• Aktualności z kraju (2)
  • Są już pierwsze wyniki konkursu MINIATURA 5
  • 54 mln zł czeka na młodych naukowców w konkursie SONATINA
  • Rusza konkurs na rozwiązania w zakresie nowych technologii energetycznych
  • Poszukiwane innowacje w obszarze fotowoltaiki i morskiej energetyki wiatrowej
 • Ograniczanie szkodliwych substancji obowiązkiem pracodawcy (3)
  Zmiana przepisów w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w miejscu pracy, ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika, czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym – to główne tematy, które poruszali uczestnicy konferencji „Niebezpieczne substancje a bezpieczna praca”, zorganizowanej 31 sierpnia br. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Grupę MTP w Poznaniu.
 • Kontrole na małych budowach (5)
  Spośród całej gamy nieprawidłowości, z jakimi zetknęli się inspektorzy pracy podczas akcji „Kontrole na małych budowach”, można wymienić takie uchybienia, jak: pojedyncza deska zamiast podestu roboczego, brak balustrad ochronnych na rusztowaniach i wzdłuż krawędzi stropów czy dekarze montujący strome dachy bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
 • O!ZNAKI PRACY 2021 – V edycja konkursu fotograficzno-filmowego (6)
  Wystartowała V edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i filmowego O!ZNAKI PRACY. Nabór prac potrwa do 3 października 2021 r. Zapraszamy do udziału w konkursie!
 • Mobilność osób z niepełnosprawnościami (8)
  Możliwości swobodnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami (OzN) są niekiedy mocno ograniczone w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania dysfunkcji. Dla wielu OzN wizyta u lekarza, zakupy czy załatwienie sprawy w urzędzie mogą się okazać sporym wyzwaniem. Istnieją jednak instrumenty wsparcia mobilności, oferowane przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPINKa czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), przeznaczone zarówno dla osób aktywnych zawodowo, jak i tych, które chcą być czynne w innych obszarach życia, a prowadzenie auta jest dla nich nieosiągalne.
 • Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – sześć zasad WHO (10)
  Coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji w różnych branżach oznacza nowe wyzwania dla rządów państw, dostawców technologii i społeczeństw. Sztuczna inteligencja wydaje się bardzo obiecującą dziedziną w kontekście poprawy opieki zdrowotnej i rozwoju medycyny na świecie, jednak pod warunkiem, że u podstaw jej projektowania, wdrażania i użytkowania znajdą się etyka i prawa człowieka.
 • Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne (11)
  Taką nazwę nosiła ogólnopolska konferencja, zorganizowana 24 czerwca w formule online przez Główny Inspektorat Pracy. Zasadniczym wątkiem spotkania było wprowadzenie pracy zdalnej, która na razie nie doczekała się jasnych uregulowań prawnych. W dyskusji dotyczącej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pracy zdalnej, wymiaru i rozkładu czasu takiej pracy, związanego z nią ryzyka czy możliwości prowadzenia kontroli w domu pracownika wzięli udział parlamentarzyści, a także przedstawiciele urzędów centralnych, pracodawców i związków zawodowych oraz naukowcy.
 • Czy promieniowanie optyczne pochodzące z urządzeń rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej może stanowić zagrożenie dla zdrowia? (12)
  Urządzenia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej coraz częściej są stosowane nie tylko do celów rozrywkowych, lecz także jako elementy wspomagające szkolenia czy rehabilitację. Biorąc pod uwagę rozwój tej technologii w ostatnich latach, można sądzić, że w najbliższej przyszłości te urządzenia staną się częścią niektórych miejsc pracy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników używających urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości należy się jednak upewnić, że nie stworzą one zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, a zwłaszcza nie spowodują uszkodzeń oczu lub zaburzeń rytmu okołodobowego, związanych z promieniowaniem optycznym emitowanym przez wyświetlacze.
 • Porównanie wybranych parametrów biomechanicznych osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi (17)
  W artykule opisano badania nad osobami z grupy wiekowej 60-67 lat. Ich celem było: po pierwsze – porównanie wybranych parametrów biomechanicznych (tj. parametrów chodu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, siły mięśniowej oraz zdolności utrzymywania równowagi) osób po upadku oraz osób, które nie uległy upadkowi, a po drugie – wskazanie tych parametrów, które mogą mieć wpływ na większą skłonność do upadku. Tymczasem różnice pomiędzy parametrami uzyskanymi dla obu badanych grup okazały się niewielkie i statystycznie nieistotne.
 • Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne urządzeń ultradźwiękowych, ograniczające poziom hałasu przenikającego do środowiska. Wyniki badań własnych (22)
  W artykule omówiono rozwiązania techniczne obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych przeznaczonych do urządzeń będących źródłami hałasu ultradźwiękowego. Ze względu na zagrożenie zdrowia pracowników obsługujących technologiczne urządzenia ultradźwiękowe oraz fakt, że znajdują się oni blisko tych urządzeń, konieczne jest zastosowanie skutecznego środka zmniejszającego to zagrożenie, jakim są obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Dotychczas nie określono jednak ani zasad stosowania takich obudów, ani właściwości dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych ich materiałów w tym zakresie częstotliwości. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących wpływu materiałów, z których są wykonywane obudowy, zastosowanej wyściółki oraz obecności otworów w obudowach na poziom hałasu emitowanego przez urządzenia ultradźwiękowe, który przenika do środowiska.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Walka z narażeniem zawodowym na substancje rakotwórcze i mutagenne (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Autoryzacja i świadectwo bezpieczeństwa
  • Dane ujęte na strategicznych mapach hałasu
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Czy osobie zatrudnionej w jednostce pomocy społecznej przysługuje świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru?
  • Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala podstawę wymiaru kapitału początkowego?
  • Jak ponownie ustala się wysokość emerytury ubezpieczonych urodzonych w 1953 r.?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz