że pracownicy terenowi mogą poczuć się bezpieczniej.
 • Przystosowanie stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii (4)
  W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników.
 • Czy epidemia wpłynie na styl zarządzania? (8)
  Epidemia SARS-CoV-2 przewróciła świat pracy do góry nogami. „Koronakryzys” zmusił miliony pracowników do wykonywania obowiązków zawodowych w domu. Nagłe przejście z przestronnego open space do własnych czterech ścian okazało się wielkim wyzwaniem zarówno dla wielu pracowników, jak i pracodawców. Naukowcy przekonują jednak, że doświadczenia zebrane podczas tego niełatwego czasu mogą być pożyteczne i przynieść sukces w sferze codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Zdrowe odżywianie w upalnym czasie. Rozmowa z dr Justyną Bylinowską – redaktor naczelną portalu www.dietetycy.org.pl. (10)
 • „Bezpieczne dzieci w sieci” – podsumowanie konkursu plastycznego (12)
  Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne dzieci w sieci”, zorganizowany w tym roku przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, jest przykładem sięgania po różnorodne formy artystycznego przekazu w popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodego człowieka w środowisku edukacyjnym. W tegorocznej edycji nadesłano aż 244 prace, co stanowi rekordowy wynik w całej historii konkursów plastycznych organizowanych przez Instytut. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.
 • Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami w stawie biodrowym (14)
  Skostnienia okołostawowe są ważnym problemem klinicznym, społecznym i techniczny. Jeżeli problem tego rodzaju występuje w obrębie stawu biodrowego, to poprzez jego unieruchomienie w danym kącie, uniemożliwiającym ruch, powoduje utrudnienie w korzystaniu z wózka w pozycji siedzącej, przy zachowaniu kąta pomiędzy tułowiem a kością udową wynoszącego 90 stopni. Powoduje to niebezpieczne zsuwanie się użytkownika z wózka, co grozi w rezultacie niebezpiecznym upadkiem. W części przypadków uniemożliwia to wręcz korzystanie iż wózka, skazując osobę z niepełnosprawnością na pozostawanie w łóżku, co drastycznie obniża jej jakość życia, w tym życia zawodowego.
 • Bezpieczeństwo pracy nauczyciela z niepełnosprawnością (16)
  Jeszcze kilka dekad temu powszechny był pogląd, że nauczyciel to osoba z autorytetem, wzbudzająca respekt. Uczniowie mieli do niego szacunek i był to zawód zaufania społecznego. I chociaż w ostatnich czasach prestiż tej profesji został z różnych powodów obniżony, to wciąż jest to trudny, stresujący, odpowiedzialny i wymagający zawód. Osób z niepełnosprawnościami, które go wykonują, jest niewiele, co wynika głównie z faktu, że często ta grupa społeczna ma problemy z wymową lub ze słuchem, co uniemożliwia bycie pedagogiem, którego podstawowym narzędziem pracy jest głos. Istnieją jednak wyjątki. Warto zatem przyjrzeć się, jak można zapewnić bezpieczeństwo w pracy niepełnosprawnych nauczycieli.
 • Nawodnienie organizmu w miejscu pracy w mikroklimacie gorącym (17)
  Obok tlenu, to właśnie woda jest najważniejszym składnikiem pobieranym przez człowieka z otoczenia. Nie od dziś wiadomo, że niedobór płynów, prowadzący do zaburzeń funkcjonowania organizmu i do śmierci, jest dużo szybciej odczuwalny niż całkowity brak dostępu do pożywienia. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia pracownikom jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w celu ochrony ich zdrowia i wydajności podczas pracy w gorącym środowisku.
 • Praktyczna ocena skuteczności treningu fizycznego strażaków (22)
  W artykule przedstawiono ogólne zasady opracowanego w CIOP-PIB, programu ćwiczeń dla strażaków. Pokazano wyniki testu wydolności fizycznej, przeprowadzonego przed i po zakończeniu cyklu treningowego. Zaprezentowano również subiektywne oceny uczestników ćwiczeń, zanotowane podczas badań ankietowych. Treść uzyskanych odpowiedzi wskazuje na to, że opracowany schemat uzyskał aprobatę osób testujących.
 • Program wsparcia adaptacyjnego reintegracji zawodowej – wyniki oceny skuteczności (25)
  W artykule opisano cele i formy programu wsparcia adaptacyjnego oraz przedstawiono wyniki jego skuteczności. Do pilotażowego programu zgłosiło się 60 osób, które zostały objęte diagnozą psychologiczną i działaniami wspierającymi. Oceny skuteczności dokonano poprzez porównanie wyników z oceny początkowej i powtórnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF oraz poprzez oszacowanie liczby zrealizowanych celów programu. Najwyższy procent osiągniętych celów stwierdzono w zakresie funkcji emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, zdobywania i wykonywania pracy oraz w dziedzinie zwiększenia e-kompetencji.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Bezpieczeństwo pracy górników w czasie epidemii (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Szczegółowe warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie – zmiana rozporządzenia
  • Środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych
  • Kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  • Praca w sektorze rybołówstwa – ratyfikacja Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa
  • Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • W związku ze złą kondycją zakładu pracy na skutek epidemii Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca okresowe dodatki:
   • Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia
   • Jakie są korzyści
   • Kiedy i jak złożyć wniosek
   • Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych się kontaktuje
   • Jakie są obowiązki wnioskodawcy
   • Czy można otrzymać dodatek solidarnościowy, jeśli nie jest pobierany zasiłek dla bezrobotnych
   • Jak długo trzeba czekać na wypłatę dodatku solidarnościowego
   • Czy wniosek należy złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy wysłać pocztą
   • Gdzie na portalu PUE można sprawdzić, czy został przyznany dodatek solidarnościowy
   • Ile wynosi dodatek solidarnościowy, jeżeli w czerwcu był pobrany zasiłek dla bezrobotnych
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz