• Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Przemysł 4.0” oraz konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę” (II strona okładki)
 • Aktualności z kraju (2)
  • Rozpoczyna się dziewiąta edycja konkursu COPERNICUS
  • PARP i NCBR wyłonią zwycięzców konkursu Polski Produkt Przyszłości
  • NCN przeznaczy prawie 668 mln zł na realizację badań podstawowych
 • MOP i WHO ostrzegają: nadgodziny czynnikiem ryzyka chorób serca i udarów (3)
  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat liczba osób, które chronicznie pracują w tzw. nadgodzinach (czyli dłużej niż wynosi ich standardowy czas pracy) stale rosła, aby w 2021 roku osiągnąć poziom aż 47i9 milionów w skali świata. Oznacza to, że aż 9 % populacji przepracowuje się, a wyniki badań nie pozostawiają złudzeń: to poważny czynnik ryzyka chorób serca czy udarów.
 • Aktywność fizyczna jako sposób radzenia sobie ze stresem zawodowym (4)
  W artykule omówiono stres zawodowy w aspekcie podejmowania aktywności fizycznej przez pracowników, którzy w dobie pandemii zaczęli pracować zdalnie. Wykazano, że podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja walce ze stresem, pomaga nabrać dystansu do problemów związanych z pracą, ale także pozytywnie wpływa na ogólną jakość życia pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały również, że podejmowanie aktywności fizycznej, jaką jest bieganie, pozwala pracownikom odprężyć się, wypocząć i w ten sposób zadbać o higienę umysłu.
 • Sektor HORECA dyskutuje o bezpieczeństwie sanitarnym (9)
  29 kwietnia br. specjaliści pracujący w branży zaopatrzenia i cateringu w całej Europie spotkali się podczas wirtualnego szczytu „Papier bibułkowy – mądry wybór”, zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów papierniczych. Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności.
 • Fizjologiczne drżenie mięśniowe – wpływ wybranych czynników zewnętrznych. Przegląd piśmiennictwa (10)
  W artykule poruszono zagadnienia związane ze zjawiskiem fizjologicznego drżenia mięśniowego, które z różnym natężeniem występuje u wszystkich ludzi bez wyjątku. Opisano wpływ czynników zewnętrznych (tj. używek, zmęczenia, niedoboru snu) na fizjologiczne drżenie mięśniowe. W przypadku wzmożonego drżenia mięśniowego może wystąpić ograniczenie zdolności motorycznych oraz osłabienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, co może powodować obniżenie precyzji wykonywania czynności.
 • Wirusy enteropatogenne w środowisku pracy pracowników oczyszczalni ścieków (14)
  Ścieki trafiające do oczyszczalni mogą zawierać chorobotwórcze wirusy, w związku z czym pracownicy tych zakładów stanowią grupę zawodową narażoną na kontakt z tymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Źródłami tych patogenów może być zarówno bioaerozol, emitowany w trakcie procesów technologicznych, jak i ścieki, osady ściekowe czy zanieczyszczone powierzchnie. Narażenia na poatogenne szczepy wirusów może stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych, które obejmują zarówno infekcje jelitowe, jak i pozajelitowe. Głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinny być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
 • Produkcja mięsa i związane z nią zawodowe narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne (19)
  W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki zoonotyczne oraz drogi ich rozprzestrzeniania się w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsnego, a także omówiono podstawowe działania profilaktyczne.
 • Baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej w portalu internetowym – oczekiwania przyszłych użytkowników (24)
  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającymi z dyrektywy ramowej UE 89/391/EEC, środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane przez pracodawców jako ostateczna ochrona pracownika przed zagrożeniami.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Program Dofinansowania Działań Płatników Składek – ważny element prewencji wypadkowej (29)
   Posiedzenie ROP 25 maja poświęcone było programowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ukierunkowanemu na dofinansowanie płatników składek w ich działaniach na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
  • Szkolenie potwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Przypadki, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadki, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Orzekanie o celowości przekwalifikowania zawodowego
  • Wydawanie decyzji w sprawie renty szkoleniowej
  • Zawiadamianie o przyznaniu renty szkoleniowej
  • Wstrzymanie wypłaty renty szkoleniowej
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment