Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2021/04

 • Gdzie przegrywamy z zakażeniami? (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
 • Jak zwiększyć sprawność poznawczą metodami behawioralnymi? (3)
 • Szczepienia i zachowywanie zasad bezpieczeństwa to nasza jedyna szansa. Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Tomaszem J.Wąsikiem (6)
 • Kierunki rozwoju wyrobów użytkowych z wykorzystaniem tekstyliów elektroprzewodzących (8)
 • Promowanie aktywności fizycznej w miejscu pracy – na przykładzie kampanii społecznej „Aktywni w pracy” (12)
 • Wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych – wstępne wyniki badań (17)
  W artykule zamieszczono wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród 515 zatrudnionych osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zastosowaną metodą była ankieta elektroniczna. Uzyskane dane wskazują, że niepełnosprawni pracownicy mają świadomość swojego potencjału oraz tego, że nie jest on w pełni wykorzystywany przez pracodawców.
 • Przestrzenie powietrzne pod odzieżą – ich pomiar i wpływ na poziom ciepłochronności (22)
  W artykule przedstawiono problem występowania pustek powietrza (a więc pośrednio stopnia dopasowania odzieży do sylwetki) i ich znaczenie.
 • Bhp w zakładzie aktywności zawodowej (25)
  Nie każda osoba z niepełnosprawnością jest w stanie znaleźć pracę i pracować na otwartym rynku pracy. Dla wielu możliwość zatrudnienia stwarzają zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, które tworzą chroniony rynek pracy.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Praca przenosi sią do domu (27)
   Praca zdalna – w jej aspekcie zarówno organizacyjnym, jak i ergonomicznym oraz zdrowotnym – była tematem obrad marcowego posiedzenia plenarnego Rady Ochrony Pracy.
 • Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP
 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 28 kwietnia 2021 r. (28)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
  • Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich
  • Przekazanie niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
  • Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych – rozporządzenie zmieniające
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jakie są podstawowe możliwości uzyskania renty rodzinnej przez wdowę?
  • Od jakich czynników zależy korzystne przejście na emeryturę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz