• Aktualności z kraju (2)
  • Ruszył nabór wniosków do konkursu START 2022
  • Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do konkursu PART „Pracodawca Jutra”
  • Trwają zgłoszenia do konkursów Narodowego Centrum Nauki
  • Ogłoszono laureatów nagród Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
 • Z bhp przez wieki i dekady (4)
  Zasady bhp istnieją właściwie od początków ludzkości, bo każde działanie podejmowane przez człowieka obciążone jest ryzykiem negatywnego wpływu na jego zdrowie i samopoczucie, a naturalny instynkt przetrwania skłania do tego, aby obmyślać coraz to nowsze sposoby minimalizacji owego ryzyka.
 • Przemysł lotniczy czeka rewolucja (9)
  Zdaniem ekspertów przemysł lotniczy musi postawić na zielone technologie, takie jak napędy wodorowe czy hybrydowe – inaczej nie udźwignie ciężaru konkurencji. Na ten i podobne tematy dyskutowano 8 września br. podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
 • „Dźwigaj z głową” – europejska kampania informacyjna 2020-2022 (10)
  Problemy mięśniowo-szkieletowe, czyli zaburzenia funkcjonowania oraz bóle kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych, szyi i barków, są często konsekwencją współczesnego stylu życia, zdominowanego przez pozycję siedzącą i brak aktywności fizycznej. Charakter wykonywanej pracy jest także czynnikiem ryzyka – jeśli jest ona związana z koniecznością używania znacznej siły do podnoszenia, przenoszenia i ciągnięcia ładunków, z obciążeniem statycznym, powtarzalnymi ruchami oraz wymuszoną pozycją ciała, to istnieje duża szansa na to, że będzie się przyczyniała do powstania i rozwoju zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.
 • Działania wspierające zatrudnienie osób z chorobami przewlekłymi (12)
  Choroby przewlekłe w postępujący sposób ograniczają funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym, w tym zawodowym. Wywierają duży wpływ na zdolność do wykonywania pracy i tym samym do zarobkowania. Etiologia chorób przewlekłych jest wieloczynnikowa. Istotną rolę w ich powstawaniu pełnią czynniki zawodowe i styl życia. Oddziaływanie na te czynniki stanowi jedno z ważniejszych zadań wspierających zatrudnianie osób z chorobami przewlekłymi. W artykule omówiono główne działania w zakresie promocji zdrowego s tylu życia i dostosowania warunków pracy do potrzeb osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, z wybranymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym) oraz z cukrzycą.
 • Systemy umożliwiające identyfikację upadku z wysokości (17)
  W artykule omówiono dwa rodzaje opracowanych w CIOP-PIB systemów umożliwiających identyfikację upadku człowieka z wysokości. Działanie pierwszego z nich jest oparte na akcelerometrycznym układzie pomiarowym, zaimplementowanym  pasie biodrowym, który stanowi element sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Działanie drugiego systemu polega na analizie zarejestrowanego obrazu wideo. Przedstawiono metody oraz wyniki badań kalibracyjnych i sprawdzających obu zaprojektowanych systemów, które wykorzystano do przeprowadzenia badań wstępnych. Podczas tych badań uczestnik wykonywał określone ćwiczenia: siadanie i symulowany upadek. Porównanie wyników badań wykazało dużą zbieżność pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników przyspieszeń oraz wartościami uzyskanymi na podstawie przeprowadzonej analizy obrazu. Opisane systemy mogą więc posłużyć do identyfikacji upadku oraz jako elementy inicjujące urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania, które zmniejszą siły działające na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania z wysokości.
 • Stres cyfrowy – wirtualne zagrożenie w rzeczywistym świecie pracy (22)
  Wybuch epidemii COVID-19 sprawił, że pracodawcy musieli się zmierzyć z istotnym problemem, polegającym na zapewnieniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy w obliczu nieznanego dotąd zagrożenia. W efekcie powszechnie wprowadzono pracę zdalną, traktowaną do tej pory jako dodatkowy bonus dla niewielkiej grupy pracowników.
 • Aplikacje mobilne wspierające osoby z niepełnosprawnościami (26)
  Sytuacja epidemiczna na świecie powoduje, że coraz większego znaczenia nabiera wsparcie online, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, uwzględniające potrzeby tych grup oraz warunki ich funkcjonowania (zwłaszcza warunki środowiska społecznego i materialnego). Oprócz poprawy dobrostanu i wzmacniania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach taka pomoc spełnia również inne funkcje – edukacyjne, społeczne i informacyjne. Wśród jej zalet można wymienić m.in.: dostępność (co jest istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy utrudniony jest bezpośredni kontakt ze specjalistą), pośredniość, możliwość zachowania anonimowości i różnorodność pod względem form oddziaływania.
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Lepsze przepisy i przystępna wiedza w przygotowaniu zawodowym młodocianych (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Uzyskiwanie kwalifikacji na stanowisko inspektora dozoru jądrowego
  • Wskaźniki do wyznaczenia dawek promieniowania jonizującego
  • Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
  • Ograniczenia dotyczące substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Na czym polegają wprowadzone zmiany dotyczące przyznawania emerytur w czerwcu każdego roku?
  • Jakie są zasady przyznawania okresowej emerytury kapitałowej?
  • Kto wystawia zaświadczenia o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze?
  • Informacje na temat sposobów obliczania wysokości emerytury
 • Doniesienia z zagranicy

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz