• 70 szczytów górskich na 70 lat CIOP-PIB (II strona okładki)
 • Listy do Instytutu (2)
 • Operacja z dużą grupą ludzi. Wywiad z prof. dr hab. n. med. Danutą Koradecką, dyrektor CIOP-PIB (6)
 • Kroki milowe rozwoju Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (9)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Bezpieczeństwo pracy na budowach (14)
   Sierpniowe posiedzenia Rady Ochrony Pracy poświęcone było bezpieczeństwu pracy na budowach, z uwzględnieniem eksploatacji urządzeń technicznych. Problematyka ta została przedstawiona w materiałach przygotowanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Państwową Inspekcję Pracy (PIP).
 • Rozwój serwisu internetowego „Bezpieczniej” wspomagającego prowadzenie profilaktyki zagrożeń fizycznych w środowisku pracy (15)
  Do fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia zaliczane są między innymi hałas, drgania mechaniczne, pole elektromagnetyczne, nie laserowe promieniowanie optyczne czy mikroklimat środowiska pracy. Czynniki te powszechnie występują w środowisku pracy i według danych Głównego Urzędu Statystycznego stwarzają rokrocznie ponad 230 tys. osobozagrożeń. Ekspozycja pracowników na czynniki szkodliwe środowiska pracy jest przyczyną powstawania chorób zawodowych. Konieczne jest zatem podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem odpowiednich środków technicznych i metod organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmniejszających ekspozycję pracowników na te czynniki, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia u nich niekorzystnych skutków zdrowotnych.
 • Zjawiska elektrostatyczne w środowisku pracy – analiza zagrożeń i studium przypadku (18)
  Celem artykułu jest budowanie świadomości na temat zagrożeń spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne w środowisku pracy. Przedstawiono wytłumaczenie zjawiska, wskazując metody generowania ładunku elektrycznego na powierzchni obiektów fizycznych. Przybliżono podział wyładowań, a także omówiono wybrane typy, iskrowe, koronowe, snopiaste, snopiaste rozprzestrzeniające się. Przeprowadzono analizę rzeczywistych zdarzeń, w których doszło do powstania wyładowania elektrostatycznego w warunkach przemysłowych, wraz ze wskazaniem przyczyny zjawiska i środków ochronnych. zagrożenia, które towarzyszą zjawisku elektryczności statycznej wymuszają stosowanie określonych środków bezpieczeństwa, jak pokazuje praktyka, zaniedbania w tym zakresie mogą powodować ogromne straty, zarówno z punktu widzenia zdrowia i życia pracowników, utraconego i zniszczonego mienia, jak i wpływu na środowisko naturalne.
 • Aktywność fizyczna Polaków w czasie pracy zdalnej – prezentacja wyników badań empirycznych (22)
  Epidemia COVID-19 wywróciła życie społeczeństw na całym świecie do góry nogami. W rezultacie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wprowadzone zostały liczne ograniczenia, które wpłynęły na styl życia i pracy Polaków. W konsekwencji z dnia na dzień życie zawodowe wielu osób przeniosło się do przestrzeni domowej, która zaczęła być nie tylko domem i miejscem pracy, ale nierzadko także szkołą. Dla wielu osób zmiana stylu życia i pracy wiązała się także z ograniczeniem aktywności fizycznej. W artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w kwietniu i maju 2020 r. dotyczącego kształtowania zdrowych warunków pracy oraz aktywności fizycznej osób pracujących w domu.
 • Aktualności z kraju (27)
 • Praca w dobie biozagrożeń. 29 edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy rozstrzygnięta (28)
  Tematem tegorocznego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy były biozagrożenia. 17 lipca br. rozstrzygnięto jego 29 edycję. Konkurs na plakat pt. „Biozagrożenia dzisiaj” został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji – zmiana rozporządzenia
  • Ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nowe rozporządzenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu przysługuje obecnie świadczenie rentowe?
  • Jakie są zasady rozliczenia renty rodzinnej?
  • Czy można ustalić kapitał początkowy dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r.
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment